Pakketten

Export to CSV
Search for software products

964 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Embrace Social Embrace Maak kennis met de digitale werkplek van morgen. Embrace Social is een online samenwerk-omgeving. Het is de basis voor een social intranet.
Enable-U 2Orchestrate Enable U Enable-U 2Orchestrate ontvangt berichten en bezorgt ze in het juiste formaat (eventueel na transformatie) op het juiste moment via de juiste route (bijv.
Enable-U 2Secure Enable U Enable-U 2Secure verzorgt de beveiliging van de servicelaag in de ICT architectuur.
Enable-U 2See Enable U Enable-U 2See is een gebruiksvriendelijk en compleet Service Register dat volledig in lijn is met de overheidsreferentiearchitecturen NORA, GEMMA, PETRA en MARIJ.
Enable-U Digikoppeling Enable U De Enable-U digikoppeling zorgt voor een snelle en eenvoudige implementatie van de Digikoppeling standaard. De Enable-U Digikoppeling werkt als een brievenbus.
Enable-U Digimelding Enable U Enable-U Digimelding vereenvoudigt het uitvoeren van de plicht tot terugmelden van onjuistheden via een gebruiksvriendelijke web applicatie met alle benodigde integratiemogelijkheden. Enable-U Digime
Energiemonitor voor gemeentelijke energiebeheer, energie-inkoop, factuurcontrole, verbruik- en energiemanagement Energiemissie B.V. Ondersteund de uitvoering van energiebeheer, energiefactuurcontrole en energiemanagement van meer dan 85 gemeenten in een SAAS / cloudoplossing en is erkend door het RVO.
Ephesoft: Intelligent Document Capture Contezza
ERDAS APOLLO Imagem ERDAS APOLLO is een geografisch datamanagement systeem waarmee datalagen als webservice gecatalogiseerd en beschikbaar gesteld kunnen worden.
ERDAS IMAGINE Imagem Met ERDAS IMAGINE kunnen overheden diverse geo-analyses uitvoeren, onder meer voor het automatisch opsporen van mutaties voor basisregistraties zoals de BAG en de BGT.
Ervaringwijzer Ervaringwijzer Ervaringwijzer is een SaaS-oplossing waarmee je als gemeente alle klanttevredenheidsonderzoeken kunt realiseren.
EvenementAssistent Decos Information Solutions Intelligent aanvraagsysteem (kennissysteem) voor evenementen plus een gezamenlijk dossier van gemeenten, politie, brandweer, GHOR en ook de organisator. Digitaliseert de complete keten!
eVinden (c) (Enterprise Search) eSpecialisten eVinden helpt u bij het zoeken naar en vinden van de juiste informatie in uw enorme berg van data in verschillende bronnen.
eWaarmerk (c) eSpecialisten Met eWaarmerk© worden digitale informatieobjecten / stukken / dossiers voorzien van een digitale vingerafdruk.
Expertviewer Planviewer De Expertviewer verbindt mensen, locaties en data door visualisatie, beschikbaarheid en transparantie van data.
Exxellence Suite Exxellence De Exxellence Suite is het totaalpakket van al onze softwareoplossingen. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een toekomstvaste ICT-architectuur en 24/7 optimale digitale dienstverlening.
Exxellence Beheerportaal (tot 2015) Exxellence Het Exxellence BeheerPortaal is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het BeheerPortaal niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecatalogus.n
Exxellence DataDistributie Exxellence U wilt uw dienstverlening richting de burger zo optimaal mogelijk laten verlopen. Het stroomlijnen en automatiseren van processen en gegevens zijn hier een belangrijk onderdeel van.
Exxellence Digitaal Loket (tot 2015) Exxellence Het Exxellence Digitaal Loket is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het Exxellence Digitaal Loket niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwa
Exxellence eFormulieren Creator (tot 2015) Exxellence De Exxellence eFormulieren Creator is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is de Exxellence eFormulieren Creator niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://
Exxellence Intelligente eFormulieren (tot 2015) Exxellence De Exxellence eFormulieren zijn onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 zijn de Exxellence eFormulieren niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.software
Exxellence KlantContactSysteem (tot 2015) Exxellence Het Exxellence KlantContactSysteem is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het Exxellence KlantContactSysteem niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://
Exxellence ManagementRapportages (tot 2015) Exxellence De Exxellence ManagementRapportages zijn onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 zijn de Exxellence ManagementRapportagesl niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie h
Exxellence MidOffice (tot 2015) Exxellence De Exxellence MidOffice is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is de Exxellence MidOffice niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecatalogus.
Exxellence Zaaksysteem (tot 2015) Exxellence Het Exxellence Zaaksysteem is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het Exxellence Zaaksysteem niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecata
Factuurportal Factuurportal B.V. Factuurportal is verbindende software die elektronisch factureren gemakkelijk maakt voor zowel de zendende als ontvangende partij.
FileZilla Open Source pakketten Open Source FTP programma
FIT (TNO en LDC) LDC Business Een online vragenlijst van LDC/TNO voor cliënten met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking.
Fixi Decos Information Solutions Totaal oplossing voor het melden en afhandelen van openbare ruimte meldingen met iOS en Android apps en een publieke website.
FLAIM Fugro NL Land B.V. Fugro Laser And Imaging Manager voor het inzichtelijk maken van laser en image data
Flamingo GeoCMS B3Partners Flamingo GeoCMS maakt GEO informatie integraal en snel via een standaard webbrowser toegankelijk.
FM Analyst Fugro NL Land B.V. Applicatie voor het snel en doeltreffend interpreteren van FLI-MAP (laser)data
Formatiecalculatiemodel (berekening formatie). Stimulansz Het Formatiecalculatie-model geeft u inzicht in uw formatiebehoefte van het sociaal domein. Dat gebeurt via een actueel, vergelijkbaar, nauwkeurig en geïntegreerd online systeem.
FormCycle WIND Internet BV FormCycle is de professionele oplossing voor de registratie, de administratie en de verwerking van op formulieren gebaseerde data.
Fortes Change Cloud Insights Fortes Solutions Fortes Change Cloud geeft inzicht in voortgang van projecten, programma’s en portfolio’s door heldere visuele realtime, standaard meegeleverde, rapportages.
Fortes Change Cloud Portfoliomanagement Fortes Solutions Fortes Change Cloud helpt gemeentes projectmatig te werken op basis van bewezen methodieken. Met onze software hou je grip op onder andere projectportfolio’s en beleidsprogramma’s.
Fortes Change Cloud Projectmanagement Fortes Solutions Met Fortes Change Cloud kun je portfolio’s, programma’s en projecten professioneel managen. Dit dankzij ingebouwde ondersteuning voor PRINCE2, Stage-Gate, AgilePM en andere best practices.
Fortes Change Cloud Strategische richting en doelstellingen Fortes Solutions Fortes Change Cloud maakt doelen meetbaar en inzichtelijk, monitort de kritische KPI’s op maandniveau en geeft daarnaast realtime inzicht in de veranderstatus. De kans dat een strategie succesvol w
Fortes Change Cloud Tijdschrijven Fortes Solutions Met Fortes Change Cloud kun je eenvoudig tijdschrijven en bijhouden van weekstaten per project en per medewerker.
Foto Interesse Vragenlijst (FIV) LDC Business Via de Foto Interesse Vragenlijst kunnen minder talige kandidaten of mensen die zich niet zo goed kunnen concentreren op eenvoudige wijze aangeven bij welke beroepen en sectoren hun interesse ligt.
FreeMind Open Source pakketten Open source Mind Mapping oplossing
G-BOS (uitgefaseerd. Zie JCC Klantgeleiding) JCC Software Klanten verlangen een professionele en snelle dienstverlening. Om het bezoek voor uw klant een zo aangenaam mogelijke ervaring te laten zijn, wilt u uw klanten graag zo goed mogelijk begeleiden.
G-KAS (uitgefaseerd, zie JCC betalen) JCC Software Binnen organisaties worden bij diverse afdelingen en op verschillende wijzen klantbetalingen gedaan.
G-ROOSTER (uitgefaseerd, zie JCC-Personeelsplanning) JCC Software Een efficiënte planning van gekwalificeerde medewerkers op het actuele werkaanbod is van essentieel belang. Voor veel organisaties blijkt dit complex, tijdrovend en foutgevoelig te zijn.
G4net voor onderwijshuisvesting Pronexus De software G4net voor onderwijshuisvesting wordt gebruikt door gemeenten voor uitvoering van de taakstelling onderwijshuisvesting. In G4net worden basisgegevens van onderwijshuisvesting verwerkt.
GB Beheer Groenestein Beheersoftware GB Beheer is een systeem voor integraal beheer van de openbare ruimte.
GBI Antea Group GBI: de beste software voor vandaag, groeit mee met de behoeften van morgen. Areaal, kosten, kwaliteit en levensduur; elke beheerorganisatie wil op basis van de meest actuele gegevens de juiste afweg
Geavanceerde elektronische handtekening ValidSign Een geavanceerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een certificaat is gebruikt.
Gegevensmagazijn Centric Het Gegevensmagazijn voorziet uw website van gegevens die u beschikbaar wilt stellen aan uw burgers, bedrijven en instellingen.
Gegevensportaal i-WMO & i-JW (alle berichttypes) Betty Blocks Inlogportaal voor zorgaanbieders. Zij kunnen hierop onder andere declaraties uploaden, statussen inzien & opdrachten vanuit de gemeente ontvangen.

Pagina's