Marktscans - het ICT aanbod per winstpakker

Marktscans gericht op de “winstpakkers"

In de tabel staan links naar voorgedefinieerde filters relevant voor een winstpakker. Het ICT-aanbod gefilterd op "met testrapport" kan leiden tot een lege pagina. Kies dan voor het filter "met ondersteuning aangevinkt" om de pakketten te zien die wel de standaard (gaan) ondersteunen, maar waarvoor nog geen testrapport beschikbaar is.

Winstpakker Beschrijving filter Pakketversies Pakketversies
Betalen en invorderen Toon pakketversies met ondersteuning voor de standaard Betalen en Invorderen services 1.0 met testrapport met ondersteuning aangevinkt
WOZ beschikkingen digitaal via Berichtenbox Mijn Overheid Toon pakketversies met ondersteuning voor de standaard Berichtenbox met testrapport met ondersteuning aangevinkt
Zaakgericht werken in het sociale domein Toon pakketversies met ondersteuning voor de standaard Zaak- en document services 1.0 met testrapport met ondersteuning aangevinkt
Documentcreatie Toon pakketversies met ondersteuning voor de standaard Documentcreatie services 1.0 met testrapport met ondersteuning aangevinkt
Prefill van e-Formulieren Toon pakketversies met ondersteuning voor de standaard Prefill eFormulieren services 1.0 met testrapport met ondersteuning aangevinkt
Wabo-BAG Toon pakketversies met ondersteuning voor de standaard Wabo-BAG services 1.0 met testrapport met ondersteuning aangevinkt

 

In 2013 heeft KING een uitgebreide marktscan Digikoppeling uitgevoerd. De resultaten van deze marktscan bestaan uit de aanbiedingen van 10 leveranciers. Via onderstaande 'marktscan' vind u een deelresultaat, te weten de Digikoppeling-adapters, zoals deze door leveranciers in de Softwarecatalogus zijn geregistreerd.

Marktscan Digikoppeling Beschrijving filter Pakketversies Pakketversies
Digikoppeling-adapters Ondersteuning voor de Digikoppeling 2.0 standaard (ebMS 2.0 en WUS 2.0) met testrapport met ondersteuning aangevinkt
  Indien relevant kunt u extra filteren op de standaard Digikoppeling Grote Berichten 2.0. met testrapport met ondersteuning aangevinkt