CoolProfs gemeenteplatform

CoolProfs

Als gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten bent u met de decentralisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van steeds meer taken. Tegelijkertijd ziet u zich geplaatst voor forse bezuinigingen. Dit noodzaakt u om efficiënt te werken. Eén van de manieren om dit te realiseren is door uw bedrijfsprocessen te digitaliseren en te stroomlijnen. CoolProfs kan u hierbij helpen. Het CoolProfs gemeente platform is dankzij het gebruik van generieke bouwstenen een kosteneffectief alternatief voor de oplossingen die de bekende vendoren van gemeentesoftware bieden. En misschien nog wel belangrijker is het feit dat het gaat om een maatwerkoplossing die 100% ondersteuning biedt aan uw processen. Omdat elke gemeente uniek is. Het CoolProfs gemeente platform, biedt onder meer de volgende componenten: e-Balie - Een portaal waar burgers bijzondere bijstand, een gemeentepas of andere producten en diensten kunnen aanvragen. Sociaal Domein – Voor het creëren van een integraal klantbeeld, registratie, procesbewaking, sturing en verantwoording, conform de richtlijnen van de VNG. Mijn Gemeentelijke Werkzaamheden – Voor de registratie, monitoring en aansturing van infrastructurele projecten in de openbare ruimte. Huurteam – Een mobiele toepassing voor het vastleggen van bevindingen betreffende huurprijs en achterstallig onderhoud, met een directe koppeling naar de achterliggende systemen voor directe digitale verwerking. Digitaal Projectenboek – Gecentraliseerde en gedigitaliseerde projectrapportage voor interne en externe publicatie. Alle betrokkenen beschikken op elk moment over de laatste stand van zaken. Markten - Een compleet waarde markten administratiesysteem, bestaande uit een backoffice én mobiele applicatie (handhaven). Handboek Openbare Ruimte – Uitvoering en standaarden van objecten in de openbare ruimte. Voortgangslijst - Interne applicatie voor het bijhouden van de voortgang van verschillende overleggen en besluiten. Huisvuilkalender - Online huisvuilkalender. Jeugdzorg

Pakketversie Status Start distributie
1.0 In gebruik 1-12-2015

Toelichting versie

Versie 1.0

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

2-5-2015

Start test

1-1-2016

Start distributie

1-12-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

IT-objectencomponent0 gemeenten

Details pakketversie: CoolProfs gemeenteplatform 1.0 - Status: In gebruik

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
IT-objectencomponent
Ondersteunen van IT-objectenbeheer

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server
Database - Oracle
OS - Linux en overige open source (server)
OS - Windows server