Pakketten

Export to CSV
Search for software products

1064 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
GeoServer Open Source pakketten Open source-server voor het delen van georuimtelijke gegevens
GeoSpraak IDgis GeoSpraak is een online inspraak-tool voor faciliteren van burgerparticipatie. GeoSpraak is een combinatie van een viewer en inspraak- of discussieforum.
GeoSticker Esri Met GeoSticker kunt u eenvoudig metadata aanmaken en beheren volgens de laatste Nederlandse metadatastandaard. Zo wordt een deel van de metadata automatisch door ArcGIS gegenereerd en bijgewerkt.
GeoTopo MUG Ingenieursbureau MUG Ingenieursbureau en Esri Nederland hebben hun krachten gebundeld bij de ontwikkeling van GeoTOPO. Deze extensie van ArcGIS vormt een complete inwinningsapplicatie voor IMGeo 2.0 of 2.1.
GeoVisia DataQuint Voor een leefbare woon- en werkomgeving is een efficiënt beheer van de openbare buitenruimte noodzakelijk. Vaak brengt dit beheer complexe vraagstukken en keuzes met zich mee.
GeoWeb Esri De huidige tijd vraagt om het delen van informatie en kennis. Als we gegevens uitwisselen met vakgenoten en een groot publiek, willen we dat servicegericht en efficiënt doen.
GeoWeb Sweco Nederland B.V. Een wereld zonder geo-informatie is ondenkbaar geworden. Smartphones en tablets helpen ons flexibeler te zijn en gemakkelijker bij geo-informatie te komen. Waar we ook zijn.
Gfacility Gfacility De snel veranderende werkomgeving vraagt om een innovatieve aanpak.
GFS/EnterpriseOne Capgemini Het Geïntegreerd Financieel systeem GFS/EnterpriseOne van Capgemini is ontwikkeld om aan de complexe vraag van lokale overheden in Nederland te beantwoorden.
Gidso CORV Topicus Gemeenten, gecertificeerde instellingen en de Veilig Thuis-organisaties zijn wettelijk verplicht om Verzoeken tot Onderzoek (VTO) via CORV bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen. Gidso
Gidso Financieel Topicus Gidso Financieel stelt je in staat om de enorme (grotendeels nieuwe) stroom aan declaraties van zorgaanbieders te verwerken met zeer hoge automatiseringsgraad.
Gidso Portaal Topicus Wil jouw gemeente burgers ook actief betrekken in het ondersteuningsplan, dan biedt Gidso Portaal hierin uitkomst.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
gisib DG Groep Gisib is een gloednieuw informatiesysteem voor integraal beheer van de openbare ruimte. Gisib combineert de voordelen van GIS met een fenomenale rekenkracht.
GISkit GDS kadaster GISkit Met de GISkit Generieke Download Service (GDS) kadaster, kunnen op een overzichtelijke manier bestanden van de Download Service van het kadaster worden opgehaald.
GISkit WKPB GISkit GISkit WKPB bestaat uit twee applicaties: GISkit WKPB voor het invoeren, afvoeren en het raadplegen van de WKPB gegevens en GISkit WKPB-LV voor de communicatie met de landelijke voorziening.
GISVG Centric Geïntegreerd product voor WOZ, Heffen, Innen, Milieu, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
GML Viewer GISkit Met de GML Viewer kunt u snel en eenvoudig IMRO2012, IMRO2008 en IMRO2006 bestemmingsplannen zonder conversie direct worden geopend en geraadpleegd.
Go deapr Deapr Go deapr vindt persoonsgegevens in computersystemen. Go deapr vindt de persoonsgegevens in gestructureerde data. Ook als deze op de verkeerde plaats in de systemen staan.
GO. app - android GemeenteOplossingen Na het succes van de iPad-editie van de GO| app heeft GemeenteOplossingen de Androidversie van de populaire vergader-app ontwikkeld.
GO. cms enterprise GemeenteOplossingen Met onze veelzijdige content management oplossing kunt u op eenvoudige wijze informatie creëren, publiceren en beheren.
GO. cms enterprise - formulierenserver GemeenteOplossingen Gebruiksvriendelijke eFormulieren dragen bij aan een goede dienstverlening voor burgers en bedrijven.
GO. digitale dienstverlening GemeenteOplossingen De burger raakt er aan gewend dat steeds meer zaken via het Internet geregeld kunnen worden. Zo ook bij de gemeente.
GO. koppelvlak GemeenteOplossingen
GO. koppelvlak GBA GemeenteOplossingen Voor de productgroepen GO| digitale dienstverlening en GO| cms enterprise, inclusief de Formulierenserver, zijn plugins beschikbaar om eFormulieren te voorinvullen met NAW-gegevens en om de gegevens v
GO. raadsinformatie - raadsinformatiesysteem, bestuursinformatiesysteem, stateninformatiesysteem GemeenteOplossingen Onder de naam GO. raadsinformatie levert GemeenteOplossingen de meest complete vergaderoplossing voor het beheren en publiceren van bestuurlijke informatie.
GO. vergaderen (iOS app) GemeenteOplossingen Met de nieuwste vergader-app van GemeenteOplossingen hebben politiek en bestuur op zeer gebruiksvriendelijke wijze toegang tot alle vergaderinformatie.
Gouw Belastingen Gouw Informatie Technologie Integraal belastingsysteem voor gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden en bronhouders van de WOZ. Modules voor BRK, Heffen, Invordering, WOZ, Bezwaar en Beroep (en optioneel te integreren m
Gouw5 Belastingen Gouw Informatie Technologie Integraal belastingsysteem voor gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden en bronhouders van de WOZ. Inclusief module voor herwaarderen, heffen en innen.
Gouw5 Taxatie Gouw Informatie Technologie Applicatie voor de jaarlijkse herwaardering. Werkt standalone of als module binnen GouwBelastingen.
Gouw5 WOZ Gouw Informatie Technologie Applicatie voor bronhouders van de WOZ. Werkt standalone of als module binnen GouwBelastingen.
Gouw6 BAG Gouw Informatie Technologie Applicatie voor bronhouders van de basisregistratie Adressen en Gebouwen inclusief koppeling naar LV BAG van het Kadaster. Onderdeel van GouwBasis. 100% webbased Voldoet aan de Conformiteitstoets van
Gouw6 Wkpb Gouw Informatie Technologie Applicatie voor registratie van publiekrechtelijke beperkingen inclusief koppeling naar LV WKPB van het Kadaster. Voldoet aan de Conformiteitstoets van de LV WKPB
Gouw7 BAG Gouw Informatie Technologie Webapplicatie voor bronhouders van de basisregistratie Adressen en Gebouwen inclusief koppeling naar LV BAG van het Kadaster. Voldoet aan de Conformiteitstoets van de LV BAG versie GouwBAG 7.6
Gouw7 Wkpb Gouw Informatie Technologie Webapplicatie voor registratie van publiekrechtelijke beperkingen inclusief koppeling naar LV WKPB van het Kadaster. Voldoet aan de Conformiteitstoets van de LV WKPB
Gouw7 WOZ Gouw Informatie Technologie Webapplicatie voor bronhouders van de WOZ en 100% WOZ-sectormodel conform. Inclusief koppelingen met landelijke voorzieningen BRP, HR, BAG, BRK, (LV) WOZ, Digilevering, Digimelding Werkt standalone of
GouwBasis Gouw Informatie Technologie Integrale applicatie voor de verwerking, opslag en bevraging van authentieke en niet-authentieke gegevens, zowel administratief als geografisch. Incl.
GouwInnen Gouw Informatie Technologie Taakspecifieke applicatie voor de inning van publiek- en privaatrechtelijke vorderingen. Werkt standalone of als module binnen GouwBelastingen.
GouwInnen7 Gouw Informatie Technologie Webapplicatie voor de inning van publiek- en privaatrechtelijke vorderingen. Werkt standalone of als module binnen GouwBelastingen.
GouwKadaster7 Gouw Informatie Technologie Applicatie voor verwerken en raadplegen van kadastrale mutaties op basis van MO bestanden van het Kadaster. Werkt standalone of als module binnen GouwBasis en GouwBelastingen.
GouwParkeervergunning Gouw Informatie Technologie Applicatie voor aanvragen en afgifte van parkeervergunningen. Standalone of als onderdeel van GouwBelastingen te gebruiken.
GouwTaxatie Gouw Informatie Technologie Webapplicatie voor de jaarlijkse herwaardering. Werkt standalone of als geïntegreerde module binnen GouwBelastingen.
Governance Controller Splitvision Volledige aansturing en beheer van Microsoft SharePoint 2010 en 2013.
GovMetric KLANTINFOCUS B.V. Met de klanttevredenheidsmonitor GovMetric CX van KLANTINFOCUS kunt u continu meten hoe tevreden uw inwoners, ondernemers en medewerkers zijn.
Green Valley Zaaksysteem Visma Roxit Het Green Valley Zaaksysteem is een oplossing die volledige ondersteuning biedt voor organisatiebreed en organisatie overkoepelend (ketensamenwerking) zaakgericht werken.
Greenpoint Greenpoint Advies Zeer snelle en gebruiksvriendelijke cloudservice voor beheerders in alle BOR disciplines, gekoppeld aan BGT.
GREX10 Sweco Nederland B.V. GREX10 is de nieuwe generatie planeconomie-software van Sweco. GREX10 wordt gebruikt door o.a. planeconomen om grip op grondexploitatieprocessen te houden.
Groei Premium abonnement: HRM tests & tools Testcentrum Groei B.V. Het Groei Premium abonnement (€ 50,- per maand) is geschikt voor HR adviseurs en managers en biedt: - Ruim 20 tests, vragenlijsten en scans op het gebied van HRM met 40% korting - Een eigen portal
Groei Premium abonnement: Re-integratie tests & tools Testcentrum Groei B.V. Het Groei Premium abonnement (€ 50,- per maand) is geschikt voor re-integratie begeleiders en hun cliënten en biedt: - Ruim 20 tests, vragenlijsten en scans op het gebied van re-integratie met 40%
GT-AXXERION GeoTax GT-AXXERION is gebouwd door vastgoedspecialisten met jarenlange ervaring op het gebied van maatschappelijk vastgoed.

Pagina's