Inkoopondersteuning

Bestekteksten voor het toepassen van GEMMA bij aanschaf van software

Standaarden zijn voor gemeenten van groot belang. Daarom moeten standaarden goed en gericht meegenomen worden in het inkoopproces en bij opdrachtverstrekking.
Voor het duurzaam borgen van ICT kwaliteitsnormen op het vlak van architectuur, interoperabiliteit, informatiebeveiliging, toegankelijkheid, archivering, documentatie, dataportabiliteit en de aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur (GGI en GDI) adviseren VNG Realisatie de GIBIT als inkoopvoorwaarden voor ICT producten en diensten toe te passen. 
In deze specifiek op standaarden gerichte inkoopondersteuningsfunctie kunt u hieronder één of meerdere referentiecomponenten ingeven en vervolgens daaronder zien welke eindproduct-, halffabrikaat-,  grondstof-, en gegevensstandaarden daarbij verplicht of aanbevolen zijn.

Na de ingegeven selectie van één of meer referentiecomponenten, kunt u het ICT-aanbod raadplegen(opent in een nieuw venster) en een bestekstekst genereren in RTF-formaat.