Colofon

Deze site wordt ontwikkeld door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

KING is een onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Adresgegevens KING:
Postadres: Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
Bezoekadres: Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag
Telefoon: 070 373 8017
Fax: 070 363 5682
E-mail: info@kinggemeenten.nl

Vormgeving is gerealiseerd door ICATT interactive media.
Techniek en implementatie is gerealiseerd door Triquanta Drupal Specialists.