Pakketten

Export to CSV
Search for software products

776 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Key2Zaken Centric Heeft u voor bepaalde producten of diensten (zaken) nog geen ICT-oplossing ten behoeve van de afhandeling? Wilt u zaakgericht werken gemeentebreed inzetten?
KiC, Kwaliteit in Controle (kwaliteit, sturing en verantwoording). Stimulansz KiC, hét alles-in-1-pakket voor sturing en verantwoording in het Sociaal Domein. KiC is hét programma voor kwaliteitscontrole voor gemeenten, publieke dienstverleners en zorginstellingen.
KIM® Kodision KIM® stelt u in staat om het volledige proces van registratie, behandeling, afhandeling, administratie en terugkoppeling van zaken naar de burger -integraal en voor alle zaaktypen- in te richten en te
KING-API C3Group C3Group heeft een API ontwikkeld voor verschillende KING standaarden.
Klic Service KPN Lokale Overheid Het verwerken van klic-meldingen met de fax en stempel is een ouderwetse, tijdrovende klus.
KLIC-GraafManager Fugro NL Land B.V. Applicatie voor het omzetten van WION raster gegevens naar vector formaat
KLIC-InService Fugro NL Land B.V. Service voor afhandeling KLIC-meldingen netbeheerders
KLIC-Robot Fugro NL Land B.V. Applicatie voor afhandeling KLIC-meldingen netbeheerders
KRM 2020 Online HTA Software Complete controle over de hele klachtenafhandeling Uw organisatie is er voor uw klanten en deze klanten worden steeds mondiger.
Kwaliteitsmonitor BAG Synaxion De Kwaliteitsmonitor BAG is voor gemeenten een onmisbaar hulpmiddel geworden.
Kwaliteitsmonitor BAG-LV Synaxion De Kwaliteitsmonitor BAG-LV geeft continu inzicht in (in)consistenties tussen de registraties gemeentelijke BAG en Landelijke Voorziening BAG.
Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Synaxion In het kader van ‘ontzorgen’ en ‘excellente dienstverlening’ heeft Synaxion samen met gemeenten de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening ontwikkeld.
Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer Synaxion De Kwaliteitsmonitor Gegevensbeheer is binnen de gemeentelijke overheidsmarkt een onmisbare tool geworden als het gaat om continue monitoring op kwaliteit en volledigheid van gegevens rondom het distr
Kwaliteitsmonitor WABO Synaxion Met de Kwaliteitsmonitor WABO controleert u of de gemeente haar werkprocessen overeenkomstig de wetgeving, maar ook de interne dienstverleningsafspraken uitvoert.
Kwaliteitsmonitor WIZ Synaxion Met de Kwaliteitsmonitor WIZ (Werk, Inkomen & Zorg) worden alle processen rondom aanvragen en doorlooptijden bij besluiten, toekenningen en afhandelingen aangaande WWB, Bijzondere regelingen, Frau
Kwaliteitsmonitor Wkpb Synaxion De Kwaliteitsmonitor Wkpb geeft inzicht in hoeverre de gemeente voldoet aan de wettelijke verplichting om beperkingen tijdig te communiceren met de Landelijke Voorziening.
Kwaliteitsmonitor WOZ Synaxion De Kwaliteitsmonitor WOZ geeft inzicht in de registratie van WOZ objecten en de taxatie daarvan.
Kwaliteitsmonitor Zaken Synaxion De Kwaliteitsmonitor Zaken helpt u om de workflow van alle zaken binnen de gemeente inzichtelijk te maken.
LBA software Pronexus De LBA software wordt door gemeenten en regio's gebruikt voor de uitvoering van de taken voor leerplicht, voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer
LDC Interesses en Competenties (LINC) LDC Business Via de online vragenlijst LINC geven kandidaten antwoord op eenvoudige vragen over interesses en competenties.
Leerlingenvervoer.nu Impactive Compleet set met kennissystemen voor zowel de aanvraag als de besluitvorming van vergoedingen leerlingenvervoer.
Leerlingenvervoer.nu Decos Information Solutions Compleet set met kennissystemen voor zowel de aanvraag als de besluitvorming van vergoedingen leerlingenvervoer.
Liaan Berichten Platform (DKD) Liaan Met het Liaan Berichten Platform (LBP) beschikt u over een aantal zeer interessante centrale webservices die dankzij dit berichtenplatform worden geïntegreerd met de verschillende Liaan applicaties en
Liaan Meldingen Liaan Binnen de openbare ruimte vindt handhaving plaats. Milieupolitie en Toezichthouders zijn hier continu mee bezig. Deze activiteiten moeten worden geregistreerd, bewaakt, gestuurd en beoordeeld.
Liaan SignaalFilter Liaan Met de tool Liaan SignaalFilter kunt u een voorfiltering uitvoeren op het signaalbestand van het Inlichtingenbureau.
Liaan Vergunningen Liaan Behoefte aan een duidelijk registratiesysteem voor lokale vergunningen zonder complexe werkprocessen? Liaan Vergunningen is de oplossing!
Liber Behandelaar- en Baliemedewerkerportaal BCT De overheid heeft gesteld dat bedrijven en burgers vanaf 2017 zaken volledig digitaal moeten kunnen afhandelen met gemeenten.
LibreOffice-from-Collabora Nou&Off LibreOffice-from-Collabora is een enterprise-versie van het krachtige open source productiviteits-kantoorpakket voor teksten, spreadsheets, presentaties, databases, tekeningen en meer.
LL-Connect Lost Lemon LL-connect is een lichtgewicht Enterprise Service Bus (ESB) en integratieframework gebasseerd op het open platform Mule .
LLV Pronexus Met de internetsoftware LLV voor leerlingenvervoer kan deze taak op een efficiënte wijze worden uitgevoerd.
Loonwaarde met Loonbalans Competensys Loonbalans is door Blik op Werk gevalideerd tot 1-1-2019 en doet wat het moet doen: het vertalen van een verminderde arbeidsprestatie van een medewerker naar een betrouwbare loonwaarde.
LTC Andes Met meer dan 4000 actieve gebruikers is LTC doorontwikkeld tot een krachtig nationaal – en internationaal – platform voor de procesbegeleiding van aanvraag, afstemming en administratieve verwerking va
Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) Stipter
Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD] Stipter Stipter als uitvoeringspartner verzorgt en ondersteunt uw Wmo-uitvoering en uw regisseur(s) nu en straks met deskundige medewerkers en state-of-the art ICT.
Maatwerk mobiele applicaties Auxilium Auxilium is 1 van de top 5 maatwerk software bureaus van Nederland. Naast de realisatie van complexere webapplicaties doen wij tevens de mobiele ontsluiting hiervan via smartphone of tablet.
Maatwerk webapplicaties Auxilium Auxilium is 1 van de top 5 maatwerk software bureaus van Nederland, gespecialiseerd in complexere webprojecten binnen deadline en budget.
Makelaarsuite PinkRoccade Local Government Makelaarsuite is het integrale platform voor gegevenslogistiek en informatievoorziening binnen gemeenten, met samenwerkingsverbanden en ketenpartners en de landelijke overheden. Makelaarsuite bestaat
Managed Digikoppeling Hardware Appliance Yenlo Cloud Services BV De Managed Digikoppeling Hardware Appliance van Yenlo is een volledige, full-service oplossing (hardware, software en services) voor (semi-) overheden en bedrijven die gebruik willen maken van bijvoor
Mavim & GEMMA (Enterprise Architectuur volgens ArchiMate) Mavim Mavim biedt inzicht in - en overzicht van - de gemeentelijke informatie-architectuur (o.a.
MeldDesk Beheervisie MeldDesk is een informatiesysteem voor het registreren en afhandelen van meldingen en klachten van burgers in de openbare ruimte.
MensCentraal Lost Lemon Uw focus ligt op het aanpakken van verschillende uitdagingen, zoals de decentralisaties, actieve participatie, mensen actief betrekken bij dienstverlening, digitale dienstverlening, eigen kracht, mult
Mensontwikkeling en EVC Competensys Voor SW bedrijven en gemeenten bieden we slimme instrumenten om competenties van cliënten in kaart te brengen en op basis hiervan gedegen keuzes te maken.
Mercato - Markten CoolProfs Klantgerichter en transparanter richting ondernemers én burgers en sluitend financieel beleid CoolProfs heeft een nieuw systeem ontwikkeld, waarin alles samenkomt: van het strategisch beleid tot en me
MetaRegie Metaobjects Gemeenten voeren nieuwe taken uit in het kader van de drie decentralisaties en de transformatie van het Sociaal Domein.
MeXtra SymaX MeXtra is een eHealth dossier waarin de dialoog tussen client en zorgprofessional, aangevuld met eventueel mantelzorgers/familie, centraal staat.
MGW - Mijn Gemeentelijke Werkzaamheden CoolProfs Minder overlast voor de burger door slimme regievoering op infrastructurele projecten in de openbare ruimte. CoolProfs heeft het proces Werken in de Openbare Ruimte gestroomlijnd.
MiddelenBoxx Gemboxx De MiddelenBoxx biedt ondersteuning aan de processen voor middelenbeheer. Dit omvat heffen en innen van belastingen, personeelsbeheer, financiën, contracten, verzekeringen, ICT, havens en veerponten.
Mijn Gemeente Portaal Lost Lemon De Burgermodule is een online portaal dat professionals en burgers digitaal aan elkaar verbindt. U betrekt uw klanten actief bij het dienstverleningsproces en laat hen zelf de regie voeren.
Mijn Vergaderingen GemeenteOplossingen Met GO. mijn vergaderingen kunt u efficiënt papierloos vergaderen. Met de app en webapplicatie maakt u vergaderingen en agendapunten aan en voegt u documenten toe.
Minimascan (omvang armoedebeleid). Stimulansz De Minimascan geeft een beeld van de huidige omvang en samenstelling van de doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid in uw gemeente of provincie. In de Minimascan vindt u per inkomensgroep, varië

Pagina's