Pakketten

Export to CSV
Search for software products

1062 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Fixi Decos Information Solutions Totaal oplossing voor het melden en afhandelen van openbare ruimte meldingen met iOS en Android apps en een publieke website.
FLAIM Fugro NL Land B.V. Fugro Laser And Imaging Manager voor het inzichtelijk maken van laser en image data
Flamingo GeoCMS B3Partners Flamingo GeoCMS maakt GEO informatie integraal en snel via een standaard webbrowser toegankelijk.
FM Analyst Fugro NL Land B.V. Applicatie voor het snel en doeltreffend interpreteren van FLI-MAP (laser)data
Formatiecalculatiemodel (berekening formatie). Stimulansz Het Formatiecalculatie-model geeft u inzicht in uw formatiebehoefte van het sociaal domein. Dat gebeurt via een actueel, vergelijkbaar, nauwkeurig en geïntegreerd online systeem.
FormCycle WIND Internet BV FormCycle is de professionele oplossing voor de registratie, de administratie en de verwerking van op formulieren gebaseerde data.
Fortes Change Cloud Insights Fortes Solutions Fortes Change Cloud geeft inzicht in voortgang van projecten, programma’s en portfolio’s door heldere visuele realtime, standaard meegeleverde, rapportages.
Fortes Change Cloud Portfoliomanagement Fortes Solutions Fortes Change Cloud helpt gemeentes projectmatig te werken op basis van bewezen methodieken. Met onze software hou je grip op onder andere projectportfolio’s en beleidsprogramma’s.
Fortes Change Cloud Projectmanagement Fortes Solutions Met Fortes Change Cloud kun je portfolio’s, programma’s en projecten professioneel managen. Dit dankzij ingebouwde ondersteuning voor PRINCE2, Stage-Gate, AgilePM en andere best practices.
Fortes Change Cloud Strategische richting en doelstellingen Fortes Solutions Fortes Change Cloud maakt doelen meetbaar en inzichtelijk, monitort de kritische KPI’s op maandniveau en geeft daarnaast realtime inzicht in de veranderstatus. De kans dat een strategie succesvol w
Fortes Change Cloud Tijdschrijven Fortes Solutions Met Fortes Change Cloud kun je eenvoudig tijdschrijven en bijhouden van weekstaten per project en per medewerker.
Foto Interesse Vragenlijst (FIV) LDC Business Via de Foto Interesse Vragenlijst kunnen minder talige kandidaten of mensen die zich niet zo goed kunnen concentreren op eenvoudige wijze aangeven bij welke beroepen en sectoren hun interesse ligt.
FreeMind Open Source pakketten Open source Mind Mapping oplossing
G-BOS (uitgefaseerd. Zie JCC Klantgeleiding) JCC Software Klanten verlangen een professionele en snelle dienstverlening. Om het bezoek voor uw klant een zo aangenaam mogelijke ervaring te laten zijn, wilt u uw klanten graag zo goed mogelijk begeleiden.
G-KAS (uitgefaseerd, zie JCC betalen) JCC Software Binnen organisaties worden bij diverse afdelingen en op verschillende wijzen klantbetalingen gedaan.
G-ROOSTER (uitgefaseerd, zie JCC-Personeelsplanning) JCC Software Een efficiënte planning van gekwalificeerde medewerkers op het actuele werkaanbod is van essentieel belang. Voor veel organisaties blijkt dit complex, tijdrovend en foutgevoelig te zijn.
G4net voor onderwijshuisvesting xxllnc De software G4net voor onderwijshuisvesting wordt gebruikt door gemeenten voor uitvoering van de taakstelling onderwijshuisvesting. In G4net worden basisgegevens van onderwijshuisvesting verwerkt.
GB Beheer Groenestein Beheersoftware GB Beheer is een systeem voor integraal beheer van de openbare ruimte.
GBI Antea Group GBI: de beste software voor vandaag, groeit mee met de behoeften van morgen. Areaal, kosten, kwaliteit en levensduur; elke beheerorganisatie wil op basis van de meest actuele gegevens de juiste afweg
Geavanceerde elektronische handtekening ValidSign Een geavanceerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een certificaat is gebruikt.
Gegevensmagazijn Centric Het Gegevensmagazijn voorziet uw website van gegevens die u beschikbaar wilt stellen aan uw burgers, bedrijven en instellingen.
Gegevensportaal i-WMO & i-JW (alle berichttypes) Betty Blocks Inlogportaal voor zorgaanbieders. Zij kunnen hierop onder andere declaraties uploaden, statussen inzien & opdrachten vanuit de gemeente ontvangen.
Gekwalificeerde elektronische handtekening ValidSign Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een gekwalificeerd certificaat is gebruikt.
Geldwijzer Elkander De Geldwijzer is een snelle gids voor wie wil weten welke hulp of regelingen er zijn voor mensen met minder geld.
GEM 2020 Online HTA Software Uw objecten en contracten scherp in beeld Als gemeente wilt u de dagelijkse processen rondom uw grond en panden zo transparant mogelijk krijgen.
Gemeentebox website en CMS CARE Internet Services BV Op open standaarden gebaseerd multi-site CMS pakket dat geschikt is voor en modules bevat voor gemeentelijke websites en intranetten. Ideaal voor implementatie toptaken website.
Gemeentelijke Service Bus Gemboxx Configureerbare Servicebus op basis van de JNet producten OpenTunnel en OpenTunnel Archiveringserver.
Gemeenten standaardpakket 2023 Monsido website monitoring Monsido is een SaaS online platform dat uw website automatisch wekelijks scant of wanneer u handmatig een scan start.
GEMMA eFormulieren GemeenteOplossingen U kunt bij GemeenteOplossingen een abonnement nemen op GEMMA eFormulieren. Dit zijn standaard formulieren waar meerdere gemeenten gebruik van maken.
GEMMA-2 pakket nieuw VNG Realisatie Demo niet gemigreerd, nieuw opgevoerd
Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Digikoppeling regelt gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen overheidsinstanties.
GeoBasis BRK Esri GeoBasis BRK is een oplossing waarmee de BRK-informatie, die het Kadaster aanbiedt, te converteren, te verwerken en beschikbaar te stellen is met behulp van het ArcGIS-platform.
GeoBasis IMRO Esri GeoBasis IMRO maakt het mogelijk om de ruimtelijke plannen van een gewenste regio via het ArcGIS-platform te ontsluiten.
GeoBasis Suite Esri Het gegevensmodel van GeoBasis is gebaseerd op het RSGB (personen, bedrijven, WOZ, BAG, Kadaster, groot- en kleinschalige topografie).
GeoBGT Esri De BGT wordt de basis voor uw geo-informatie infrastructuur en een integraal onderdeel van uw stelsel van basisregistraties. BGT is GIS, een objectgerichte registratie.
GeoBGT Connect Esri Vanaf GeoBGT versie 3.3 is de software van GeoBGT en GeoBGT Connect samengevoegd. Dit betekent dat de levenscyclus en compatibiliteit van GeoBGT Connect op termijn zullen komen te vervallen.
GeoBORG BAG HawarIT GeoBORG BAG is een BAG-applicatie van GeoBORG die gebruikt wordt bij de opbouw en het beheren van de BAG.
Geoboxx Gemboxx De Geoboxx ondersteunt processen voor ruimtelijke ordening en beheer van de openbare ruimte.
GeoBRK Esri In GeoBRK kunt u op een intuïtieve manier de BRK-gegevens van het Kadaster gebruiken in al uw dagelijkse processen, zonder de belasting van data-conversie, technisch beheer en performance garantie.
GEOCAD Cadac Group GEOCAD is een op MicroStation/Bentley Map gebaseerde applicatie voor beheer en bijhouding van geodata, die speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse markt.
GeoCMS AlterNET Met GeoCMS zet een webredacteur met enkele klikken geavanceerde kaartinformatie op een website. GeoCMS is een SaaS-oplossing, dus geen software installatie op de desktop en geen integratieproblemen.
GeODin Fugro NL Land B.V. Softwarepakket voor het verzamelen, organiseren en presenteren van geologische, geotechnische en milieutechnische data
GeoDropIn IDgis Is het publiceren van geo-data momenteel voor uw gemeente te complex of is het een te arbeidsintensief proces?
GeoHR Esri Actuele en betrouwbare informatie over bedrijvigheid van ondernemingen is zeer waardevolle informatie en essentieel voor diverse processen van uitvoerders van publieke taken en ondernemers.
GeolinQ IntellinQ GeolinQ is een datamanagement platform om voor gemeenten eenvoudig en efficiënt toepassingen te configureren waarbij gegevens beheerd en gedeeld kunnen worden.
GeoMedia Desktop IMAGEM GeoMedia is een krachtig, flexibel GIS beheerplatform, dat de mogelijkheid biedt om (geografische) data samen te voegen uit een breed scala van bronnen en deze in samenhang te analyseren om deze vervo
GeoNetwork Open Source pakketten Open source catalogustoepassing om ruimtelijk gerefereerde bronnen te beheren.
GeoPortal IDgis Met het GeoPortal zoekt u in gewone taal naar geo-data, waarna de metadata overzichtelijk wordt gepresenteerd via de tabs: "wat","wie", "waar","wanneer" en &quo
Georizon geodata platform 360Geo 360Geo presenteert: Georizon - Uw ultieme platform voor geogerefereerde beelddata! Wat is Georizon? Een revolutionair platform dat u in staat stelt om uw geogerefereerde data moeiteloos te beher
GeoServer Open Source pakketten Open source-server voor het delen van georuimtelijke gegevens

Pagina's