Pakketten

Export to CSV
Search for software products

883 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Exxellence MidOffice (tot 2015) Exxellence De Exxellence MidOffice is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is de Exxellence MidOffice niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecatalogus.
Exxellence Zaaksysteem (tot 2015) Exxellence Het Exxellence Zaaksysteem is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het Exxellence Zaaksysteem niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecata
Factuurportal Factuurportal B.V. Factuurportal is verbindende software die elektronisch factureren gemakkelijk maakt voor zowel de zendende als ontvangende partij.
FIT (TNO en LDC) LDC Business Een online vragenlijst van LDC/TNO voor cliënten met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking.
Fixi Decos Information Solutions Totaal oplossing voor het melden en afhandelen van openbare ruimte meldingen met iOS en Android apps en een publieke website.
FLAIM Fugro NL Land B.V. Fugro Laser And Imaging Manager voor het inzichtelijk maken van laser en image data
Flamingo GeoCMS B3Partners Flamingo GeoCMS maakt GEO informatie integraal en snel via een standaard webbrowser toegankelijk.
FM Analyst Fugro NL Land B.V. Applicatie voor het snel en doeltreffend interpreteren van FLI-MAP (laser)data
FOR - Form Generator CoolProfs Voor het volledig zelf configureren van aanvraagformulieren met vraaggroepen, vragen, conditionele vragen, antwoord categorieën, antwoord-validaties, hulpteksten, inclusief meertaligheid en formulier
Formatiecalculatiemodel (berekening formatie). Stimulansz Het Formatiecalculatie-model geeft u inzicht in uw formatiebehoefte van het sociaal domein. Dat gebeurt via een actueel, vergelijkbaar, nauwkeurig en geïntegreerd online systeem.
Foto Interesse Vragenlijst (FIV) LDC Business Via de Foto Interesse Vragenlijst kunnen minder talige kandidaten of mensen die zich niet zo goed kunnen concentreren op eenvoudige wijze aangeven bij welke beroepen en sectoren hun interesse ligt.
G-BOS (uitgefaseerd. Zie JCC Klantgeleiding) JCC Software Klanten verlangen een professionele en snelle dienstverlening. Om het bezoek voor uw klant een zo aangenaam mogelijke ervaring te laten zijn, wilt u uw klanten graag zo goed mogelijk begeleiden.
G-KAS (uitgefaseerd, zie JCC betalen) JCC Software Binnen organisaties worden bij diverse afdelingen en op verschillende wijzen klantbetalingen gedaan.
G-ROOSTER (uitgefaseerd, zie JCC-Personeelsplanning) JCC Software Een efficiënte planning van gekwalificeerde medewerkers op het actuele werkaanbod is van essentieel belang. Voor veel organisaties blijkt dit complex, tijdrovend en foutgevoelig te zijn.
G4net voor onderwijshuisvesting Pronexus De software G4net voor onderwijshuisvesting wordt gebruikt door gemeenten voor uitvoering van de taakstelling onderwijshuisvesting. In G4net worden basisgegevens van onderwijshuisvesting verwerkt.
GB Beheer Groenestein Beheersoftware GB Beheer is een systeem voor integraal beheer van de openbare ruimte.
GBI Antea Group GBI: de beste software voor vandaag, groeit mee met de behoeften van morgen. Areaal, kosten, kwaliteit en levensduur; elke beheerorganisatie wil op basis van de meest actuele gegevens de juiste afweg
Geavanceerde elektronische handtekening ValidSign Een geavanceerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een certificaat is gebruikt.
Gegevensmagazijn Centric Het Gegevensmagazijn voorziet uw website van gegevens die u beschikbaar wilt stellen aan uw burgers, bedrijven en instellingen.
Gegevensportaal i-WMO & i-JW (alle berichttypes) Betty Blocks Inlogportaal voor zorgaanbieders. Zij kunnen hierop onder andere declaraties uploaden, statussen inzien & opdrachten vanuit de gemeente ontvangen.
Gekwalificeerde elektronische handtekening ValidSign Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een gekwalificeerd certificaat is gebruikt.
GEM 2020 Online HTA Software Uw objecten en contracten scherp in beeld Als gemeente wilt u de dagelijkse processen rondom uw grond en panden zo transparant mogelijk krijgen.
Gemeentebox website en CMS CARE Internet Services BV Op open standaarden gebaseerd multi-site CMS pakket dat geschikt is voor en modules bevat voor gemeentelijke websites en intranetten. Ideaal voor implementatie toptaken website.
Gemeentelijke Service Bus Gemboxx Configureerbare Servicebus op basis van de JNet producten OpenTunnel en OpenTunnel Archiveringserver. Zie https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/opentunnel en https://www.softwarecatalogus.nl/pakket
GEMMA eFormulieren GemeenteOplossingen U kunt bij GemeenteOplossingen een abonnement nemen op GEMMA eFormulieren. Dit zijn standaard formulieren waar meerdere gemeenten gebruik van maken.
GEMMA-2 pakket nieuw VNG Realisatie Demo niet gemigreerd, nieuw opgevoerd
Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Digikoppeling regelt gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen overheidsinstanties.
GeoBasis BRK Esri GeoBasis BRK is een oplossing waarmee de BRK-informatie, die het Kadaster aanbiedt, te converteren, te verwerken en beschikbaar te stellen is met behulp van het ArcGIS-platform.
GeoBasis IMRO Esri GeoBasis IMRO maakt het mogelijk om de ruimtelijke plannen van een gewenste regio via het ArcGIS-platform te ontsluiten.
GeoBasis Suite Esri Het gegevensmodel van GeoBasis is gebaseerd op het RSGB (personen, bedrijven, WOZ, BAG, Kadaster, groot- en kleinschalige topografie).
GeoBGT Esri De BGT wordt de basis voor uw geo-informatie infrastructuur en een integraal onderdeel van uw stelsel van basisregistraties. BGT is GIS, een objectgerichte registratie.
GeoBGT Connect Esri Vanaf GeoBGT versie 3.3 is de software van GeoBGT en GeoBGT Connect samengevoegd. Dit betekent dat de levenscyclus en compatibiliteit van GeoBGT Connect op termijn zullen komen te vervallen.
GeoBORG BAG HawarIT GeoBORG BAG is een BAG-applicatie van GeoBORG die gebruikt wordt bij de opbouw en het beheren van de BAG.
Geoboxx Gemboxx De Geoboxx ondersteunt processen voor ruimtelijke ordening en beheer van de openbare ruimte.
GEOCAD NedGraphics BV GEOCAD is een op MicroStation/Bentley Map gebaseerde applicatie voor beheer en bijhouding van geodata, die speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse markt.
GeoCMS AlterNET Met GeoCMS zet een webredacteur met enkele klikken geavanceerde kaartinformatie op een website. GeoCMS is een SaaS-oplossing, dus geen software installatie op de desktop en geen integratieproblemen.
GeODin Fugro NL Land B.V. Softwarepakket voor het verzamelen, organiseren en presenteren van geologische, geotechnische en milieutechnische data
GeoDropIn IDgis Is het publiceren van geo-data momenteel voor uw gemeente te complex of is het een te arbeidsintensief proces?
GeolinQ IntellinQ GeolinQ is een datamanagement platform om voor gemeenten eenvoudig en efficiënt toepassingen te configureren waarbij gegevens beheerd en gedeeld kunnen worden.
GeoMedia Desktop Imagem GeoMedia is een krachtig, flexibel GIS beheerplatform, dat de mogelijkheid biedt om (geografische) data samen te voegen uit een breed scala van bronnen en deze in samenhang te analyseren om deze vervo
GeoPortal IDgis Met het GeoPortal zoekt u in gewone taal naar geo-data, waarna de metadata overzichtelijk wordt gepresenteerd via de tabs: "wat","wie", "waar","wanneer" en &quo
GeoSpraak IDgis GeoSpraak is een online inspraak-tool voor faciliteren van burgerparticipatie. GeoSpraak is een combinatie van een viewer en inspraak- of discussieforum.
GeoSticker Esri Met GeoSticker kunt u eenvoudig metadata aanmaken en beheren volgens de laatste Nederlandse metadatastandaard. Zo wordt een deel van de metadata automatisch door ArcGIS gegenereerd en bijgewerkt.
GeoTopo MUG Ingenieursbureau MUG Ingenieursbureau en Esri Nederland hebben hun krachten gebundeld bij de ontwikkeling van GeoTOPO. Deze extensie van ArcGIS vormt een complete inwinningsapplicatie voor IMGeo 2.0 of 2.1.
GeoVisia DataQuint Voor een leefbare woon- en werkomgeving is een efficiënt beheer van de openbare buitenruimte noodzakelijk. Vaak brengt dit beheer complexe vraagstukken en keuzes met zich mee.
GeoWeb Esri De huidige tijd vraagt om het delen van informatie en kennis. Als we gegevens uitwisselen met vakgenoten en een groot publiek, willen we dat servicegericht en efficiënt doen.
GeoWeb Sweco Nederland B.V. Een wereld zonder geo-informatie is ondenkbaar geworden. Smartphones en tablets helpen ons flexibeler te zijn en gemakkelijker bij geo-informatie te komen. Waar we ook zijn.
Gezondheidsteksten (wegwijs burger/hulpverlener). Stimulansz De redactie Zorg van Stimulansz heeft in de loop der jaren veel kennis verzameld over het schrijven van goede gezondheidsteksten.
GFS/EnterpriseOne Capgemini Het Geïntegreerd Financieel systeem GFS/EnterpriseOne van Capgemini is ontwikkeld om aan de complexe vraag van lokale overheden in Nederland te beantwoorden.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.

Pagina's