Voor leveranciers

Om te kunnen deelnemen aan de softwarecatalogus controleren wij of de leverancier voldoet aan de richtlijnen van de softwarecatalogus, namelijk dat de leverancier software aanbiedt voor de gemeentelijke markt. Bij vragen nemen wij contact met u op.

Om de kwaliteit van de gegevens in de softwarecatalogus hoog te houden gelden de volgende spelregels voor leveranciers:

  • De leverancier is verantwoordelijk voor haar eigen informatie en gebruikersbeheer binnen de softwarecatalogus.
  • De softwarecatalogus toetst met enige regelmaat het gebruik van de softwarecatalogus door de leverancier en de kwaliteit van de gegevens. Hierbij wordt verwacht dat de leverancier minimaal één pakket heeft opgevoerd, zodat gemeenten deze kunnen opvoeren in hun administratie.
  • Indien het vermoeden is dat de informatie niet meer op orde is, heeft de softwarecatalogus het recht de informatie uit de softwarecatalogus te verwijderen. Hiervoor wordt de leverancier eerst op de hoogte gebracht voordat er tot actie wordt overgegaan.

Dit alles is om de informatie in de softwarecatalogus actueel te houden.

Hieronder vindt u verschillende handleidingen het beheer van uw omgeving te doen.

Aanmelden als leverancier

Gebruikersbeheer

Portfolio beheer