Pakketten

Export to CSV
Search for software products

862 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Demo Integraal Geopakket VNG Realisatie Demo Alle Geo-basisregistraties en ontsluitingen
Demo Mijn gemeente (PIP) VNG Realisatie Demo Een Mijn gemeente portaal met verklaring Norm logius ICT-Beveiligingsassessment DigiD
Demo Persoonsregistratie VNG Realisatie Demo Van GBA naar BRP
Demo SaaS VNG Realisatie Demo
Demo Sociaal Domein naamswijziging VNG Realisatie Demo Jeugd, Zorg, Participatie
Demo Technische componenten VNG Realisatie Demo De verbindingen.
Demo Zaaksysteem VNG Realisatie Demo Voor al uw zaakjes: naar de gemeente!
Dezta Archiveren Roxit Dezta Archiveren is een applicatie voor het archiveren van digitale ruimtelijke plannen, geheel volgens de regels vanuit o.a. de Archiefwet.
Dezta IMRO Tekenen Roxit Dezta IMRO Tekenen is gespecilaiseerde software voor het tekenen en coderen van digitale ruimtelijke plannen binnen een CAD/GIS omgeving.
Dezta Plan Roxit Dezta Plan is gespecialiseerde software voor het opstellen en beheren van digitale planteksten voor ruimtelijke plannen (conform de RO Standaarden).
Dezta Plan Monitor Roxit Dezta Plan Monitor is gespecialiseerde software voor de ondersteuning van digitale ruimtelijke plannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening.
Dezta PlanpROces Roxit PlanpROces is ontwikkeld ter ondersteuning van de digitale planvereisten volgens de Wro.
Dezta RO Viewer Roxit Dezta RO Viewer is een gespecialiseerde GIS viewer voor het raadplegen van ruimtelijke plannen binnen een website.
dg DIALOG BGT Sweco Nederland B.V. dg DIALOG BGT is een complete applicatie voor het inwinnen, de opbouw en het beheer van de topografische basiskaart.
dg DIALOG BOR Sweco Nederland B.V. Volledige grip op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is van essentieel belang.
DHV Beheerpakketten Royal HaskoningDHV  
Deze leverancier heeft geen actueel convenant met VNG Realisatie; pakketgegevens kunnen niet meer geactualiseerd worden!
“Grip op beheer” door actuele en betrouwbare beheerinformatie. Voor het besturen van de openbare ruimte is het noodzakelijk om te beschikken over actuele, volledige en betrouwbare beheerinformatie.
Diagnose & Matching CompetenSYS Overzicht houden is het allerbelangrijkste onderdeel bij cliëntdiagnoses.
DigEplan Lifecycle Technology DigEplan stelt organisaties in staat om papierloos te werken en daarmee te voldoen aan de archiefeisen.
DigiD-Signing KPN Lokale Overheid Veel overheidsorganisaties gebruiken DigiD ter identificatie van een burger.
DigiD-X Adapter Arpha Met de DigiD-X Adapter van Arpha kunt u eenvoudig gebruik maken van het nieuwe koppelvlak van DigiD en de bijbehorende functionaliteit, zoals Eenmalig Inloggen (ook wel Single Sign On).
Digiraadhuis H2 hydrogenic Digiraadhuis is een volledig cloud gebaseerde klant-, zaak- en archiefoplossing waarmee bovendien processen rondom dienstverlening, toezicht en handhaving integraal worden ondersteund.
Digistekker Arpha De Digistekker van Arpha is een generieke Digikoppeling adapter met Enterprise Service Bus (ESB) mogelijkheden.
Digitaal Loket AlterNET AlterNET heeft een module ontwikkeld voor TYPO3 waarmee u een digitaal loket kunt creëren op uw website.
Digitaal Onderwijs Loket Pronexus Het Digitaal Onderwijs Loket wordt ingezet als digitaal loket voor scholen en schoolbesturen waarmee aanvragen kunnen worden ingediend voor: - onderwijshuisvesting - bewegingsonderwijs - onderwij
Digitaal Projectenboek CoolProfs De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zijn projectrapportage sterk verbeterd met behulp van een digitaal projectenboek.
Digitale Belasting Balie (DBB) Centric Een digitaal portaal voor burgers en bedrijven
Digitale Deurmat CORV KPN Lokale Overheid De Digitale Deurmat CORV is een webapplicatie die via het Generieke Berichtenplatform aan CORV gekoppeld is. De gemeente (of een gemandateerde instelling tbv die gemeente) benadert de webapplicatie e
DiVault DiVault E-depot. DiVault is een cloud-dienst inclusief de benodigde hard- en software, advies en beheersactiviteiten om digitale duurzaamheid van geselecteerde en te archiveren informatie mogelijk te maken.
DMN Modeler/Toepasbare Regels DSO Berkeley Bridge Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat een breder stelsel aan vergunningssoorten ondersteunen dan in de huidige situatie van de WABO.
DOC - Document Generator CoolProfs Voor het automatisch samenstellen en versturen van documenten (Word/PDF) en e-mails inclusief bijlagen.
DocSys B-ware Business Software Documentgenerator, content- en sjablonenbeheer, output management Dankzij DocSys heeft u slechts één applicatie nodig om al uw document-gerelateerde processen te optimaliseren.
Document Builder Server eformity Centraal documentcreatie platform waarmee volledige Output Management wordt gerealiseerd. Het platform kan zowel on-premises, in de cloud als hybride worden aangeboden.
Documentmanagementsysteem VisieDosis Visiedosis.Uninova VisieDosis is een all-in-one webapplicatie geschikt voor zaakgericht werken of dossiervorming, traditioneel of met Office 365.
DocZend KPN Lokale Overheid Lang niet alle bestanden zijn geschikt voor verzending via e-mail, bijvoorbeeld vanwege de grootte of de gevoeligheid van de informatie.
DoelgroepAnalyseSysteem (DAS) DA Systems DoelgroepAnalyseSysteem is een nieuw softwarepakket speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.
DPM 2020 Online HTA Software Compleet inzicht in al uw ontvangen en verzonden communicatie, met classificering en dossiers, workflow, e-mail-integratie en -rappel, scannen (inclusief naar pdf) en geavanceerde rapporten.
DPS+ Liaan De DPS-matrix is een instrument waarmee het risico op fraude en de kans op uitstroom kan worden ingeschat.
DPS-matrix CompetenSYS DPS-matrix; frauderisicoprofiel in combinatie met een betrouwbare diagnose DPS‑matrix wordt steeds meer ingezet om het frauderisico simpel en eenvoudig in te kunnen schatten.
Dragon1 Dragon1 (SaaS Platform voor Enterprise Architectuur, Modelleertool voor ArchiMate, BPMN en GEMMA) Dragon1 is het SaaS platform voor Enterprise Architectuur.
Drupal Wowww Open source CMS met actieve community Opensource-contentmanagementsysteem (CMS) en contentmanagementframework (CMF), ontwikkeld in de programmeertaal PHP en uitgebracht onder de General Public Licens
Drupal Content Management Systeem Sogeti Nederland B.V. Drupal is een Open Source Content Management Systeem waarmee aantrekkelijke, toegankelijke websites kunnen worden gebouwd. De wereldwijde community beheert > 1000 modules waarmee de kernfunctionali
Drupal voor Gemeenten Distributie (DVG) ezCompany De Drupal voor Gemeenten (DvG) Distributie is een op toptaken gebaseerde Open Source oplossing voor en door gemeenten.
e-Dienstverlening Liaan Liaan e-Dienstverlening is ontwikkeld om uw organisatie uitgebreid te ondersteunen bij het implementeren van digitale dienstverlening.
e-HRM Suite AlterNET Deze complete human resources management oplossing is eenvoudig in het gebruik.
eAnonimiseren (c) eSpecialisten eAnonimiseren is gebaseerd op taaltechnologie. Dat houdt in dat een “reading robot” wordt geleerd om de menselijke taal te interpreteren.
Easy bus ESB Microservices platform Itrajectum Easy bus is een compleet Enterprise Service Bus en Microservices platform. Dit platform is binnen een eigen IT omgeving te plaatsen of als IAAS oplossing te gebruiken.
Easy bus Digikoppeling Itrajectum Als hoofdleverancier van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van onze 12 provincies, zijn wij al jarenlang dé Digikoppeling expert. De Easy bus Digikoppeling is snel en efficiënt implementeerbaar.
Easy Park PinkRoccade Local Government PinkRoccade Local Government biedt een oplossing in de vorm van ‘Easy Park’; het flexibele en moderne geautomatiseerde parkeervergunningensysteem.
Easyfunders Ivengi.com Easyfunders, hét alles-in-één portaal voor Gemeentes, Provincies en vermogensfondsen; flexibel instelbaar voor uiteenlopende processen rondom subsidies.
eBalie bijzondere bijstand CoolProfs Op het gebied van digitale dienstverlening zet deze gemeente grote stappen.

Pagina's