Pakketten

Export to CSV
Search for software products

776 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
iWRITER 365 iWRITER Met iWRITER 365 beschikt uw organisatie over een volledige cloudbased en praktische oplossing die de toegankelijkheid en kwaliteit van uw totale correspondentie sterk verbetert.
iw³ cliëntvolgsysteem Solviteers iw³ is hét cliëntvolgsysteem voor het plannen, uitvoeren, bewaken en (financieel) verantwoorden van alle activiteiten die worden verricht tijdens de begeleiding van cliënten en medewerkers.
iZaaksuite PinkRoccade Local Government Binnen iZaaksuite kun je jouw processen eenvoudig modelleren, de Webintake voor burger en bedrijf vormgeven, zaakinformatie tonen in de persoonlijke internetpagina (PIP).
IZIS Zaaksysteem Roxit Systeem voor Zaakafhandeling, Besluitvorming, Zakenmagazijn, DMS en NEN2082 RMS/RMA.
Jalp (inwonersportaal sociaal domein) Elkander Jalp is het complete digitale inwonersportaal voor het sociaal domein. Jalp biedt laagdrempelige informatie en tips waarmee u de zelfredzaamheid van uw inwoners kunt vergroten.
Jalp PRO Elkander In Jalp PRO kunnen gemeenten aangeven welke producten en diensten zijn ingekocht en welke prijsafspraken er zijn gemaakt.
JCC-Afspraken JCC Software Afspraken, reserveren en bezoekersregistratie in één applicatie. Met ons afsprakensysteem JCC-Afspraken heeft u altijd grip op uw bezoekersstroom.
JCC-Betalen JCC Software Snel, veilig en eenvoudig betalen, dat is de kracht van JCC-Betalen! Eén betaalsysteem dat inzetbaar is voor meerdere afdelingen waardoor alle betalingsgegevens centraal inzichtelijk zijn.
JCC-Klantgeleiding JCC Software Uw bezoeker verwacht een professionele en snelle dienstverlening. Naast klantgerichte medewerkers vraagt dit om een gebruiksvriendelijk ingericht systeem voor klantgeleiding.
JCC-Personeelsplanning JCC Software Om organisaties efficiënt en effectief te laten functioneren, is het inplannen van de personele bezetting van groot belang.
JNet MijnOverheid BerichtenBox Portaal JNET Webapplicatie die het mogelijk maakt om: 1. Handmatig berichten aan te maken voor de MijnOverheid BerichtenBox en deze dan te versturen via Digikoppeling 2.
JOIN Agenderen Decos Information Solutions Cloudoplossing voor de publicatie van vergaderingen en vergaderstukken richting CMS, vergaderomgeving en mobiele toepassingen.
JOIN E-Formulieren Decos Information Solutions Webformulieren geintegreerd met de zaaktypen.nl oplossing van Decos. Direct bij het proces ook de vragen maken die je stelt aan je inwoners en bedrijven!
JOIN Klantcontact Decos Information Solutions JOIN Klantcontact is de opvolger van KCS2.
JOIN Zaak en Document Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
JOIN Zaaktypen Decos Information Solutions Cloudapplicatie voor het beheren en configureren van uw zaaktypen, conform de ZTC 2.0 standaard.
Jongerenapp MoGuide MoGuide B.V. heeft een speciale app ontwikkeld voor jongerencentra. Een doelgroep met eigen kenmerken en dynamiek. Samen met jongerencentrum Creon uit Westervoort is de JC Creon app vorm gegeven.
JVS Metaobjects Metaobjects wil meer jongeren een betere kans geven om succesvol en duurzaam te participeren in de maatschappij.
KaartViewer GeoNovation B.V. KaartViewer publiceert data vanuit diverse interne bronnen en externe bronnen (databases en services). KaartViewer heeft standaard diverse plugins beschikbaar: Cyclomedia, Orbit, Obliek, ontsluiten R
Kcc monitor Synaxion Met de kcc monitor naar excellent klantcontact!
KeDo Xlab Cloud Services B.V. KeDo is een webapplicatie voor het registreren, delen, monitoren en analyseren van organisatorische informatie.
Kennisbank Impactive Complete kennisbank voor de gemeentelijke dienstverlening met productencatalogus, vraag-antwoord-combinaties, unieke interactieve scripts en tal van extra kennisbronnen op maat.
Kennisbank Decos Information Solutions Complete kennisbank voor de gemeentelijke dienstverlening met productencatalogus, vraag-antwoord-combinaties, unieke interactieve scripts en tal van extra kennisbronnen op maat.
Ketensamenwerking Contezza
Key Control Dashboard Yellowtail Het Key Control Dashboard is de meest integrale GRC software, management control en interne controle software op de Nederlandse markt.
Key2BAG Centric Met Key2BAG kiest u voor efficient BAG-gegevens beheer en een betrouwbare Basistegistraties Adressen en Gebouwen! Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (de BAG) is voor u een wetteli
Key2Begraven Centric Snel een overzicht van uw begraafplaatsgegevens? En altijd up-to-date. Dat kan met Key2Begraven. Hét systeem voor begraafplaatsen en crematoria.
Key2Belastingen Centric Totaal oplossing voor WOZ, Waarderen, Heffen en Innen.
Key2Beperkingen Centric Key2Beperkingen is de oplossing waarmee u invulling geeft aan de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB).
Key2Betalen Centric Key2Betalen helpt u om financiële transacties aan de publieksbalie efficiënt, navolgbaar en veilig af te handelen.
Key2Bodem Centric Key2Bodem is het bodeminformatiesysteem voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Key2Bodem heeft uitgebreide ondersteuning voor zowel het bevoegd gezag als het niet-bevoegd gezag.
Key2Burgerzaken Centric De ontwikkeling van deze oplossing is gebaseerd op de kennis en ervaring die Centric in de loop der jaren met dit soort systemen heeft opgedaan.
Key2Datadistributie Centric Key2Datadistributie verzorgt de uitwisseling van basisgegevens tussen de basisregistraties en procesapplicaties.
Key2Documenten Centric Key2Documenten, een gestructureerd DMS, biedt voor het Centric-zaaksysteem het beheer en de registratie en archivering van de documenten.
Key2Eigendommen Centric Key2Eigendommen is het vastgoedregistratiesysteem voor overheden.
Key2Financien Centric Snel en alert reageren op veranderende economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Optimale financiële sturing van uw organisatie is daarvoor onontbeerlijk.
Key2GBA-V Centric Raadpleegapplicatie voor de GBA-V met module om te kunnen terugmelden aan de TMV personen.
Key2Geo Centric GIS toont de samenhang en de Centric viewer Key2Geo is dan ook vooral bedoeld voor het afdelingsoverschrijdend of gemeentebreed delen van informatie.
Key2Informatie Centric Key2Informatie is dé plek waar basisinformatie, zaak- en procesgegevens en documenten samenkomen: voor gemeenten, uitvoeringsorganisaties of samenwerkings-verbanden.
Key2Jongerenmonitor Centric Key2Jongerenmonitor maakt het mogelijk de administratieve afhandeling van zaken omtrent jongeren te koppelen aan uw bestaande processen en werkinstructies.
Key2Klantcontact Centric Met het concept Antwoord© werkt u aan de kwaliteit van uw dienstverlening en daardoor begint uw klantcontactcentrum (KCC) nu echt vorm te krijgen.
Key2Onderwijs Centric
Key2Parkeren Centric Key2Parkeren ondersteunt procesgerichte dienstverlening. De applicatie kunt u beschouwen als het middelpunt van zowel de horizontale als de verticale ketenintegratie.
Key2Percelen Centric Key2Percelen is de oplossing om de gegevens en geografie uit de basisregistratie Kadaster binnen uw organisatie te gebruiken.
Key2Schuldhulpverlening Centric Om organisaties professioneel te kunnen ondersteunen in de uitvoering van alle werkzaamheden rondom schuldhulpverlening is de applicatie Key2Schuldhulpverlening beschikbaar: dè softwareoplossing voor
Key2Subsidies Centric Key2Subsidies: hét informatiesysteem voor uw medewerkers, management en bestuur om subsidies te verstrekken en te beheersen.
Key2Vergunningen Centric Key2Vergunningen is onderdeel van de Suite4Omgevingsdiensten.
Key2VOA Centric Verzend en Ontvangststation voor afnemers van het GBA netwerk
Key2Waarderen Centric De applicatie Key2Waarderen ondersteunt het (her)waarderingsproces in het kader van de wet WOZ. Volgens een vast stappenplan en met een geautomatiseerd rekenmodel bepaalt u de taxatiewaarde voor woni
Key2WOZ Centric Integraal WOZ-bronbeheer en uitwisselservice LV WOZ

Pagina's