Hoe kan ik me als leverancier aanmelden

Als leverancier kunt u zich aanmelden door de volgende gegevens te sturen naar softwarecatalogus@vng.nl :

  • Volledige organisatienaam
  • Naamsvermelding van uw organisatie t.b.v. de softwarecatalogus
  • Naam contactpersoon
  • Functie
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • E-mailadres contactpersoon (geen algemeen adres)
  • URL van de website

Om te kunnen deelnemen aan de softwarecatalogus controleren wij of de leverancier voldoet aan de richtlijnen van de softwarecatalogus, namelijk dat de leverancier software aanbiedt voor de gemeentelijke markt. Bij vragen nemen wij contact met u op.

Om de kwaliteit van de gegevens in de softwarecatalogus hoog te houden gelden de volgende spelregels voor leveranciers:

  • De leverancier is verantwoordelijk voor haar eigen informatie en gebruikersbeheer binnen de softwarecatalogus.
  • De softwarecatalogus toetst met enige regelmaat het gebruik van de softwarecatalogus door de leverancier en de kwaliteit van de gegevens. Hierbij wordt verwacht dat de leverancier minimaal één pakket heeft opgevoerd, zodat gemeenten deze kunnen opvoeren in hun administratie.
  • Indien het vermoeden is dat de informatie niet meer op orde is, heeft de softwarecatalogus het recht de informatie uit de softwarecatalogus te verwijderen. Hiervoor wordt de leverancier eerst op de hoogte gebracht voordat er tot actie wordt overgegaan.

Dit alles is om de informatie in de softwarecatalogus actueel te houden.

StUFtestplatform

Leveranciers die met hun pakketten willen voldoen aan verplichte StUF standaarden en nog geen toegang hebben, kunnen zich aanmelden voor het testplatform via het registratieformulier

Leveranciersconvenant vervangen door groeipact Common Ground

Het leveranciersconvenant is vervangen door het Groeipact Common Ground. Hierdoor is het niet meer nodig om het leveranciersconvenant te ondertekenen. Het Groeipact Common Ground is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. Als je het Groeipact Common Ground ondertekend kan het getekende exemplaar opgestuurd worden naar marktenoverheid@vng.nl