Demo Sociaal Domein naamswijziging

VNG Realisatie Demo

Jeugd, Zorg, Participatie

Pakketversie Status Start distributie
1.0 In gebruik 20-1-2016

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

20-1-2015

Start test

20-7-2015

Start distributie

20-1-2016
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent0 gemeenten
Buurtmarktplaatscomponent0 gemeenten
Contractbeheercomponent0 gemeenten
Inkomenscomponent0 gemeenten
Inkoopcomponent0 gemeenten
Jeugdzorgcomponent0 gemeenten
JUBES-component (voorheen CORV)0 gemeenten
Leerlingenbeheercomponent0 gemeenten
Regiecomponent0 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent0 gemeenten
Samenwerkingscomponent0 gemeenten
Verzamelcomponent0 gemeenten
WMO-component0 gemeenten
Zelfdiagnosecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Demo Sociaal Domein naamswijziging 1.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

1 van 28 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Buurtmarktplaatscomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Inkoopcomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Samenwerkingscomponent

WMO-component

Zelfdiagnosecomponent
iEb voor gemeenten actueel
WMO-component
iJw voor gemeenten actueel
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
iPgb voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten actueel
Inkoopcomponent

WMO-component
Regie- en zaakservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Regiecomponent

WMO-component
StUF Jeugdzorg (actueel)
JUBES-component (voorheen CORV)
SuwiML berichtstandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Betalen en invorderen services 1.0
Inkomenscomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.0
Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

WMO-component
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Inkomenscomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Inkomenscomponent
StUF Kinderopvang 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.1
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
SuwiML transactiestandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
JUBES-component (voorheen CORV)

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

JUBES-component (voorheen CORV)

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
SGR (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
iJw voor gemeenten 2.0
www.groenevink.nlEnable-U 28-9-2016.docx
iWmo voor gemeenten 2.2
SGR 7.0
Geen compliancy-instrument
SGR 8.0
Geen compliancy-instrument
SuwiML berichtstandaard 02.01
Geen compliancy-instrument
SuwiML transactiestandaard 03.01
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Beheren van budgetbeheer
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Buurtmarktplaatscomponent
Matchen van vraag en aanbod
- Tonen van sociale kaart
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Inkomenscomponent
Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van de besluitvorming levensonderhoud
- Beheren van inkomensbeslaglegging derden
- Beheren van leveren inkomensondersteuning
- Beheren van signaleringen en taken
- Beheren van uitvoering instrumenten
- Collectief beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Verantwoorden levensonderhoud en inkomensondersteuning
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
JUBES-component (voorheen CORV)
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Leerlingenbeheercomponent
Beheren van leerlingenadministratie
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Beheren van arbeidsbemiddeling
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Zelfdiagnosecomponent
Ondersteunen van zelfdiagnose

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server
OS - Windows server