Pakketten

Export to CSV
Search for software products

883 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Dariuz Works® Wegwijzer Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
Dariuz Works® Wegwijzer Sonar Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
De Besluitstraat Visma Roxit Besluitstraat is een unieke software-oplossing voor het digitaliseren van uw besluitvormingsproces. En papierloos vergaderen voor de héle organisatie.
Decos D5 Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
Decos KCS Decos Information Solutions De ultieme frontoffice applicatie waarmee alle informatiebronnen met elkaar verbonden worden; een gebruikersvriendelijk systeem waarmee snel en eenduidig informatie gegeven kan worden aan klanten en v
Demo Belastingen test wijziging VNG Realisatie Demo Suite voor Waarderen Heffen Innen
Demo Financieel systeem VNG Realisatie Demo Debiteuren Crediteuren
Demo Integraal Geopakket VNG Realisatie Demo Alle Geo-basisregistraties en ontsluitingen
Demo Mijn gemeente (PIP) VNG Realisatie Demo Een Mijn gemeente portaal met verklaring Norm logius ICT-Beveiligingsassessment DigiD
Demo Persoonsregistratie VNG Realisatie Demo Van GBA naar BRP
Demo SaaS VNG Realisatie Demo
Demo Sociaal Domein naamswijziging VNG Realisatie Demo Jeugd, Zorg, Participatie
Demo Technische componenten VNG Realisatie Demo De verbindingen.
Demo Zaaksysteem VNG Realisatie Demo Voor al uw zaakjes: naar de gemeente!
Dezta Archiveren Visma Roxit Dezta Archiveren is een applicatie voor het archiveren van digitale ruimtelijke plannen, geheel volgens de regels vanuit o.a. de Archiefwet.
Dezta IMRO Tekenen Visma Roxit Dezta IMRO Tekenen is gespecilaiseerde software voor het tekenen en coderen van digitale ruimtelijke plannen binnen een CAD/GIS omgeving.
Dezta Plan Visma Roxit Dezta Plan is gespecialiseerde software voor het opstellen en beheren van digitale planteksten voor ruimtelijke plannen (conform de RO Standaarden).
Dezta Plan Monitor Visma Roxit Dezta Plan Monitor is gespecialiseerde software voor de ondersteuning van digitale ruimtelijke plannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening.
Dezta PlanpROces Visma Roxit PlanpROces is ontwikkeld ter ondersteuning van de digitale planvereisten volgens de Wro.
Dezta RO Viewer Visma Roxit Dezta RO Viewer is een gespecialiseerde GIS viewer voor het raadplegen van ruimtelijke plannen binnen een website.
dg DIALOG BGT Sweco Nederland B.V. dg DIALOG BGT is een complete applicatie voor het inwinnen, de opbouw en het beheer van de topografische basiskaart.
dg DIALOG BOR Sweco Nederland B.V. Volledige grip op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is van essentieel belang.
DHV Beheerpakketten Royal HaskoningDHV “Grip op beheer” door actuele en betrouwbare beheerinformatie. Voor het besturen van de openbare ruimte is het noodzakelijk om te beschikken over actuele, volledige en betrouwbare beheerinformatie.
Diagnose & Matching CompetenSYS Overzicht houden is het allerbelangrijkste onderdeel bij cliëntdiagnoses.
Dienst - Consultancy VNG Realisatie Demo Consultancy voor alle gemeenten
Dienst - Stembureaumanager Partners4IT De Stembureaumanager helpt u om op eenvoudige wijze de verkiezing naar uw wensen voor te bereiden.
Dienst - TiltShift Labs: Jeugd en Veiligheid - samenwerkplaats voor gezamenlijke innovatie Apps, Labs and Projects by TiltShift In TiltShift Labs werken publieke organisaties samen aan innovatieve publieke software. Wij zorgen voor begeleiding en ondersteuning, op basis van bewezen methodes en tools.
Dienst - TiltShift Projects: Design Sprint - van idee naar prototype in één week Apps, Labs and Projects by TiltShift Toets ideeën door ze echt te maken. In een traject van vijf dagen gaat een team van designers en ontwikkelaars van TiltShift in co-creatie met uw eigen mensen van idee naar een getest prototype.
Dienst - TiltShift Projects: Explore - kansen in kaart Apps, Labs and Projects by TiltShift Voordat we aan de slag gaan met innovatie, is het goed om te weten welke problemen en ideeën er leven op de werkvloer.
Dienst - TiltShift Projects: Fixxx - snelle innovatie die werkt Apps, Labs and Projects by TiltShift Veel innovatie en digitale transformatie richt zich op een greenfield situatie. Daarmee worden de risico's en moeilijkheden van implementatie naar achter geschoven.
DigEplan Lifecycle Technology DigEplan stelt organisaties in staat om papierloos te werken en daarmee te voldoen aan de archiefeisen.
DigiD-Signing KPN Lokale Overheid Veel overheidsorganisaties gebruiken DigiD ter identificatie van een burger.
DigiD-X Adapter Arpha Met de DigiD-X Adapter van Arpha kunt u eenvoudig gebruik maken van het nieuwe koppelvlak van DigiD en de bijbehorende functionaliteit, zoals Eenmalig Inloggen (ook wel Single Sign On).
Digiraadhuis H2 hydrogenic Digiraadhuis is een volledig cloud gebaseerde klant-, zaak- en archiefoplossing waarmee bovendien processen rondom dienstverlening, toezicht en handhaving integraal worden ondersteund.
Digistekker Arpha De Digistekker van Arpha is een generieke Digikoppeling adapter met Enterprise Service Bus (ESB) mogelijkheden.
Digitaal Loket AlterNET AlterNET heeft een module ontwikkeld voor TYPO3 waarmee u een digitaal loket kunt creëren op uw website.
Digitaal Onderwijs Loket Pronexus Het Digitaal Onderwijs Loket wordt ingezet als digitaal loket voor scholen en schoolbesturen waarmee aanvragen kunnen worden ingediend voor: - onderwijshuisvesting - bewegingsonderwijs - onderwij
Digitaal Projectenboek CoolProfs De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zijn projectrapportage sterk verbeterd met behulp van een digitaal projectenboek.
Digitale Belasting Balie (DBB) Centric Een digitaal portaal voor burgers en bedrijven
Digitale Deurmat CORV KPN Lokale Overheid De Digitale Deurmat CORV is een webapplicatie die via het Generieke Berichtenplatform aan CORV gekoppeld is. De gemeente (of een gemandateerde instelling tbv die gemeente) benadert de webapplicatie e
DiVault DiVault E-depot. DiVault is een cloud-dienst inclusief de benodigde hard- en software, advies en beheersactiviteiten om digitale duurzaamheid van geselecteerde en te archiveren informatie mogelijk te maken.
DMN Modeler/Toepasbare Regels DSO Berkeley Bridge Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat een breder stelsel aan vergunningssoorten ondersteunen dan in de huidige situatie van de WABO.
DOC - Document Generator CoolProfs Voor het automatisch samenstellen en versturen van documenten (Word/PDF) en e-mails inclusief bijlagen.
DocSys B-ware Business Software Documentgenerator, content- en sjablonenbeheer, output management Dankzij DocSys heeft u slechts één applicatie nodig om al uw document-gerelateerde processen te optimaliseren.
Document Builder Server eformity Centraal documentcreatie platform waarmee volledige Output Management wordt gerealiseerd. Het platform kan zowel on-premises, in de cloud als hybride worden aangeboden.
Documentmanagementsysteem VisieDosis Visiedosis.Uninova VisieDosis is een all-in-one webapplicatie geschikt voor zaakgericht werken of dossiervorming, traditioneel of met Office 365.
DocZend KPN Lokale Overheid Lang niet alle bestanden zijn geschikt voor verzending via e-mail, bijvoorbeeld vanwege de grootte of de gevoeligheid van de informatie.
DoelgroepAnalyseSysteem (DAS) DA Systems DoelgroepAnalyseSysteem is een nieuw softwarepakket speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.
DPM 2020 Online HTA Software Compleet inzicht in al uw ontvangen en verzonden communicatie, met classificering en dossiers, workflow, e-mail-integratie en -rappel, scannen (inclusief naar pdf) en geavanceerde rapporten.
DPS+ Liaan De DPS-matrix is een instrument waarmee het risico op fraude en de kans op uitstroom kan worden ingeschat.

Pagina's