Pakketten

Export to CSV
Search for software products

1008 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
ECW hosting luchtfoto's IDgis Steeds meer gemeenten maken gebruik van luchtfoto's.
eDiensten Mijn inkomen & Mijn regie Centric U heeft de Suite4Werk en Inkomen, of de Suite4Sociale Regie en u wilt uw inwoners stimuleren in hun eigen mogelijkheden en ondersteunen waar dat nodig is?
eDiensten voor Aanvragen (Snelbalie) Centric Onze eDiensten voor Aanvragen zijn frontoffice applicaties waarmee baliemedewerkers en burgers inkomens en zorgaanvragen snel, correct en eenduidig af kunnen handelen.
eDocManager Sdu Integraal zoeken in de instrumenten Basisarchiefcode, Thesaurus, Stukkenlijst en Zaaktype Catalogus en de daarbij relevante VIND- en Model DSP referenties.
Effectmeting Jongerenwerk DA Systems Effectmeting Jongerenwerk is een softwaretool die de effecten van jongerenwerk op jongeren en buurt meetbaar maakt.
Effectmonitor (voor sociaal domein: Wmo, Participatie- en Jeugdwet). Stimulansz Gemeenten zijn de afgelopen jaren volop bezig om de transitie van Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en aanpalende beleidsvelden zoals passend onderwijs steviger neer te zetten.
eGem Digikoppeling eGem Overheden en bedrijven delen steeds meer informatie met elkaar. Gelukkig maken zij daarbij gebruik van landelijke standaarden.
eGem Diginetwerk eGem Diginetwerk: Overheden hebben behoefte aan één oplossing op het gebied van connectiviteit, die het mogelijk maakt dat ze met een eenmalige inspanning (implementatie van één netwerkstekker) gegevens –
eGouw Gouw Informatie Technologie Belastingloket voor gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden
eHerkenningsmakelaar KPN Lokale Overheid Behalve burgers, maken ook bedrijven gebruik van de dienstverlening van uw gemeente.
Elektor TSA Verkiezingen Het softwarepakket Elektor staat voor veel gemeenten aan de basis van een succesvolle verkiezing.
Elektronisch Factureren Lucom Benelux BV Totaaloplossing voor het versturen en beheren van (digitale) uitgaande facturen. De input van facturen wordt vanuit verschillende applicaties voor bijv. begraven, zaaksystemen, etc.
Embrace Social Embrace Maak kennis met de digitale werkplek van morgen. Embrace Social is een online samenwerk-omgeving. Het is de basis voor een social intranet.
Enable-U 2Orchestrate Enable U Enable-U 2Orchestrate ontvangt berichten en bezorgt ze in het juiste formaat (eventueel na transformatie) op het juiste moment via de juiste route (bijv.
Enable-U 2Secure Enable U Enable-U 2Secure verzorgt de beveiliging van de servicelaag in de ICT architectuur.
Enable-U 2See Enable U Enable-U 2See is een gebruiksvriendelijk en compleet Service Register dat volledig in lijn is met de overheidsreferentiearchitecturen NORA, GEMMA, PETRA en MARIJ.
Enable-U Digikoppeling Enable U De Enable-U digikoppeling zorgt voor een snelle en eenvoudige implementatie van de Digikoppeling standaard. De Enable-U Digikoppeling werkt als een brievenbus.
Enable-U Digimelding Enable U Enable-U Digimelding vereenvoudigt het uitvoeren van de plicht tot terugmelden van onjuistheden via een gebruiksvriendelijke web applicatie met alle benodigde integratiemogelijkheden. Enable-U Digime
Energiemonitor voor gemeentelijke energiebeheer, energie-inkoop, factuurcontrole, verbruik- en energiemanagement Energiemissie B.V. Ondersteund de uitvoering van energiebeheer, energiefactuurcontrole en energiemanagement van meer dan 85 gemeenten in een SAAS / cloudoplossing en is erkend door het RVO.
Ephesoft: Intelligent Document Capture Contezza
ERDAS APOLLO IMAGEM ERDAS APOLLO is een geografisch datamanagement systeem waarmee datalagen als webservice gecatalogiseerd en beschikbaar gesteld kunnen worden.
ERDAS IMAGINE IMAGEM Met ERDAS IMAGINE kunnen overheden diverse geo-analyses uitvoeren, onder meer voor het automatisch opsporen van mutaties voor basisregistraties zoals de BAG en de BGT.
Ervaringwijzer Ervaringwijzer Ervaringwijzer is een SaaS-oplossing waarmee je als gemeente alle klanttevredenheidsonderzoeken kunt realiseren.
EvenementAssistent Decos Information Solutions Intelligent aanvraagsysteem (kennissysteem) voor evenementen plus een gezamenlijk dossier van gemeenten, politie, brandweer, GHOR en ook de organisator. Digitaliseert de complete keten!
eVinden (c) (Enterprise Search) eSpecialisten eVinden helpt u bij het zoeken naar en vinden van de juiste informatie in uw enorme berg van data in verschillende bronnen.
eWaarmerk (c) eSpecialisten Met eWaarmerk© worden digitale informatieobjecten / stukken / dossiers voorzien van een digitale vingerafdruk.
Expertviewer Planviewer De Expertviewer verbindt mensen, locaties en data door visualisatie, beschikbaarheid en transparantie van data.
Exxellence Suite Exxellence De Exxellence Suite is het totaalpakket van al onze softwareoplossingen. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een toekomstvaste ICT-architectuur en 24/7 optimale digitale dienstverlening.
Exxellence Beheerportaal (tot 2015) Exxellence Het Exxellence BeheerPortaal is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het BeheerPortaal niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecatalogus.n
Exxellence DataDistributie Exxellence U wilt uw dienstverlening richting de burger zo optimaal mogelijk laten verlopen. Het stroomlijnen en automatiseren van processen en gegevens zijn hier een belangrijk onderdeel van.
Exxellence Digitaal Loket (tot 2015) Exxellence Het Exxellence Digitaal Loket is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het Exxellence Digitaal Loket niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwa
Exxellence eFormulieren Creator (tot 2015) Exxellence De Exxellence eFormulieren Creator is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is de Exxellence eFormulieren Creator niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://
Exxellence Intelligente eFormulieren (tot 2015) Exxellence De Exxellence eFormulieren zijn onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 zijn de Exxellence eFormulieren niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.software
Exxellence KlantContactSysteem (tot 2015) Exxellence Het Exxellence KlantContactSysteem is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het Exxellence KlantContactSysteem niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://
Exxellence ManagementRapportages (tot 2015) Exxellence De Exxellence ManagementRapportages zijn onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 zijn de Exxellence ManagementRapportagesl niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie h
Exxellence MidOffice (tot 2015) Exxellence De Exxellence MidOffice is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is de Exxellence MidOffice niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecatalogus.
Exxellence Zaaksysteem (tot 2015) Exxellence Het Exxellence Zaaksysteem is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het Exxellence Zaaksysteem niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecata
Factuurportal Factuurportal B.V. Factuurportal is verbindende software die elektronisch factureren gemakkelijk maakt voor zowel de zendende als ontvangende partij.
Felix - PDC SIMgroep Felix is onze producten- en dienstencatalogus waarmee je jaren vooruit kunt. Het biedt een goed geordend en volledig overzicht van alle producten.
FileZilla Open Source pakketten Open Source FTP programma
FIT (TNO en LDC) LDC Business Een online vragenlijst van LDC/TNO voor cliënten met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking.
Fixi Decos Information Solutions Totaal oplossing voor het melden en afhandelen van openbare ruimte meldingen met iOS en Android apps en een publieke website.
FLAIM Fugro NL Land B.V. Fugro Laser And Imaging Manager voor het inzichtelijk maken van laser en image data
Flamingo GeoCMS B3Partners Flamingo GeoCMS maakt GEO informatie integraal en snel via een standaard webbrowser toegankelijk.
FM Analyst Fugro NL Land B.V. Applicatie voor het snel en doeltreffend interpreteren van FLI-MAP (laser)data
Formatiecalculatiemodel (berekening formatie). Stimulansz Het Formatiecalculatie-model geeft u inzicht in uw formatiebehoefte van het sociaal domein. Dat gebeurt via een actueel, vergelijkbaar, nauwkeurig en geïntegreerd online systeem.
FormCycle WIND Internet BV FormCycle is de professionele oplossing voor de registratie, de administratie en de verwerking van op formulieren gebaseerde data.
Fortes Change Cloud Insights Fortes Solutions Fortes Change Cloud geeft inzicht in voortgang van projecten, programma’s en portfolio’s door heldere visuele realtime, standaard meegeleverde, rapportages.
Fortes Change Cloud Portfoliomanagement Fortes Solutions Fortes Change Cloud helpt gemeentes projectmatig te werken op basis van bewezen methodieken. Met onze software hou je grip op onder andere projectportfolio’s en beleidsprogramma’s.
Fortes Change Cloud Projectmanagement Fortes Solutions Met Fortes Change Cloud kun je portfolio’s, programma’s en projecten professioneel managen. Dit dankzij ingebouwde ondersteuning voor PRINCE2, Stage-Gate, AgilePM en andere best practices.

Pagina's