Pakketten

Export to CSV
Search for software products

1052 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
CommunicatieBoxx Gemboxx De Communicatieboxx ondersteunt alle communicatieprocessen die voor de gemeente van belang zijn en legt daarbij relevante informatie vast: contactpersonen, contactgegevens, contacthistorie, afspraken,
COMPAS Emergo Systems COMPAS is een standaard softwarepakket voor het uitvoeren van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening.
CompetenSYS® CompetenSYS Met behulp van software maken we mensenwerk menselijker. Elke gemeente en elk SW-bedrijf kan bij ons op maatwerk rekenen om cliënten zo goed mogelijk te helpen.
Conclusion CVS Conclusion Het Conclusion CVS is een Cliënt Volg Systeem, waarmee u een oplossing heeft voor de registratie en monitoring van zorgtaken. Het CVS wordt modulair opgebouwd en is flexibel in te richten.
Conductor Centric De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem.
Connext Go! Yenlo Cloud Services Connext Go!
Content service platform Tezza Contezza DMS/RMA oplossing gebaseerd op Alfresco ECM. Dit is inclusief bijbehorende modules: - AVG - Personeelsdossiers - Uitleenadministratie - Postregistratie - Zaakcreatie (ZTC) - Content Classifica
COOK Geo Viewer GISArts BV Bij de Geo Viewer van COOK staat kwaliteit boven kwantiteit. Naast snel, zijn onze viewers veilig, compleet en gepersonaliseerd.
CoolProfs gemeenteplatform CoolProfs Als gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten bent u met de decentralisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van steeds meer taken.
Cordiplan Cordiplan Cordiplan is een online softwareprogramma voor het overzicht van objecten op kaartmateriaal. Aan die objecten kan informatie toegevoegd worden en ze kunnen in planningen opgenomen worden.
Corsa BCT Document Management (Corsa/DMS) Record Management (Corsa/RMA) Workflow Management (Corsa/CASE) Bestuurlijke Besluitvorming (Corsa/Bestuur) Digitale factuurafhandeling (Corsa/Invoice) Elektronische fac
CS DMS Alfresco Simac Obec BV Open Source Document Management Systeem midoffice
CyberManager IRM360 B.V. De CyberManager P-ISMS van IRM360 B.V helpt gemeenten om de BIO en de AVG te implementeren op basis van een information security management systeem (ISMS) en Privacy Information Management System (PIM
Dariuz Works® Assessment Dariuz BV Om grip te krijgen op het functioneren en de ontwikkeling van werknemers binnen een (beschutte) werkomgeving heeft Dariuz het Assessment ontwikkeld.
Dariuz Works® Diagnose Dariuz BV De Dariuz Works® Diagnose geeft een verdiepend beeld van de cliënt en zijn / haar ervaren kansen en belemmeringen op belangrijke (leef)gebieden, zoals kwaliteiten, sociale omgeving, motivatie, gezondh
Dariuz Works® Loonwaarde Dariuz BV Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol.
Dariuz Works® Matching (2TTM) Dariuz BV Om invulling te geven aan een effectieve werkgeversbenadering heeft Dariuz 2TTM ontwikkeld: een matchingsinstrument op basis van competenties om mensen vanuit een ontwikkeltraject met een sterke werkc
Dariuz Works® Mentorwijs Dariuz BV Mentorwijs is een praktische training voor leidinggevenden die zich richt op het ontwikkelen en versterken van specifieke kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor de begeleiding van kwets
Dariuz Works® Plan van Aanpak Dariuz BV Het opstellen van het Plan van Aanpak (Ontwikkelplan) vindt plaats naar aanleiding van het (terugkoppel)gesprek met de PRO-Werk rapportage.
Dariuz Works® PRO-werk Dariuz BV Presteren - Ontwikkelen - Werkplezier Het belang van duurzame inzetbaarheid en levenslang leren neemt sterk toe.
Dariuz Works® Wegwijzer Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
Dariuz Works® Wegwijzer Sonar Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
Databrush Infradax Overheid De Databrush is een SaaS-oplossing die gericht is op het controleren, vergelijken en verbeteren van de (basis)gegevens die worden gebruikt in uw organisatie. De Databrush is ontwikkeld vanuit het pri
DataCatalogus Civity DataCatalogus, de Module voor inzicht in beschikbare data. De DataCatalogus module van het City Innovation Platform zorgt er voor dat u uw gegevensbeheer binnen de eigen organisatie op orde brengt.
DataMask - Documenten anonimiseren DataMask DataMask is gebruiksvriendelijke en slimme software die het risico op datalekken door onzorgvuldig anonimiseren van documenten minimaliseert.
De Besluitstraat Green Valley Belgium Besluitstraat is een unieke software-oplossing voor het digitaliseren van uw besluitvormingsproces. En papierloos vergaderen voor de héle organisatie.
De Peutermonitor De Peutermonitor
Decos D5 Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
Decos KCS Decos Information Solutions De ultieme frontoffice applicatie waarmee alle informatiebronnen met elkaar verbonden worden; een gebruikersvriendelijk systeem waarmee snel en eenduidig informatie gegeven kan worden aan klanten en v
Demo Belastingen test wijziging VNG Realisatie Demo Suite voor Waarderen Heffen Innen
Demo digitale toegankelijkheid VNG Realisatie Demo Pakket waarbij de WCAG standaard gekoppeld is.
Demo Financieel systeem test wijziging VNG Realisatie Demo Debiteuren Crediteuren
Demo Integraal Geopakket VNG Realisatie Demo Alle Geo-basisregistraties en ontsluitingen
Demo Mijn gemeente (PIP) VNG Realisatie Demo Een Mijn gemeente portaal met verklaring Norm logius ICT-Beveiligingsassessment DigiD
Demo omgevingswet omgevingsbeleid VNG Realisatie Demo Demo pakket geschikt voor de omgevingsbeleidcomponent
Demo omgevingswet toepasbare regels VNG Realisatie Demo Demo pakket met ondersteuning voor omgevingswet toepasbare regels
Demo omgevingswet VTH VNG Realisatie Demo Demo pakket voor VTH component omgevingswet
Demo Persoonsregistratie VNG Realisatie Demo Van GBA naar BRP
Demo SaaS VNG Realisatie Demo
Demo Sociaal Domein naamswijziging VNG Realisatie Demo Jeugd, Zorg, Participatie
Demo Technische componenten VNG Realisatie Demo De verbindingen.
Demo Zaaksysteem VNG Realisatie Demo Voor al uw zaakjes: naar de gemeente!
Dezta IMRO Tekenen Visma Roxit Dezta IMRO Tekenen is gespecilaiseerde software voor het tekenen en coderen van digitale ruimtelijke plannen binnen een CAD/GIS omgeving.
Dezta Plan Visma Roxit Dezta Plan is gespecialiseerde software voor het opstellen en beheren van digitale planteksten voor ruimtelijke plannen (conform de RO Standaarden).
Dezta RO Viewer Visma Roxit Dezta RO Viewer is een gespecialiseerde GIS viewer voor het raadplegen van ruimtelijke plannen binnen een website.
dg DIALOG BGT Sweco Nederland B.V. dg DIALOG BGT is een complete applicatie voor het inwinnen, de opbouw en het beheer van de topografische basiskaart.
DHV Beheerpakketten Royal HaskoningDHV “Grip op beheer” door actuele en betrouwbare beheerinformatie. Voor het besturen van de openbare ruimte is het noodzakelijk om te beschikken over actuele, volledige en betrouwbare beheerinformatie.
Diagnose & Matching CompetenSYS Overzicht houden is het allerbelangrijkste onderdeel bij cliëntdiagnoses.
Dienst - Base27 Axxemble Base27 biedt een ISMS / PMS / GRC oplossing om alle zaken rondom de informatiebeveiliging, privacybescherming en/of kwaliteits-/ veiligheids-normen/wetten af te handelen.
Dienst - Compliance Management software Fully In Control FullyInControl Compliance Management biedt een geïntegreerde verzameling van zeer eenvoudige en praktijkgerichte functies die je organisatie in staat stelt om compliance management verder te professio

Pagina's