Gebruikershandleiding leverancier

Deze handleiding is bedoeld voor de leveranciers en legt uit hoe de leveranciers hun productportfolio kunnen aanvullen en beheren. In de handleiding vind u de volgende items:

De leveranciersinformatie in de Softwarecatalogus is openbaar. De gemeente specifieke informatie is alleen toegankelijk voor gemeentelijke gebruikers (beheerders en raadplegers).

Overzicht productportfolio

Na het inloggen komt u automatisch in uw productportfolio pagina:

productportfolio pagina

In de productportfolio-pagina kunt u uw productgegevens aanvullen en onderhouden.  

Rechtsboven in de lichtblauwe balk staat uw leveranciersnaam. Aanklikken toont een menu. Dit menu blijft zichtbaar op de andere schermen.

Leveranciers menu

Beheren productportfolio

De productportfolio pagina kent twee tabbladen “weergeven” en “bewerken”. Onder bewerken kan u uw contactgegevens invoeren en een logo uploaden. Deze gegevens worden getoond bij uw leveranciersgegevens en kunnen gemeenten gebruiken om contact met u op te nemen. Vul deze gegevens dus goed en compleet in en onderhoud ze goed.

Bewerken contactgegevens

Het tweede tabblad is het tabblad “weergeven”. Op dit tabblad vind u uw ingevoerde producten.

Pakket toevoegen

Rechts staat: “voeg pakket toe”. Hiermee kunt u nieuwe producten opvoeren.

In het midden staan de producten met de volgende mogelijkheden:
potlood-icoontje een potlood-icoontje voor wijzigen van de algemene productgegevens,
kruis-icoontje een voor het verwijderen van een product. Dit lukt alleen als gemeenten dit product nog niet in hun landschap opgenomen hebben.
plus-icoontje een plusje voor het toevoegen van een versie aan het product.

Productscherm

Klikken op productnaam toont alle versies van dat product.

Productscherm

Dit scherm bevat in het midden de gekoppelde referentiecomponenten, en hoeveel gemeenten uw product gebruiken voor welke referentiecomponent.

Rechts staan de productversies die u kunt wijzigen (potloodje) of raadplegen (oogje). Daarboven kunt u met een plusje een versie aan het product toevoegen. En daarboven kunt u de algemene productgegevens wijzigen (potloodje).

Bijwerken pakket

Productversiescherm

U kunt hier versiegegevens raadplegen, wijzigen, of toevoegen, afhankelijk van uw keuze op het product(overzicht)scherm.

Productversiescherm

Titel is de naam van uw productversie, meestal een versie-/releasenummer.
Status geeft aan of uw product in ontwikkeling, in productie, of teruggetrokken is, of niet meer ondersteund wordt.

Beschrijving is uw toelichting op de productversie. Houdt dit beknopt.
Vervolgens startdata van ontwikkeling, test en distributie. Daarin is een kalender als invoerhulp aanwezig. Velden mogen leeg zijn.

Koppelen referentiecomponenten en standaarden

Bij Referentiecomponenten kunt u in de “selectbox” klikken om één of meerdere referentiecomponenten te koppelen aan uw productversie. “Masterversies” bevatten tevens een basisset van vereiste en relevante standaarden. Na vaststelling van extra standaarden, wordt een nieuwe versie referentiecomponent aangemaakt met extra vereiste en/of relevante standaarden.

Testrapport of auditrapport toevoegen

Aan Referentiecomponenten kunt u zelf ook standaarden toevoegen inclusief een testrapport. Dit doet u door eerst een Referentiecomponent toe te voegen en daarna via de optie "Voeg extra standaarden toe" de gewenste standaard te selecteren. Door de vakje achter de standaard aan te vinken voor "Ondersteuning(gepland) en Compliancy, wordt de optie om een testrapport of auditrapport op te voeren geopend. 

 

Bij “Technologiecomponenten” kunt u aanvinken wat verder wordt ondersteunt.

Mijn gemeenten

Het volgende menu-item is “Mijn gemeenten”.

Mijn gemeenten

Door hier op te klikken krijgt u een overzicht van de gemeenten die uw pakketten hebben opgevoerd in hun applicatieportfolio.

overzicht van de gemeenten die uw pakketten hebben opgevoerd

Door te klikken op de naam van de gemeente krijgt u te zien welke pakketten uit uw productportfolio de gemeente heeft opgevoerd en voor welk referentiecomponent.

Productportfolio plotten op de diverse kaarten

Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om de eigen productportfolio te plotten op de diverse kaarten die beschikbaar zijn in de Softwarecatalogus. Deze kaarten zijn ook inzichtelijk voor de gemeenten. Hiermee wordt de relatie tussen productportfolio en referentiecomponenten afgebeeld op de diverse kaarten.

Productportfolio plotten op de diverse kaarten