Thema van de maand:Elke maand een nieuw thema met een relatie naar de Softwarecatalogus

Migratie naar GEMMA 2

De migratie van de Softwarecatalogus van GEMMA 1 naar GEMMA 2 is gestart. Leveranciers, gemeenten en samenwerkingsverbanden worden verzocht hun pakketten te migreren van GEMMA1-referentiecomponenten naar GEMMA2-referentiecomponenten. Zowel voor beheerders van gemeenten of samenwerkingen, alsook voor leveranciers is er een instructiefilm beschikbaar. Zie in de blauwe menu-balk het item Migratie GEMMA2.

LET OP: De pagina’s ‘Alle pakketten’ en ‘Alle pakketversies’ tonen alleen de pakketten die zijn gemigreerd naar GEMMA2. Dit betekent dat pas wanneer een leverancier betreffende pakketten heeft gemigreerd, deze weer op de pagina’s verschijnen.

 

Nieuwe ontwikkeling:

1. Voor gemeenten en samenwerkingen is de mogelijkheid toegevoegd worden om op refenrentiecomponent te filteren in het overzicht van alles van gemeenten en samenwerkingen. Daarmee kun je in één keer alle pakketten bij alle gemeenten en samenwerkingen zien die die referentiecomponent ingevuld hebben. Voorheen kon alleen op leverancier of pakket geselecteerd worden en kreeg je geen totaalbeeld. NB: het facet Referentiecomponent is ook toegevoegd aan het overzicht "Alle gemeenten", maar dat leidt alleen tot een lijst van gemeenten die betreffende component ingevuld hebben, maar er is geen leverancierslijst. De resterende leveranciers in de filterkolom zijn ook niet de leveranciers van betreffende referentiecomponent, maar zijn leveranciers in in het landschap van de gefilterde gemeenten voorkomen, los van de geselecteerde referentiecomponent.

2. In de AMEFF-export kan nu ook gekozen worden voor het Omgevingswetmodel. Dat wordt als apart model ingelezen in Archi. Alle plots die al in de Softwarecatalogus geselecteerd konden worden, gaan mee in de AMEFF-export en daarwaar de gemeentenaam in de view staat, worden ook de applicaties op de referentiecomponenten afgebeeld. Binnenkort verschijnt hierover een releasebrief.

3. Er is een "merge"-functie voor AMEFF-exports beschikbaar op  http://test.wikixl.nl/ameff-merge/AMEFFMergeForm.html . Dit biedt de mogelijkheid om 2 architectuurmodellen (weer)  samen te voegen tot 1 model. Dit is van toepassing als je bijvoorbeeld in een initieel model vanuit de Softwarecatalogus eigen toevoegingen van andere architectuurelementen en/of views maakt; bijvoorbeeld Producten/Diensten, Zaaktypen, Registraties, Afdelingen, Processen, Ketenpartners, ICT-infrastructuur enz. zodat je een eigen "Enterprise Architectuur" ("Lokaal model") krijgt. Als je dan later vanuit een nieuwe export van de Softwarecatalogus ("Domein-model"), mutaties van het applicatie- en koppelingenlandschap wil verwerken naar je "Lokaal model" wil je natuurlijk je eigen toevoegingen in het "Lokaal model" behouden. De merge-functie houdt daar rekening mee. Je dient dan van beide modellen wel eerst weer een AMEFF-export te maken, en die samenvoegen tot een nieuwe versie van het "Lokaal model". Alleen verwijderingen in de Softwarecatalogus (het "Domein-model") leiden niet tot verwijderingen in het "Lokaal model". Dat komt omdat de merge-functie vooralsnog alleen werkt vanuit de mutaties van het "Domeinmodel" en identifiers daarin vergelijkt met het "Lokaal Model". Het is dus nu (nog) geen zgn "two-way-merge", dus verwijderingen van elementen en views in de "bron" (Softwarecatalogus en GEMMA) moeten handmatig in het Lokaal Model verwijderd worden.

Lees hier de nieuwste releasebrief. Lees hier alle releasebrieven.

Voortgang gemeentenAantal gemeenten per voortgangscategorie. Gemeente, ga voor de 5 sterren!

42
114
124
77
7
1