Mozard Suite

Mozard

Mozard is een MidOffice Suite waarmee organisaties hun dienstverlening en hun informatievoorziening flink kunnen verbeteren. Zonder afhankelijk te zijn van koppelingen tussen verschillende generieke toepassingen, van veelal verschillende leveranciers, kan een organisatie snel meters maken. Processen en diensten komen online beschikbaar waardoor u 'anytime, anywhere en anyplace' kan werken.

Pakketversie Status Start distributie
Opus 8 In gebruik 15-12-2017

Toelichting versie

Release Opus 8

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

15-3-2019

Start distributie

15-12-2017
2015.x Einde ondersteuning 19-6-2015

Toelichting versie

In deze release: - uitgaande koppelverzoeken - verbetering reserveringen - verbetering Antwoord + Nieuws - verbetering documenten/dossier - objecten in de zoekindex - transactieverzoeken voor onderhouden objecten interne bronregistraties - laatst opgevraagde zaken, klanten, objecten, medewerkers, etc * - schermtips - eHerkenning - webrichtlijnen niveau 2 - alternatief voor Dropbox - verbetering webformulieren - responsive design raadpleegschermen website - geometrie, grote kaart (beta), meerdere punten en vlakken per zaak en object - maximale bestandsgrootte en uitzondering te controleren documentformaten per documenttype - kenmerkvoorwaarden (groter, kleiner, gelijk, leeg, niet leeg) en validaties (tijdstip, IBAN) - geometrisch gerelateerde onderliggende zaken en objecten - belangrijkste intranetschermen en websiteschermen responsief - vooringevulde velden op basis van (aan klant gekoppeld) object - koppelvlak melding resultaat bij transactieverzoek - gereserveerd documentvolgnummer en referentie in xml sjabloon - geavanceerde elektronische handtekening - aanroep gba-v vanuit webformulier

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

4-2-2015

Start test

5-6-2015

Start distributie

19-6-2015
5.x Einde ondersteuning 1-1-2014

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-1-2014
4.x Einde ondersteuning 1-1-2013

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-1-2013
3.x Einde ondersteuning 1-1-2012

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-1-2012
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (23)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Afsprakenbeheercomponent1 gemeente
Archiefbeheercomponent19 gemeenten
Archiefregistratiecomponent14 gemeenten
Baliecomponent5 gemeenten
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)1 gemeente
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent3 gemeenten
Bezwaar- en beroepcomponent3 gemeenten
BOR-component1 gemeente
Burgerzakencomponent1 gemeente
Callcentercomponent9 gemeenten
Contractbeheercomponent5 gemeenten
Data-laad-en-transformatiecomponent3 gemeenten
Documentbeheercomponent8 gemeenten
Documentregistratiecomponent13 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent19 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent12 gemeenten
Gemeentelijke eigendommencomponent1 gemeente
Generiek Zaakafhandelcomponent16 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent1 gemeente
Gevonden en verloren voorwerpencomponent1 gemeente
Gravenbeheercomponent1 gemeente
Helpdeskcomponent1 gemeente
Intranetcomponent7 gemeenten
Jeugdzorgcomponent1 gemeente
Kantoorautomatiseringcomponent1 gemeente
Kennisbeheercomponent10 gemeenten
Ketenpartner-portaalcomponent7 gemeenten
Klachten- en meldingencomponent14 gemeenten
Klantfeedbackcomponent13 gemeenten
Klantgeleidingcomponent3 gemeenten
Klanttevredenheidcomponent13 gemeenten
Leerlingenbeheercomponent1 gemeente
Leerlingenvervoercomponent3 gemeenten
Managementinformatiecomponent6 gemeenten
Medewerker-registratiecomponent2 gemeenten
Meldingen openbare ruimtecomponent19 gemeenten
Mijngemeentecomponent5 gemeenten
Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component2 gemeenten
Onlinebetalingcomponent7 gemeenten
Open-data-portaalcomponent7 gemeenten
Parkeerbeheercomponent0 gemeenten
Personeelsinformatiecomponent1 gemeente
Productaanvraagcomponent15 gemeenten
Producten-en-dienstencataloguscomponent9 gemeenten
Regiecomponent3 gemeenten
Relatiebeheercomponent (CRM)9 gemeenten
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent1 gemeente
Subsidiescomponent7 gemeenten
Tijdregistratiecomponent1 gemeente
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein1 gemeente
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent3 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent8 gemeenten
WMO-component3 gemeenten
Zaakregistratiecomponent17 gemeenten
Zaaktypecataloguscomponent17 gemeenten
Zoekmachinecomponent4 gemeenten

Details pakketversie: Mozard Suite Opus 8 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 38 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Productaanvraagcomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Productaanvraagcomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Productaanvraagcomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Productaanvraagcomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Callcentercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Intranetcomponent

Klantgeleidingcomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Generiek Zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Zaakregistratiecomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Generiek Zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Zaakregistratiecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2017
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2018
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Archiefbeheercomponent

Documentbeheercomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Archiefbeheercomponent

Documentbeheercomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Callcentercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Regiecomponent

Zaakregistratiecomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.2
Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
Gegevensmagazijncomponent
StUF LVO 3.05
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF LVO 3.11
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF LVO 3.12
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Toezicht en handhaving services 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Wabo-BAG services 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Bezwaar- en beroepcomponent

Callcentercomponent

Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Regiecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Afsprakenbeheercomponent

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Bezwaar- en beroepcomponent

Callcentercomponent

Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Regiecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Zaakregistratiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Compact 1.0
Gegevensmagazijncomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensmagazijncomponent
Betalen en invorderen services 1.0
Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
BRK Levering 1.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.2.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Gegevensmagazijncomponent
Documentcreatieservices 1.0
Generiek Zaakafhandelcomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Documentcreatieservices 1.1
Generiek Zaakafhandelcomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent
IFC 2x3 TC1
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IFC IFC4
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Generiek Zaakafhandelcomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Generiek Zaakafhandelcomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
ODF 1.2
Archiefbeheercomponent

Documentbeheercomponent
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensmagazijncomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent
StUF BAG 3.10
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF HR 3.00
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.12
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.13
Gegevensmagazijncomponent
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
Samenwerkende Catalogi 4.0
Producten-en-dienstencataloguscomponent
SETU 1
Medewerker-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Afsprakenbeheercomponent

Baliecomponent

Bezwaar- en beroepcomponent

Callcentercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF BG 3.10
Afsprakenbeheercomponent

Baliecomponent

Bezwaar- en beroepcomponent

Callcentercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF BG 3.20
Afsprakenbeheercomponent

Baliecomponent

Bezwaar- en beroepcomponent

Callcentercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
IMKAD Kadastrale percelen 2.1.1
Gegevensmagazijncomponent
IMWE Welstand 2008
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IMWE Welstand 2014
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IPMV 4.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
OWMS 4.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
StUF ZKN 3.10
Afsprakenbeheercomponent

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Bezwaar- en beroepcomponent

Callcentercomponent

Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Regiecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Zaakregistratiecomponent
StUF ZKN 3.20
Afsprakenbeheercomponent

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Bezwaar- en beroepcomponent

Callcentercomponent

Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Regiecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Zaakregistratiecomponent
VISI 1.3
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
VISI 1.4
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Gegevensmagazijncomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent

Regiecomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Bezwaar- en beroepcomponent

Callcentercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Regiecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Afsprakenbeheercomponent

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Bezwaar- en beroepcomponent

Callcentercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek Zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Regiecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Callcentercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Callcentercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Subsidiescomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Archiefbeheercomponent

Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Afsprakenbeheercomponent
Beheren van afspraken
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken
- Genereren van berichten mbt afspraken
Afsprakenbeheercomponent
Maken van afspraken
Archiefbeheercomponent
Archiveren van informatieobjecten
- Beheren gearchiveerde informatieobjecten
- Documenteren van beheer van informatieobjecten
- Tonen en zoeken van informatieobjecten
Baliecomponent
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Besluitvormingsproces transparantie
- Politieke data-analyse
- Uitzenden van vergaderingen
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Bezwaar- en beroepcomponent
Ondersteunen van bezwaar- en beroep
Callcentercomponent
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Documentregistratiecomponent
Registreren en delen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers
- Versiebeheer van documenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Productaanvraagcomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren
Gegevensmagazijncomponent
Registreren en delen van basisgegevens
- Delen van basisgegevens
- Registreren van basisgegevens
Generiek Zaakafhandelcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Gevonden en verloren voorwerpencomponent
Beheren van aangiften van verloren en gevonden voorwerpen
Helpdeskcomponent
Ondersteunen van helpdeskwerkzaamheden
Intranetcomponent
Publiceren van informatie voor medewerkers
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van kennisbeheer
Kennisbeheercomponent
Ontsluiten van kennis
Klantgeleidingcomponent
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Zoekmachinecomponent
Geleiden van klanten
- Beantwoorden van zoekvragen
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Medewerker-registratiecomponent
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens
Medewerker-registratiecomponent
Registreren en delen van kerngegevens
Meldingen openbare ruimtecomponent
Beheren van meldingen openbare ruimte
Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen van handhaving
Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen van toezicht
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Beheren van producten en diensten
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Publiceren gemeentelijke producten en diensten
- Vertalen behoefte naar productvraag
Producten-en-dienstencataloguscomponent
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties
Regiecomponent
Beheren van casusregievoering
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Regiecomponent
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Subsidiescomponent
Beheren van subsidies
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Beheren van BW- en APV-vergunningen
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Beheren van omgevingsvergunningen
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Beheren van winkels, markt en straathandel
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid
- Ondersteunen handhaving vergunningen evenementen
- Ondersteunen handhaving vergunningen horeca
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid
- Ondersteunen vergunningverlening evenementen
- Ondersteunen vergunningverlening horeca
Zaakregistratiecomponent
Registreren en delen van zaken
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken
- Automatisch configureren van zaken
- Genereren unieke zaakaanduidingen
Zaaktypecataloguscomponent
Registreren en delen van zaaktypen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise