Pakketten

Export to CSV
Search for software products

964 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Gekwalificeerde elektronische handtekening ValidSign Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een gekwalificeerd certificaat is gebruikt.
Geldwijzer Elkander De Geldwijzer is een snelle gids voor wie wil weten welke hulp of regelingen er zijn voor mensen met minder geld.
GEM 2020 Online HTA Software Uw objecten en contracten scherp in beeld Als gemeente wilt u de dagelijkse processen rondom uw grond en panden zo transparant mogelijk krijgen.
Gemeentebox website en CMS CARE Internet Services BV Op open standaarden gebaseerd multi-site CMS pakket dat geschikt is voor en modules bevat voor gemeentelijke websites en intranetten. Ideaal voor implementatie toptaken website.
Gemeentelijke Service Bus Gemboxx Configureerbare Servicebus op basis van de JNet producten OpenTunnel en OpenTunnel Archiveringserver. Zie https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/opentunnel en https://www.softwarecatalogus.nl/pakket
GEMMA eFormulieren GemeenteOplossingen U kunt bij GemeenteOplossingen een abonnement nemen op GEMMA eFormulieren. Dit zijn standaard formulieren waar meerdere gemeenten gebruik van maken.
GEMMA-2 pakket nieuw VNG Realisatie Demo niet gemigreerd, nieuw opgevoerd
Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Digikoppeling regelt gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen overheidsinstanties.
GeoBasis BRK Esri GeoBasis BRK is een oplossing waarmee de BRK-informatie, die het Kadaster aanbiedt, te converteren, te verwerken en beschikbaar te stellen is met behulp van het ArcGIS-platform.
GeoBasis IMRO Esri GeoBasis IMRO maakt het mogelijk om de ruimtelijke plannen van een gewenste regio via het ArcGIS-platform te ontsluiten.
GeoBasis Suite Esri Het gegevensmodel van GeoBasis is gebaseerd op het RSGB (personen, bedrijven, WOZ, BAG, Kadaster, groot- en kleinschalige topografie).
GeoBGT Esri De BGT wordt de basis voor uw geo-informatie infrastructuur en een integraal onderdeel van uw stelsel van basisregistraties. BGT is GIS, een objectgerichte registratie.
GeoBGT Connect Esri Vanaf GeoBGT versie 3.3 is de software van GeoBGT en GeoBGT Connect samengevoegd. Dit betekent dat de levenscyclus en compatibiliteit van GeoBGT Connect op termijn zullen komen te vervallen.
GeoBORG BAG HawarIT GeoBORG BAG is een BAG-applicatie van GeoBORG die gebruikt wordt bij de opbouw en het beheren van de BAG.
Geoboxx Gemboxx De Geoboxx ondersteunt processen voor ruimtelijke ordening en beheer van de openbare ruimte.
GeoBRK Esri In GeoBRK kunt u op een intuïtieve manier de BRK-gegevens van het Kadaster gebruiken in al uw dagelijkse processen, zonder de belasting van data-conversie, technisch beheer en performance garantie.
GEOCAD NedGraphics BV GEOCAD is een op MicroStation/Bentley Map gebaseerde applicatie voor beheer en bijhouding van geodata, die speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse markt.
GeoCMS AlterNET Met GeoCMS zet een webredacteur met enkele klikken geavanceerde kaartinformatie op een website. GeoCMS is een SaaS-oplossing, dus geen software installatie op de desktop en geen integratieproblemen.
GeODin Fugro NL Land B.V. Softwarepakket voor het verzamelen, organiseren en presenteren van geologische, geotechnische en milieutechnische data
GeoDropIn IDgis Is het publiceren van geo-data momenteel voor uw gemeente te complex of is het een te arbeidsintensief proces?
GeoHR Esri Actuele en betrouwbare informatie over bedrijvigheid van ondernemingen is zeer waardevolle informatie en essentieel voor diverse processen van uitvoerders van publieke taken en ondernemers.
GeolinQ IntellinQ GeolinQ is een datamanagement platform om voor gemeenten eenvoudig en efficiënt toepassingen te configureren waarbij gegevens beheerd en gedeeld kunnen worden.
GeoMedia Desktop Imagem GeoMedia is een krachtig, flexibel GIS beheerplatform, dat de mogelijkheid biedt om (geografische) data samen te voegen uit een breed scala van bronnen en deze in samenhang te analyseren om deze vervo
GeoNetwork Open Source pakketten Open source catalogustoepassing om ruimtelijk gerefereerde bronnen te beheren.
GeoPortal IDgis Met het GeoPortal zoekt u in gewone taal naar geo-data, waarna de metadata overzichtelijk wordt gepresenteerd via de tabs: "wat","wie", "waar","wanneer" en &quo
GeoServer Open Source pakketten Open source-server voor het delen van georuimtelijke gegevens
GeoSpraak IDgis GeoSpraak is een online inspraak-tool voor faciliteren van burgerparticipatie. GeoSpraak is een combinatie van een viewer en inspraak- of discussieforum.
GeoSticker Esri Met GeoSticker kunt u eenvoudig metadata aanmaken en beheren volgens de laatste Nederlandse metadatastandaard. Zo wordt een deel van de metadata automatisch door ArcGIS gegenereerd en bijgewerkt.
GeoTopo MUG Ingenieursbureau MUG Ingenieursbureau en Esri Nederland hebben hun krachten gebundeld bij de ontwikkeling van GeoTOPO. Deze extensie van ArcGIS vormt een complete inwinningsapplicatie voor IMGeo 2.0 of 2.1.
GeoVisia DataQuint Voor een leefbare woon- en werkomgeving is een efficiënt beheer van de openbare buitenruimte noodzakelijk. Vaak brengt dit beheer complexe vraagstukken en keuzes met zich mee.
GeoWeb Esri De huidige tijd vraagt om het delen van informatie en kennis. Als we gegevens uitwisselen met vakgenoten en een groot publiek, willen we dat servicegericht en efficiënt doen.
GeoWeb Sweco Nederland B.V. Een wereld zonder geo-informatie is ondenkbaar geworden. Smartphones en tablets helpen ons flexibeler te zijn en gemakkelijker bij geo-informatie te komen. Waar we ook zijn.
Gezondheidsteksten (wegwijs burger/hulpverlener). Stimulansz De redactie Zorg van Stimulansz heeft in de loop der jaren veel kennis verzameld over het schrijven van goede gezondheidsteksten.
GFS/EnterpriseOne Capgemini Het Geïntegreerd Financieel systeem GFS/EnterpriseOne van Capgemini is ontwikkeld om aan de complexe vraag van lokale overheden in Nederland te beantwoorden.
Gidso CORV Topicus Gemeenten, gecertificeerde instellingen en de Veilig Thuis-organisaties zijn wettelijk verplicht om Verzoeken tot Onderzoek (VTO) via CORV bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen. Gidso
Gidso Financieel Topicus Gidso Financieel stelt je in staat om de enorme (grotendeels nieuwe) stroom aan declaraties van zorgaanbieders te verwerken met zeer hoge automatiseringsgraad.
Gidso Portaal Topicus Wil jouw gemeente burgers ook actief betrekken in het ondersteuningsplan, dan biedt Gidso Portaal hierin uitkomst.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
gisib DG Groep Gisib is een gloednieuw informatiesysteem voor integraal beheer van de openbare ruimte. Gisib combineert de voordelen van GIS met een fenomenale rekenkracht.
GISkit GDS kadaster GISkit Met de GISkit Generieke Download Service (GDS) kadaster, kunnen op een overzichtelijke manier bestanden van de Download Service van het kadaster worden opgehaald.
GISkit WKPB GISkit GISkit WKPB bestaat uit twee applicaties: GISkit WKPB voor het invoeren, afvoeren en het raadplegen van de WKPB gegevens en GISkit WKPB-LV voor de communicatie met de landelijke voorziening.
GISVG Centric Geïntegreerd product voor WOZ, Heffen, Innen, Milieu, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
GML Viewer GISkit Met de GML Viewer kunt u snel en eenvoudig IMRO2012, IMRO2008 en IMRO2006 bestemmingsplannen zonder conversie direct worden geopend en geraadpleegd.
GO. app - android GemeenteOplossingen Na het succes van de iPad-editie van de GO| app heeft GemeenteOplossingen de Androidversie van de populaire vergader-app ontwikkeld.
GO. cms enterprise GemeenteOplossingen Met onze veelzijdige content management oplossing kunt u op eenvoudige wijze informatie creëren, publiceren en beheren.
GO. cms enterprise - formulierenserver GemeenteOplossingen Gebruiksvriendelijke eFormulieren dragen bij aan een goede dienstverlening voor burgers en bedrijven.
GO. digitale dienstverlening GemeenteOplossingen De burger raakt er aan gewend dat steeds meer zaken via het Internet geregeld kunnen worden. Zo ook bij de gemeente.
GO. koppelvlak GemeenteOplossingen
GO. koppelvlak GBA GemeenteOplossingen Voor de productgroepen GO| digitale dienstverlening en GO| cms enterprise, inclusief de Formulierenserver, zijn plugins beschikbaar om eFormulieren te voorinvullen met NAW-gegevens en om de gegevens v
GO. raadsinformatie - raadsinformatiesysteem, bestuursinformatiesysteem, stateninformatiesysteem GemeenteOplossingen Onder de naam GO. raadsinformatie levert GemeenteOplossingen de meest complete vergaderoplossing voor het beheren en publiceren van bestuurlijke informatie.

Pagina's