Nieuws

Nieuwsbrieven:

#Ontwikkelingen-rond-de-Softwarecatalogus

Ontwikkelingen rond de Softwarecatalogus

Sinds enige tijd worden een aantal paden bewandeld voor een nieuwe Softwarecatalogus. Een reden hiervoor was dat de ondersteuning van het onderliggende platfom (Drupal 7) eind dit jaar verliep. Onlangs is dit verlengd met een jaar. Ondanks de verlenging voor ondersteuning gaan we door met de verschillende sporen voor een nieuwe softwarecatalogus.

Zo is er het project samen met het Waterschapshuis, GGD-GHOR, het Kennisnet en Instituut voor Fysieke Veiligheid gestart. Zij zijn allen ook een afnemer van de softwarecatalogus oplossing. Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke oplossingen en in welke vorm. Dit onderzoek is halverwege. In april wordt het onderzoeksrapport opgeleverd en worden de volgende stappen bepaald. 

Daarnaast zijn we met een aantal gemeenten aan de slag. We onderzoeken daarin welke oplossingen zij al gebruiken en hoe zij informatie over de oplossingen registreren. Wat opvalt is dat veel van deze informatie door de verschillende rollen binnen een gemeente apart geregistreerd wordt voor hun werkzaamheden. Denk daarbij aan inkoop, ICT, architectuur en informatiebeveiliging. Deze bevindingen worden meegenomen in het verdere project voor een nieuwe Softwarecatalogus. 

Één van de uitgangspunten voor een nieuwe Softwarecatalogus is dat de data (automatisch) opgehaald kan worden uit beschikbare bronnen van een gemeente. Dit volgens het gedachte goed van de informatiekundige visie Common Ground. Vanuit die hoek is de gemeente Rotterdam gestart met een project OpenCatalogi. Inmiddels zijn een aantal gemeenten aangesloten om mee te werken aan deze oplossing. Wil je als gemeente meedoen, stuur dan een bericht naar Softwarecatalogus@vng.nl

---------------------

Tips voor de Softwarecatalogus in 2022?

Eind 2022 komt de ondersteuning van het onderliggende platform van de softwarecatalogus te vervallen. Om een nieuwe keuze te kunnen maken, start er een onderzoek naar de eisen voor de nieuwe softwarecatalogus. Dit onderzoek naar de behoeften van alle stakeholders en de mogelijke scenario's wordt gedaan samen met eigenaren van andere softwarecatalogussen. Dit zijn het Waterschaphuis, Kennisnet, GGD GHOR, Instituut Fysieke Veiligheid en VNG Realisatie. In het eerste kwartaal van 2022 start de inventarisatie en rond maart wordt het adviesrapport verwacht. In deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Nu al goede tips voor de nieuwe softwarecatalogus? Mail ons: softwarecatalogus@vng.nl.

---------------------

Gebruikersonderzoek Softwarecatalogus

Afgelopen november reageerden 147 gemeentelijke gebruikers op onze enquête over de Softwarecatelogus. Onder de gebruikers van gemeenten en samenwerkingen is navraag gedaan hoe de Softwarecatalogus wordt gebruikt en of er andere marktoplossingen worden ingezet met een vergelijkbare functie. Dank voor iedereen die heeft gereageerd!

Van de 147 ingevulde enquêtes hebben 118 verschillende gemeenten en samenwerkingen inzicht gegeven in hoe zij de softwarecatalogus en gerelateerde oplossingen gebruiken. Hieronder een tweetal bevindingen:

  • Zo'n 45% van de respondenten gebruikt de softwarecatalogus om marktonderzoek te doen naar leveranciers, pakketten en/of koppelingen
  • Daarnaast maken veel gemeenten gebruik van andere oplossingen met vergelijkbare functionaliteit als de softwarecatalogus.

De resultaten worden gebruikt om het platform te verbeteren en als input voor een nieuw te ontwikkelen softwarecatalogus.

Het volledige rapport vindt u op de softwarecatalogus.

---------------------

GEMMA-release

(10-8-2020) Afgelopen periode hebben er twee GEMMA-releases plaatsgevonden op GEMMA Online en de softwarecatalogus. Hierdoor zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in de referentiecomponenten en standaarden. Veelal zijn deze gericht op informatiebeveiliging en de Omgevingswet.

De volledige rapporten zijn online te vinden:

Een korte samenvatting van de wijzigingen:

---------------------

Basisbeveiligingniveau (BBN) plaat van de IBD toegevoegd

(10-8-2020) Eén van de toevoegingen die heeft plaatsgevonden is het toevoegen van een architectuurview voor BBN van de referentiecomponenten. Hiermee wordt een overzicht gemaakt van de inschattingen van de IBD voor basisbeveiliginsniveau’s (BBN uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en schade voor betrokkenen per referentiecomponent.

De views zijn te vinden op Gemma Online onder Meerdere architectuurlagen. Door een view te openen kan via de legenda de BBN classificatie geselecteerd worden en wordt deze getoond in de architectuurplaat.

Door middel van de legenda aan de rechterkant kan er gefilterd worden op verschillende Beschikbaarheid, Integriteit of Vertrouwelijkheid (BIV) scores.

Op informatiebeveiligingsdienst.nl staat uitgelegd wat BBN inhoudt en waarvoor het ingezet kan worden.

---------------------

Open source pakketten registreren

Het registreren van open source pakketten door gemeenten en samenwerkingen vindt vaak plaats door deze zelf toe te voegen via de optie “Voeg extern pakket toe.” Er worden regelmatig verschillende schrijfwijzen werden gebruikt en het is lastig te achterhalen welke andere gemeente of samenwerking dezelfde oplossing gebruikt. Om de datakwaliteit te verbeteren en meer inzicht te krijgen in het gebruik van open source pakketten is er de leverancier “Open Source Pakketten“ aangemaakt. Onder deze leverancier staat nu een aantal veelgebruikte open source pakketten geregistreerd, dat toegevoegd kan worden aan het pakkettenoverzicht.

Er wordt niet gewerkt met versies, zodat het beheer voor gemeenten en samenwerkingen beperkt is.

Mocht u nog een open source pakket missen, geef het door aan softwarecatalogus@vng.nl.