Hoe werkt de catalogus

Welkom bij de GEMMA Softwarecatalogus. In dit online informatiesysteem vindt u het (verwachte) softwareaanbod voor gemeenten en het gebruik door gemeenten. Per softwareproduct is aangegeven wat de globale functionaliteit is, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund. 

Sinds versie 2.0 van de GEMMA Softwarecatalogus kunnen gemeenten ook hun applicatielandschap invoeren. Deze wordt automatisch geplot op de GEMMA referentiecomponentenkaart of andere thema-kaarten naar keuze zoals voor het sociaal domein. Sinds release 3.0 kunnen ook Samenwerkingsverbanden van gemeenten hun applicatielandschap beheren, en kunnen koppelingen tussen applicaties onderling, en met Landelijke Voorzieningen vastgelegd worden. Gemeenten en samenwerkingsverbanden verkrijgen daarmee een gestructureerd overzicht van hun applicatielandschap, dat op deze wijze goed vergelijkbaar is met dat van andere gemeenten. Bekijk de video en toelichtende filmpjes in de menu-balk.

Zoek of het softwareaanbod van uw leverancier al beschikbaar is en voldoet aan recente standaarden en bekijk het overzicht van leveranciers, referentiecomponenten en standaarden. Heeft u vragen dan kunt u een kijkje nemen in de Veel Gestelde Vragen of contact opnemen met de helpdesk softwarecatalogus@vng.nl

Wat kunt u met de GEMMA Softwarecatalogus?
U kunt de Softwarecatalogus gebruiken bij ICT-vervangings of investeringsvraagstukken binnen uw gemeente of samenwerkingsverband. U kunt uw ingevoerde applicatielandschap en koppelingen vergelijken met andere gemeenten en contact zoeken met vergelijkbare gemeenten. Bijvoorbeeld bij:

  • marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
  • vergelijken met andere gemeenten;
  • contact leggen met gemeenten met interessant productportfolio;
  • het plannen van ICT vervangingen;
  • het opstellen van een programma van eisen;
  • het beoordelen van offertes;
  • het bespreken van meningsverschillen met uw leverancier over wat is afgesproken en wat is geleverd.

ICT-leveranciers kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden. Kijk voor meer informatie over de toepassing op de website van de VNG Realisatie bij ICT-opdrachtgeverschap. 

DOORONTWIKKELING
De Softwarecatalogus wordt versiegewijs doorontwikkeld. Versie 4.0 bevat de eerste "tegel" Inkoopondersteuning en een dashboard voor ingelogde gemeenten en samenwerkingen, beide gericht op sturingsinformatie. VNG Realisatie ontwikkelt komende releases verder op het gebied van sturingsinformatie.