Hoe werkt de catalogus

Op de Gemma Softwarecatalogus staat het (verwachte) softwareaanbod voor gemeenten van leveranciers en het gebruik door gemeenten. Per softwareproduct wordt door leveranciers aangegeven wat de globale functionaliteit is, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund. 

Wanneer Gemeenten en samenwerkingen hun applicatielandschap hebben ingevoerd, wordt deze automatisch geplot op de GEMMA referentiecomponentenkaart. Er kunnen voor verschillende thema’s, zoals voor het sociaal domein, kaarten geplot worden.

Naast de applicaties kunnen koppelingen tussen applicaties onderling en met Landelijke Voorzieningen vastgelegd worden. Daarmee komt een gestructureerd overzicht van het applicatielandschap en koppelingen in kaart.

Wat kunt u met de GEMMA Softwarecatalogus?
De Softwarecatalogus wordt gebruikt bij ICT-vervangings of investeringsvraagstukken binnen een gemeente of samenwerkingsverband. Het ingevoerde applicatielandschap en koppelingen kunnen worden vergeleken met andere gemeenten. Kennis uitwisselen wordt hierdoor nog makkelijker. 

De softwarecatalogus wordt ingezet bij:

  • marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
  • vergelijken met andere gemeenten, bijvoorbeeld tijdens herindelingen;
  • contact leggen met gemeenten met interessant productportfolio;
  • het plannen van ICT vervangingen;
  • het opstellen van een programma van eisen;
  • het beoordelen van offertes;
  • het bespreken van meningsverschillen tussen leveranciers en gemeenten over wat is afgesproken en wat is geleverd.

ICT-leveranciers kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden

DOORONTWIKKELING
De Softwarecatalogus wordt continue doorontwikkeld. 

Heeft u vragen dan kunt u een kijkje nemen in de Veel Gestelde Vragen of contact opnemen met de helpdesk softwarecatalogus@vng.nl