GEOCAD

Cadac Group

GEOCAD is een op MicroStation/Bentley Map gebaseerde applicatie voor beheer en bijhouding van geodata, die speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Zo is de applicatie geschikt om te werken volgens verschillende standaard informatiemodellen, zoals BAG en BGT/IMGeo. GEOCAD is modulair opgebouwd en kan, naar behoefte, met specifieke functionaliteit (bijv. structureren of presentatie) worden uitgebreid. GEOCAD past naadloos in de NedBGT suite van NedGraphics en is een ideale werkomgeving voor het opbouwen en beheren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Pakketversie Status Start distributie
7.11 In gebruik 2-6-2022

Toelichting versie

GEOCAD 7.11.0 is de opvolger van GEOCAD 7.10.x en/of GEOCAD 7.9.x. GEOCAD 7.11.x bevat alle functionaliteit ten behoeve van NedBGT 4.4 en 4.3 en is voorbereid op NedBGT 4.5. GEOCAD 7.11.0 bevat onder andere de volgende nieuwe en verbeterde functionaliteit: • Windows 11 wordt ondersteund • NGdW 4.5 wordt ondersteund • Diverse verbeteringen voor de BAG prikker • Diverse verbeteringen op het CAD-inwinningsvlak • Diverse verbeteringen voor de Streetsmart koppeling • Ondersteuning van verbeterdekaart.nl meldingen direct in de werkvoorraad • Diverse verbeteringen rondom de BAG/BOR werkvoorraad • Performance verbetering bij uitchecken met vlakken links/rechts • Het onderdeel NedGeoberichten BAG is verwijderd. Deze is vervangen door het BAG-BGT koppelvlak • In deze versie zijn vijf helpdeskmeldingen verwerkt

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

2-6-2022
7.10.3 In gebruik 23-12-2021

Toelichting versie

GEOCAD 7.10.3 is de opvolger van GEOCAD 7.10.x en/of GEOCAD 7.9.x. GEOCAD 7.10.3 bevat alle functionaliteit ten behoeve van de huidige NedBGT 4.4. GEOCAD 7.10.3 bevat onder andere de volgende nieuwe en verbeterde functionaliteit: • Verbeteringen aan de BOR/BAG werkvoorraad • Huisnummer ophogen werkte niet, dit is hersteld • Default pib per wijze van inwinning • Ondersteuning nieuwe versie Streetsmart met LiDAR Point Cloud • Object zoeken bij directe uitwisseling met NGdW werkt weer • Een nieuwe bronhouder.csv waarin de nieuwe en vervallen gemeentenamen staan per 1-1-2022

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-10-2021

Start test

1-10-2021

Start distributie

23-12-2021
7.9.1 In gebruik 15-4-2020

Toelichting versie

Highlights van deze 7.9.1 release: • Verbeteringen aan de StUF Geo BAG werkvoorraad • Verbeteringen aan de BAG prikker Highlights van deze 7.9 release: • Nieuwe versienummer van licenties toegepast om “misbruik” te voorkomen • Controle op bronhouder bij tekenen en wijzigen van objecten. • Mogelijkheid om in bulk werkvoorraadmeldingen af te handelen • Voorziening om in CAD te kunnen presenteren op L/R classificaties/attributen • Objectenpaspoort • Verwijderen objecten buiten filtergebied • Koppelvlak BGT-BAG: het naar de BAG kunnen meesturen van een opmerking van de CAD operator • Afhandeling exploratierespons rechtstreeks doorvoeren in Werkvoorraad • BOR bulkmutaties verwerken • Diverse wensen en verbeteringen doorgevoerd.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

15-4-2020
7.8 Einde ondersteuning 27-2-2019

Toelichting versie

• Ondersteuning Plantopo • Ondersteuning BAG werkvoorraad vanuit StUF-Geo BAG koppelvlak • Street Smart module • NLCS-IMGEO convertor

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

27-2-2019
7.7 Einde ondersteuning 1-3-2018

Toelichting versie

PDOK-BGT import mogelijkheid • NGdW monitor zichtbaar bij inchecken • Ondersteuning LocatieServer versie 3 • Ondersteuning Terugmeldingen NedGlobe en/of NedBrowser • Aanpassingen t.a.v. de werkvoorraad • Importeren z.g.n. Werklijst • Default attribuutwaarden bij xml-import

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-3-2018
7.6 Einde ondersteuning 6-7-2017

Toelichting versie

• Ondersteuning NGdW 4.2 • Importeren en raadplegen StUF-Geo bestand • Splitsen van een mutatielevering • Rapportage van werkbestand, overzicht van aantallen attributen. • Betere ondersteuning “diagonaal” berichtenverkeer (bronhouder – landmeetkundig bureau)

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

6-7-2017
7.5 Einde ondersteuning 15-12-2016

Toelichting versie

• Ondersteuning NGdW 4.2 • CAD Inwinning • Check-in met wachtrij • Workflow-achtige ondersteuning in CAD-omgevingen • Ondersteuning MicroStation Connect

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

15-12-2016
7.4 Einde ondersteuning 6-4-2016

Toelichting versie

• Geschikt voor NGdW 4.1 • Vooraankondigingen kunnen getoond en geplaatst worden. • Plaatsbepalingspunten kunnen getoond worden. • Presenteren op L/R-classificaties • Bovenstaande zaken zijn alleen beschikbaar in combinatie met NGdW 4.1 • Ondersteuning MicroStation Connect

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

6-4-2016
7.3.2 Einde ondersteuning 19-1-2016

Toelichting versie

• Geschikt voor NGdW 4.1 • Vooraankondigingen kunnen getoond en geplaatst worden. • Plaatsbepalingspunten kunnen getoond worden. • Beide zaken zijn alleen beschikbaar in combinatie met NGdW 4.1

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

19-1-2016
7.3 Einde ondersteuning 16-9-2015

Toelichting versie

Is onderdeel van NedBGT 4.0 Heeft uitbreiding met de volgende functionaliteiten: - Presenteren op attribuutwaarden - Afhandeling mutaties van landelijke voorziening SVB-BGT

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

16-9-2015
7.2 Einde ondersteuning 1-10-2014

Toelichting versie

Is onderdeel van NedBGT 3.3 Heeft uitbreiding met de volgende functionaliteiten: -Ondersteuning multi-geometrie -Zoeken op adres -Zoeken op attribuutwaarden

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-10-2014
7.1.3 Einde ondersteuning

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (65)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Digitaal ontwerpencomponent57 gemeenten
Geo-gegevens inwincomponent49 gemeenten

Details pakketversie: GEOCAD 7.11 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 5 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Digitaal ontwerpencomponent

Geo-gegevens inwincomponent
NLCS (actueel)
Digitaal ontwerpencomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IFC 2x3 TC1
Digitaal ontwerpencomponent
IFC IFC4
Digitaal ontwerpencomponent
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens inwincomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Geo-gegevens inwincomponent
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf
StUF Geo IMGeo 1.2 (BGT)
Geo-gegevens inwincomponent
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf
StUF Geo IMGeo 1.3 (BOR)
Geo-gegevens inwincomponent
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
NEN 3610:2011 nl
Digitaal ontwerpencomponent

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BRT Levering 2.1
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geen compliancy-instrument
IMGeo (BGT) 2.1
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf
StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0
TOP10NL Topografie 2.1
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Digitaal ontwerpencomponent
Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen
Geo-gegevens inwincomponent
Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Desktop - Microsoft Windows