Privacyverklaring softwarecatalogus

De GEMMA Softwarecatalogus (hierna te noemen: softwarecatalogus) verzamelt en gebruikt persoonsgegevens. De softwarecatalogus vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarom worden deze gegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen uit de privacywetgeving.

In deze privacyverklaring leggen we uit op welke manier de softwarecatalogus omgaat met persoonsgegevens en met welk doel.

Contactpersonen van gemeenten, samenwerkingsverbanden en leveranciers

Om in de besloten omgeving informatie te kunnen presenteren aan gemeenten, samenwerkingsverbanden (van meerdere gemeenten) en leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Deze data is afkomstig van de contactpersonen van de gemeente, samenwerking of leverancier zelf.

Om in te loggen op de zogenaamde ‘mijn-omgeving’, waar gemeenten, samenwerkingsverbanden en leveranciers gegevens kunnen aanleveren, gelden voorwaarden, die met de onderstaande maatregelen geborgd worden.

De volgende maatregelen maken onderdeel uit van ons privacy beleid:

1. De softwarecatalogus verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Als contactpersoon van een gemeente, samenwerkingsverband of leverancier tonen wij op diverse pagina’s gegevens over uw:

 • Voor- en achternaam
 • Voor welke gemeente, samenwerking of leverancier u werkt
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres bij de gemeente, de samenwerking of de leverancier.

Door deze gegevens zelf in de Softwarecatalogus te registreren, geeft u toestemming dat uw gegevens voor de onder paragraaf 3 genoemde verwerkingsdoelen mogen worden gebruikt.

2. Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

De softwarecatalogus verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.

3. Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De softwarecatalogus gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer wij deze nodig hebben om (telefonisch) contact met u op te nemen.
 • Zodat u zich kunt aanmelden in het systeem softwarecatalogus
 • Zodat wij aan de hand van uw e-mailadres kunnen controleren of u tot de doelgroep behoort.
 • Voor het aan u verzenden van informatie
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van diensten.
 • Zodat andere gemeenten en samenwerkingsverbanden contact met u kunnen opnemen.

4. Bewaartermijn

De softwarecatalogus bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per verwerkingsdoel de volgende bewaartermijnen:

 • Verzenden nieuwsbrief: zolang de aanmelding van de nieuwsbrief geldig is.
 • Telefonisch contact: evenredig aan de looptijd van het persoonlijk account.
 • Informeren over wijziging van diensten: evenredig aan de looptijd van het persoonlijk account.

Het deactiveren/verwijderen van een account kan door de gebruiker zelf gedaan worden of door een mail te sturen met een verzoek tot verwijderen van account.

5. Delen met derden

De softwarecatalogus verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De gegevens van leveranciers zijn openbaar en dus zichtbaar zónder in te loggen.

De gegevens van contactpersonen van gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn alleen zichtbaar in een beveiligde omgeving voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en werknemers van VNG Realisatie die vanwege hun werkzaamheden een account hebben van de Softwarecatalogus.

6. Recht van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor uw eigen gegevens beheren via de menuoptie gebruikersbeheer.

Tot slot is het mogelijk om via softwarecatalogus@vng.nl een verzoek in te dienen uw account - en daarmee uw persoonsgegevens - te verwijderen.

7. Cookies

De softwarecatalogus gebruikt alleen technische- en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onderhouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via softwarecatalogus@vng.nl. Aanvullende informatie over de manier waarop wij met persoonsgegevens binnen de softwarecatalogus omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 januari 2018.