Pakketten

Export to CSV
Search for software products

883 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
JCC-Klantgeleiding JCC Software Uw bezoeker verwacht een professionele en snelle dienstverlening. Naast klantgerichte medewerkers vraagt dit om een gebruiksvriendelijk ingericht systeem voor klantgeleiding.
JCC-Personeelsplanning JCC Software Om organisaties efficiënt en effectief te laten functioneren, is het inplannen van de personele bezetting van groot belang.
JNet MijnOverheid BerichtenBox Portaal JNET Webapplicatie die het mogelijk maakt om: 1. Handmatig berichten aan te maken voor de MijnOverheid BerichtenBox en deze dan te versturen via Digikoppeling 2.
JOIN Agenderen Decos Information Solutions Cloudoplossing voor de publicatie van vergaderingen en vergaderstukken richting CMS, vergaderomgeving en mobiele toepassingen.
JOIN E-Formulieren Decos Information Solutions Webformulieren geintegreerd met de zaaktypen.nl oplossing van Decos. Direct bij het proces ook de vragen maken die je stelt aan je inwoners en bedrijven!
JOIN Klantcontact Decos Information Solutions JOIN Klantcontact is de opvolger van KCS2.
JOIN Zaak en Document Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
JOIN Zaaktypen Decos Information Solutions Cloudapplicatie voor het beheren en configureren van uw zaaktypen, conform de ZTC 2.0 standaard.
Jongerenapp MoGuide MoGuide B.V. heeft een speciale app ontwikkeld voor jongerencentra. Een doelgroep met eigen kenmerken en dynamiek. Samen met jongerencentrum Creon uit Westervoort is de JC Creon app vorm gegeven.
JVS Metaobjects Metaobjects wil meer jongeren een betere kans geven om succesvol en duurzaam te participeren in de maatschappij.
KaartViewer GeoNovation B.V. KaartViewer publiceert data vanuit diverse interne bronnen en externe bronnen (databases en services). KaartViewer heeft standaard diverse plugins beschikbaar: Cyclomedia, Orbit, Obliek, ontsluiten
Kcc monitor Synaxion Met de kcc monitor naar excellent klantcontact!
KeDo Xlab Cloud Services B.V. KeDo is een webapplicatie voor het registreren, delen, monitoren en analyseren van organisatorische informatie.
Kennisbank Decos Information Solutions Complete kennisbank voor de gemeentelijke dienstverlening met productencatalogus, vraag-antwoord-combinaties, unieke interactieve scripts en tal van extra kennisbronnen op maat.
Ketensamenwerking Contezza
Key Control Dashboard Yellowtail Het Key Control Dashboard is de meest integrale GRC software, management control en interne controle software op de Nederlandse markt.
Key2BAG Centric Met Key2BAG kiest u voor efficient BAG-gegevens beheer en een betrouwbare Basistegistraties Adressen en Gebouwen! Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (de BAG) is voor u een wetteli
Key2Begraven Centric Snel een overzicht van uw begraafplaatsgegevens? En altijd up-to-date. Dat kan met Key2Begraven. Hét systeem voor begraafplaatsen en crematoria.
Key2Belastingen Centric Totaal oplossing voor WOZ, Waarderen, Heffen en Innen.
Key2Beperkingen Centric Key2Beperkingen is de oplossing waarmee u invulling geeft aan de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB).
Key2Betalen Centric Key2Betalen helpt u om financiële transacties aan de publieksbalie efficiënt, navolgbaar en veilig af te handelen.
Key2Burgerzaken Centric De ontwikkeling van deze oplossing is gebaseerd op de kennis en ervaring die Centric in de loop der jaren met dit soort systemen heeft opgedaan.
Key2Control AVG Key2Control Key2Control AVG is een platform waarin de uitvoeringsprocessen in het kader van de AVG worden gefaciliteerd. De basis vormt het register van verwerkingsactiviteiten.
Key2Control GRC Key2Control Key2Control GRC is een platform voor integrale interne beheersing van de uitvoeringskwaliteit van bedrijfsprocessen.
Key2Datadistributie Centric Key2Datadistributie zorgt voor betrouwbare gegevensuitwisseling binnen de decentrale overheid.
Key2Documenten Centric Key2Documenten, een gestructureerd DMS, biedt voor het Centric-zaaksysteem het beheer en de registratie en archivering van de documenten.
Key2Financien Centric Snel en alert reageren op veranderende economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Optimale financiële sturing van uw organisatie is daarvoor onontbeerlijk.
Key2GBA-V Centric Raadpleegapplicatie voor de GBA-V
Key2Geo Centric GIS toont de samenhang en de Centric viewer Key2Geo is dan ook vooral bedoeld voor het afdelingsoverschrijdend of gemeentebreed delen van informatie.
Key2Informatie Centric Key2Informatie is dé plek waar basisinformatie, zaak- en procesgegevens en documenten samenkomen: voor gemeenten, uitvoeringsorganisaties of samenwerkings-verbanden.
Key2Jongerenmonitor Centric Key2Jongerenmonitor maakt het mogelijk de administratieve afhandeling van zaken omtrent jongeren te koppelen aan uw bestaande processen en werkinstructies.
Key2Klantcontact Centric Met het concept Antwoord© werkt u aan de kwaliteit van uw dienstverlening en daardoor begint uw klantcontactcentrum (KCC) nu echt vorm te krijgen.
Key2Onderwijs Centric
Key2Parkeren / Centric Parkeren (SaaS) Centric Key2Parkeren is in transitie naar Centric Parkeren (SaaS). Key2Parkeren kunt u beschouwen als het middelpunt van zowel de horizontale als de verticale ketenintegratie.
Key2Percelen Centric Key2Percelen is de oplossing om de gegevens en geografie uit de basisregistratie Kadaster binnen uw organisatie te gebruiken.
Key2Schuldhulpverlening Centric Om organisaties professioneel te kunnen ondersteunen in de uitvoering van alle werkzaamheden rondom schuldhulpverlening is de applicatie Key2Schuldhulpverlening beschikbaar: dè softwareoplossing voor
Key2Subsidies Centric Key2Subsidies: hét informatiesysteem voor uw medewerkers, management en bestuur om subsidies te verstrekken en te beheersen.
Key2Vergunningen Centric Key2Vergunningen is onderdeel van de Suite4Omgevingsdiensten.
Key2VOA Centric Verzend en Ontvangststation voor afnemers van het GBA netwerk
Key2Waarderen Centric De applicatie Key2Waarderen ondersteunt het (her)waarderingsproces in het kader van de wet WOZ. Volgens een vast stappenplan en met een geautomatiseerd rekenmodel bepaalt u de taxatiewaarde voor woni
Key2WOZ Centric Integraal WOZ-bronbeheer en uitwisselservice LV WOZ
Key2Zaken Centric Heeft u voor bepaalde producten of diensten (zaken) nog geen ICT-oplossing ten behoeve van de afhandeling? Wilt u zaakgericht werken gemeentebreed inzetten?
KiC, Kwaliteit in Controle (kwaliteit, sturing en verantwoording). Stimulansz KiC, hét alles-in-1-pakket voor sturing en verantwoording in het Sociaal Domein. KiC is hét programma voor kwaliteitscontrole voor gemeenten, publieke dienstverleners en zorginstellingen.
Kikker - Veelzijdig GIS instrument voor het slim, efficiënt en makkelijk beheer van de openbare ruimte ! Riodesk Kikker is uw GIS oplossing voor het rationeel beheer van de openbare ruimte, gebaseerd op de ervaringen van de beste beheer professionals in Nederland en België.
KikkerWION- Vereenvoudiging van uw KLIC melding proces Riodesk Met KikkerWION stelt uw gemeente direct en geheel automatisch gegevens en tekeningen (beheerinformatie) aan grondroerders beschikbaar zoals vereist in de wet WION. KikkerWION is een dienstverlening o
KIM® Kodision KIM® stelt u in staat om het volledige proces van registratie, behandeling, afhandeling, administratie en terugkoppeling van zaken naar de burger -integraal en voor alle zaaktypen- in te richten en te
KING-API C3Group C3Group heeft een API ontwikkeld voor verschillende KING standaarden.
KLIC GraafManager The People Group Graafmanager is speciaal voor grondroerders ontwikkeld om de toename van het aantal KLIC-meldingen te bewaken en in goede banen te leiden. De applicatie zet kabel- en leiding informatie over naar DXF
Klic Service KPN Lokale Overheid Het verwerken van klic-meldingen met de fax en stempel is een ouderwetse, tijdrovende klus.
KLIC-Robot The People Group Applicatie voor afhandeling KLIC-meldingen netbeheerders

Pagina's