Pakketten

Export to CSV
Search for software products

35 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Atos e-Suite Atos Een zaakgerichte oplossing voor verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering: - zowel extern (portaal, mijnloket voor klanten, slimme webformulieren) - als intern (zaaksysteem, inclusief
Burger- en BedrijvenBoxx Gemboxx De Burger- en BedrijvenBoxx ondersteunt alle processen door en voor burgers en bedrijven. Dit omvat o.a. de burgerzakenmodules die de gemeente aansluit op de Basisregistratie Persoon (BRP).
CiVision Gemeentelijke Servicebus PinkRoccade Local Government CiVision Gemeentelijke Servicebus is onderdeel van pakket Makelaarsuite. De actuele versienummers zijn daar opgenomen. CiVision Gemeentelijke Servicebus vervult de rol van gemeentelijke servicebus zoa
CiVision Makelaar Services/Zaaktypecatalogus PinkRoccade Local Government CiVision Makelaar Services/Zaaktypecatalogus is onderdeel van pakket Makelaarsuite.
CiVision Zaakafhandeling PinkRoccade Local Government CiVision Zaakhandeling is onderdeel van de Zaaksuite van PinkRoccade Local Government en is uitermate geschikt om zaakprocessen in te modelleren, eenvoudig of complex.
CommunicatieBoxx Gemboxx De Communicatieboxx ondersteunt alle communicatieprocessen die voor de gemeente van belang zijn en legt daarbij relevante informatie vast: contactpersonen, contactgegevens, contacthistorie, afspraken,
Conductor Centric De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem.
Decos D5 Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
Dragon1 Dragon1 (SaaS Platform voor Enterprise Architectuur, Modelleertool voor ArchiMate, BPMN en GEMMA) Dragon1 is het SaaS platform voor Enterprise Architectuur.
Exxellence Suite Exxellence De Exxellence Suite is het totaalpakket van al onze softwareoplossingen. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een toekomstvaste ICT-architectuur en 24/7 optimale digitale dienstverlening.
Exxellence Zaaksysteem (tot 2015) Exxellence Het Exxellence Zaaksysteem is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het Exxellence Zaaksysteem niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecata
Green Valley Zaaksysteem Visma Roxit Het Green Valley Zaaksysteem is een oplossing die volledige ondersteuning biedt voor organisatiebreed en organisatie overkoepelend (ketensamenwerking) zaakgericht werken.
I-Controler Splitvision Kernregistratie bedrijfsvoering: 1. Organisatiebeheer 2. Applicatieportfoliomanagement (APM) 3. Architectuur (ArchiMate) 4. Procesmanagement 5. BPMN 6. Informatiemanagement 7.
JOIN E-Formulieren Decos Information Solutions Webformulieren geintegreerd met de zaaktypen.nl oplossing van Decos. Direct bij het proces ook de vragen maken die je stelt aan je inwoners en bedrijven!
JOIN Zaak en Document Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
JOIN Zaaktypen Decos Information Solutions Cloudapplicatie voor het beheren en configureren van uw zaaktypen, conform de ZTC 2.0 standaard.
Liber Behandelaar- en Baliemedewerkerportaal BCT De overheid heeft gesteld dat bedrijven en burgers vanaf 2017 zaken volledig digitaal moeten kunnen afhandelen met gemeenten.
Makelaarsuite PinkRoccade Local Government Makelaarsuite is het integrale platform voor gegevenslogistiek en informatievoorziening binnen gemeenten, met samenwerkingsverbanden en ketenpartners en de landelijke overheden. Makelaarsuite besta
Mozard Suite Mozard Mozard is een MidOffice Suite waarmee organisaties hun dienstverlening en hun informatievoorziening flink kunnen verbeteren.
OIS Document Management OIS OIS Document Management bestaat uit een set componenten. Als eerste wordt een ‘digitale postkamer’ ingericht waar alle inkomende berichten – ongeacht via welk kanaal- worden ontvangen.
OIS Proces Management OIS In OIS Proces Management worden werkstromen gemodelleerd en uitgevoerd die de verschillende processen in een organisatie ondersteunen.
OKcomply OKcomply OKcomply borgt de maatregelen uit wet & regelgeving en bedrijfsbeleid. OKcomply is het nieuwe Ondernemingsdossier.
Onegov ilionx ilionx helpt overheden met efficiënt digitaal (samen-)werken op basis van het Microsoft Office 365 platform.
PowerBrowser Genetics PowerBrowser is een specifiek op het VT&H-domein toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio's, waterschappen en rijksdien
PowerForms Genetics PowerForms is een zaakgerichte backoffice oplossing voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten.
RegieBoxx Gemboxx De RegieBoxx biedt een volledige en geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van burgers en hun sociale ontwikkeling. ondersteuning.
Rx.Enterprise ( voorheen InProces) Visma Roxit Rx.Enterprise ondersteunt de belangrijke processen van zaakgerichte dienstverlening, klantcontact en digitale archivering.
SBA Forms Stadsbeheer b.v. SBA Forms is een applicatie voor vergunningen, toezicht & handhaving, bezwaar & beroep en Klachten & Meldingen.
SinglePoint-for-all Splitvision SinglePoint, gebaseerd op Microsoft SharePoint en Office365, is een totaaloplossing voor zaakgericht werken, projectmatig werken, document- en recordmanagement, social media en collaboration, producte
TYPO3 Gemeentekit AlterNET alterNET ontwikkelde in nauwe samenwerking met verschillende gemeenten en partners de TYPO3 Gemeentekit.
Verseon E-Suite Visma Circle De Verseon E-Suite is de totaaloplossing van Circle Software voor multichannel elektronische dienstverlening. Klanten kunnen via alle kanalen communiceren met uw organisatie.
WebNext PinkRoccade Local Government WebNext is een zaaksysteem voor de lokale overheid.
X-Works Blinqt Afdelingen sociale zaken staan de komende tijd voor aanzienlijke uitdagingen.
Zaaksysteem.nl Zaaksysteem.nl Mintlab Zaaksysteem.nl is een all-in-one oplossing om de dienstverlening te verbeteren. Het bevat alle functionaliteiten om processen te digitaliseren van A to Z. Denk hier o.a.
ZakenBoxx Gemboxx De gemeentelijke ZakenBoxx is een volledig geïntegreerd zaaksysteem op basis van ZTC 2.0.