Pakketten

Export to CSV
Search for software products

776 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Digitaal Onderwijs Loket Pronexus Het Digitaal Onderwijs Loket wordt ingezet als digitaal loket voor scholen en schoolbesturen waarmee aanvragen kunnen worden ingediend voor: - onderwijshuisvesting - bewegingsonderwijs - onderwij
Digitaal Projectenboek CoolProfs De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zijn projectrapportage sterk verbeterd met behulp van een digitaal projectenboek.
Digitale Belasting Balie (DBB) Centric Een digitaal portaal voor burgers en bedrijven
Digitale Deurmat CORV KPN Lokale Overheid De Digitale Deurmat CORV is een webapplicatie die via het Generieke Berichtenplatform aan CORV gekoppeld is. De gemeente (of een gemandateerde instelling tbv die gemeente) benadert de webapplicatie e
DiVault DiVault E-depot. DiVault is een cloud-dienst inclusief de benodigde hard- en software, advies en beheersactiviteiten om digitale duurzaamheid van geselecteerde en te archiveren informatie mogelijk te maken.
DOC - Document Generator CoolProfs Voor het automatisch samenstellen en versturen van documenten (Word/PDF) en e-mails inclusief bijlagen.
DocSys B-ware Business Software Documentgenerator, content- en sjablonenbeheer, output management Dankzij DocSys heeft u slechts één applicatie nodig om al uw document-gerelateerde processen te optimaliseren.
Document Builder Server eformity Centraal documentcreatie platform waarmee volledige Output Management wordt gerealiseerd. Het platform kan zowel on-premises, in de cloud als hybride worden aangeboden.
Documentmanagementsysteem VisieDosis Visiedoc VisieDosis is een all-in-one webapplicatie en vervult de functies van een Document Management Applicatie, Klant Contact Systeem, Workflowmodule, Vergadereenheid, zaaktypecatalogus, metadatamodule en e
DocZend KPN Lokale Overheid Lang niet alle bestanden zijn geschikt voor verzending via e-mail, bijvoorbeeld vanwege de grootte of de gevoeligheid van de informatie.
DoelgroepAnalyseSysteem (DAS) DA Systems DoelgroepAnalyseSysteem is een nieuw softwarepakket speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.
DORIS (PGA) Ranshuijsen Van Loon DORIS is het Domein Overstijgend Regie Informatie Systeem. De applicatie ondersteunt gemeenten en organisaties bij de inrichting van hun regiefunctie.
DPM 2020 Online HTA Software Compleet inzicht in al uw ontvangen en verzonden communicatie, met classificering en dossiers, workflow, e-mail-integratie en -rappel, scannen (inclusief naar pdf) en geavanceerde rapporten.
DPS+ Liaan De DPS-matrix is een instrument waarmee het risico op fraude en de kans op uitstroom kan worden ingeschat.
DPS-matrix Competensys DPS-matrix; frauderisicoprofiel in combinatie met een betrouwbare diagnose DPS‑matrix wordt steeds meer ingezet om het frauderisico simpel en eenvoudig in te kunnen schatten.
Drupal Wowww Open source CMS met actieve community Opensource-contentmanagementsysteem (CMS) en contentmanagementframework (CMF), ontwikkeld in de programmeertaal PHP en uitgebracht onder de General Public Licens
Drupal Content Management Systeem Sogeti Nederland B.V. Drupal is een Open Source Content Management Systeem waarmee aantrekkelijke, toegankelijke websites kunnen worden gebouwd. De wereldwijde community beheert > 1000 modules waarmee de kernfunctionali
Drupal voor Gemeenten Distributie (DVG) ezCompany De DVG Distributie is een op toptaken gebaseerde Open Source oplossing waarmee gemeenten eenvoudig en goedkoop een nieuwe gebruikersvriendelijke website kunnen implementeren. Binnenkort wordt de DVG
e-Dienstverlening Liaan Liaan e-Dienstverlening is ontwikkeld om uw organisatie uitgebreid te ondersteunen bij het implementeren van digitale dienstverlening.
e-HRM Suite AlterNET Deze complete human resources management oplossing is eenvoudig in het gebruik.
e-Kracht Lost Lemon Met e-Kracht laat u zien dat u mensen graag ondersteunt in samenredzaamheid en hen daarin wilt faciliteren.
Easy bus Digikoppeling Itrajectum Als hoofdleverancier van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van onze 12 provincies, zijn wij al jarenlang dé Digikoppeling expert. De Easy bus Digikoppeling is snel en efficiënt implementeerbaar.
Easy Park PinkRoccade Local Government PinkRoccade Local Government biedt een oplossing in de vorm van ‘Easy Park’; het flexibele en moderne geautomatiseerde parkeervergunningensysteem.
eBalie bijzondere bijstand CoolProfs Op het gebied van digitale dienstverlening zet deze gemeente grote stappen.
EBB-Zorg Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Applicatie voor Wmo / AWBZ (aan)vragen. Registratie, vraagverhelderen, cliënt volg Systeem, betalingssysteem.
eBurgerpas (c) eSpecialisten Het basisprincipe van de eBurgerpas is dat gemeenten het recht op voorzieningen van burgers vaststellen (beschikken) en aanbieders voorzieningen leveren.
ECW hosting luchtfoto's IDgis Steeds meer gemeenten maken gebruik van luchtfoto's.
eDiensten voor Aanvragen (Snelbalie) Centric Onze eDiensten voor Aanvragen zijn frontoffice applicaties waarmee baliemedewerkers en burgers inkomens en zorgaanvragen snel, correct en eenduidig af kunnen handelen.
eDocManager SDU Integraal zoeken in de instrumenten Basisarchiefcode, Thesaurus, Stukkenlijst en Zaaktype Catalogus en de daarbij relevante VIND- en Model DSP referenties.
Effectmeting Jongerenwerk DA Systems Effectmeting Jongerenwerk is een softwaretool die de effecten van jongerenwerk op jongeren en buurt meetbaar maakt.
Effectmonitor (voor sociaal domein: Wmo, Participatie- en Jeugdwet). Stimulansz Gemeenten zijn de afgelopen jaren volop bezig om de transitie van Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en aanpalende beleidsvelden zoals passend onderwijs steviger neer te zetten.
eGem Digikoppeling eGem Overheden en bedrijven delen steeds meer informatie met elkaar. Gelukkig maken zij daarbij gebruik van landelijke standaarden.
eHerkenningsmakelaar KPN Lokale Overheid Behalve burgers, maken ook bedrijven gebruik van de dienstverlening van uw gemeente.
Elektronisch Factureren Lucom Benelux BV Totaaloplossing voor het versturen en beheren van (digitale) uitgaande facturen. De input van facturen wordt vanuit verschillende applicaties voor bijv. begraven, zaaksystemen, etc.
Enable-U 2 Secure Enable-U Enable-U 2Secure verzorgt de beveiliging van de servicelaag in de ICT architectuur.
Enable-U 2Orchestrate Enable-U Enable-U 2Orchestrate ontvangt berichten en bezorgt ze in het juiste formaat (eventueel na transformatie) op het juiste moment via de juiste route (bijv.
Enable-U 2See Enable-U Enable-U 2See is een gebruiksvriendelijk en compleet Service Register dat volledig in lijn is met de overheidsreferentiearchitecturen NORA, GEMMA, PETRA en MARIJ.
Enable-U Digikoppeling Enable-U De Enable-U digikoppeling zorgt voor een snelle en eenvoudige implementatie van de Digikoppeling standaard. De Enable-U Digikoppeling werkt als een brievenbus.
Enable-U Digimelding Enable-U Enable-U Digimelding vereenvoudigt het uitvoeren van de plicht tot terugmelden van onjuistheden via een gebruiksvriendelijke web applicatie met alle benodigde integratiemogelijkheden. Enable-U Digime
Energiemonitor voor gemeentelijke energie-inkoop, verbruik en energiemanagement Energiemissie Ondersteund de uitvoering van energiemanagement van gemeenten in een gemeentelijke cloudoplossing.
EOS Conclusion EOS is software voor minnelijke schuldhulpverlening, wsnp-bewindvoering, budgetbeheer, beschermingsbewind of combinaties daarvan. EOS is meer dan de inhoudelijke regeling voor uw cliënten.
Ephesoft: Intelligent Document Capture Contezza
ERDAS APOLLO Imagem ERDAS APOLLO is een geografisch datamanagement systeem waarmee datalagen als webservice gecatalogiseerd en beschikbaar gesteld kunnen worden.
ERDAS IMAGINE Imagem Met ERDAS IMAGINE kunnen overheden diverse geo-analyses uitvoeren, onder meer voor het automatisch opsporen van mutaties voor basisregistraties zoals de BAG en de BGT.
EvenementAssistent Impactive Intelligent aanvraagsysteem (kennissysteem) voor evenementen plus een gezamenlijk dossier van gemeenten, politie, brandweer, GHOR en ook de organisator.
EvenementAssistent Decos Information Solutions Intelligent aanvraagsysteem (kennissysteem) voor evenementen plus een gezamenlijk dossier van gemeenten, politie, brandweer, GHOR en ook de organisator. Digitaliseert de complete keten!
eWaarmerk (c) eSpecialisten Met eWaarmerk© worden digitale informatieobjecten / stukken / dossiers voorzien van een digitale vingerafdruk.
Expertviewer Planviewer De Expertviewer verbindt mensen, locaties en data door visualisatie, beschikbaarheid en transparantie van data.
Exxellence Suite Exxellence De Exxellence Suite is het totaalpakket van al onze softwareoplossingen. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een toekomstvaste ICT-architectuur en 24/7 optimale digitale dienstverlening.
Exxellence Beheerportaal (tot 2015) Exxellence Het Exxellence BeheerPortaal is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het BeheerPortaal niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecatalogus.n

Pagina's