Cordiplan

Cordiplan

Cordiplan is een online softwareprogramma voor het overzicht van objecten op kaartmateriaal. Aan die objecten kan informatie toegevoegd worden en ze kunnen in planningen opgenomen worden. Daarnaast kunnen nieuwe objecten toegevoegd worden en bestaande objecten gewijzigd worden. De status van planningen kan worden bijgehouden en gecommuniceerd met de opdrachtgever, inclusief bewijs voor uitvoering. Schouwen en inventariseren zijn ook toegevoegde functies. Daarnaast bevat de software twee apps: 1 om voertuigen te volgen op de kaart en de omgevingsapp, waarmee meldingen doorgegeven kunnen worden. Momenteel wordt Cordiplan voornamelijk gebruikt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Lieke van Hal
info@cordiplan.eu
085 2100 850
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
1.3 In gebruik 1-4-2019

Toelichting versie

Deze versie bevat de volgende functies: - kaartviewer - planningen - mutaties - schouwen - inventariseren - voertuigvolgsysteem - communicatiemodule - management/beheermodule - omgevingsapp - meldingenapp

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-7-2018

Start test

27-3-2019

Start distributie

1-4-2019
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Accommodatiebeheercomponent0 gemeenten
Afvalbeheercomponent0 gemeenten
BAG-beheercomponent0 gemeenten
Bestekkencomponent0 gemeenten
BOR-component0 gemeenten
Callcentercomponent0 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent0 gemeenten
IT-objectencomponent0 gemeenten
Ketenpartner-portaalcomponent0 gemeenten
Klachten- en meldingencomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Meldingen openbare ruimtecomponent0 gemeenten
Terugmeldingen-registratiecomponent0 gemeenten
Tijdregistratiecomponent0 gemeenten
Verzamelcomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Cordiplan 1.3 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 13 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG-GBA 1.2 koppelvlak
BAG-beheercomponent
BAG LV koppelvlak 1.2.1
BAG-beheercomponent
BAG LV koppelvlak 1.3
BAG-beheercomponent
Digimelding (actueel)
BAG-beheercomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Ketenpartner-portaalcomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Callcentercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0
BAG-beheercomponent
StUF BAG 3.10
BAG-beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
BOR-component

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.2
BOR-component

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
BOR-component

Geo-gegevens beheercomponent
Wabo-BAG services 1.0
BAG-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Meldingen openbare ruimtecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Meldingen openbare ruimtecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Meldingen openbare ruimtecomponent
AIG service 1.2
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
BAG Bevragen 2.0
BAG-beheercomponent
BAG Compact 1.0
BAG-beheercomponent
BAG Extract 2.1
BAG-beheercomponent
Betalen en invorderen services 1.0
Accommodatiebeheercomponent
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
BOR-component
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Documentcreatieservices 1.0
Accommodatiebeheercomponent
Documentcreatieservices 1.1
Accommodatiebeheercomponent
GWSW.OroX 1.5
BOR-component
GWSW.OroX 1.5.1
BOR-component
GWSW.OroX 1.5.2
BOR-component
GWSW.RibX 1.5.1
BOR-component
GWSW.RibX 1.5.2
BOR-component
IFC 2x3 TC1
BOR-component
IFC IFC4
BOR-component
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Meldingen openbare ruimtecomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Meldingen openbare ruimtecomponent
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Peppol BIS Billing (actueel)
Ketenpartner-portaalcomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Ketenpartner-portaalcomponent
STOSAG 1.0
Afvalbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
STOSAG 2.1
Afvalbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
Accommodatiebeheercomponent

BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Accommodatiebeheercomponent

BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Accommodatiebeheercomponent

BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
BOR-component

Geo-gegevens beheercomponent
IMGeo (BGT) 2.1
BOR-component

Geo-gegevens beheercomponent
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
BOR-component

Geo-gegevens beheercomponent
IMSW (Stedelijk Water) 1.0
BOR-component
Geen compliancy-instrument
IMWA Water 2010
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2013
Geo-gegevens beheercomponent
StUF BG 2.04
Accommodatiebeheercomponent

BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
StUF BG 3.10
Accommodatiebeheercomponent

BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
StUF ZKN 3.10
Accommodatiebeheercomponent

BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
TOP10NL Topografie 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling ebMS 2.0
Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling WUS 1.0
Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Terugmeldingen-registratiecomponent

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Grondslagen Catalogus versie 2009
BAG-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GWSW 1.4.1
BOR-component
GWSW 1.5
BOR-component
GWSW 1.5.1
BOR-component
GWSW 1.5.2
BOR-component
IMBOR 1.0
BOR-component
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
NEN 3610:2011 nl
BOR-component

Geo-gegevens beheercomponent
RGBZ 1.0
Accommodatiebeheercomponent

BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Accommodatiebeheercomponent

BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Geo-gegevens beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
BAG-beheercomponent

BOR-component

Callcentercomponent

Geo-gegevens beheercomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Accommodatiebeheercomponent
Beheren van accommodaties
Afvalbeheercomponent
Beheren van afvalgegevens
BAG-beheercomponent
Geo-gegevens beheercomponent
Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
BOR-component
Beheren van bodemvoorzieningen (bruin)
- Beheren van bodem en grondstromen
- Beheren van sonderingen
BOR-component
Beheren van gebouwen (rood)
BOR-component
Beheren van groenvoorzieningen (groen)
BOR-component
Beheren van lucht en geluid
BOR-component
Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
- Aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer
- Beheren van openbare verlichting
- Maken van beheersplannen wegbeheer
BOR-component
Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
- Beheren van riolen
- Beheren van waterinstallaties
Bestekkencomponent
Maken van bestekken
Callcentercomponent
Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
IT-objectencomponent
Ondersteunen van IT-objectenbeheer
Ketenpartner-portaalcomponent
Aanleveren van informatie
- Aanleveren van statistische informatie
- Aanleveren van verantwoordingsinformatie
- Aanleveren van zaakinformatie
- Authenticeren ketenpartner
Ketenpartner-portaalcomponent
Ondersteunen van factuur en declaratieindiening
Klachten- en meldingencomponent
Beheren van klachten en meldingen
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Meldingen openbare ruimtecomponent
Beheren van meldingen openbare ruimte
Meldingen openbare ruimtecomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Terugmeldingen-registratiecomponent
Registreren en delen van terugmeldingen
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding
- Configureren bronhouders
- Routeren van terugmelding naar bronhouder
Tijdregistratiecomponent
Ondersteunen van tijdregistratie

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)