Demo Technische componenten

VNG Realisatie Demo

De verbindingen. Kijk als ingelogde gemeente op https://www.softwarecatalogus.nl/alle-koppelingen/implemented_by_text/Enable-U%202Orchestrate%206%252E2 welke gemeenten dit pakket gekoppeld hebben met Enable-U 2Orchestrate 6.2

Pakketversie Status Start distributie
4.0 In gebruik 1-9-2014

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

2-1-2014

Start test

1-5-2014

Start distributie

1-9-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Data-laad-en-transformatiecomponent0 gemeenten
Data-warehousecomponent0 gemeenten
Gegevensdistributiecomponent0 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent0 gemeenten
Servicebuscomponent0 gemeenten
Serviceregistercomponent0 gemeenten
Terugmeldingen-registratiecomponent0 gemeenten
VOA-component0 gemeenten

Details pakketversie: Demo Technische componenten 4.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digimelding (actueel)
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Data-warehousecomponent

Gegevensmagazijncomponent

Serviceregistercomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent

VOA-component
Prefill eFormulieren services 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.2 (BGT)
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 (BOR)
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
BAG Compact 1.0
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
BRK Levering 1.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.2.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 2.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Gegevensmagazijncomponent
GBA koppelvlak (actueel)
Gegevensdistributiecomponent
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
Gepland
StUF HR 3.00
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.12
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.13
Gegevensmagazijncomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent

VOA-component
StUF BG 3.10
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent

VOA-component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMKAD Kadastrale percelen 2.1
Gegevensmagazijncomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.2
Gegevensmagazijncomponent

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Gegevensmagazijncomponent

Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling ebMS 2.0
Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF protocolbindingen 03.01
Gegevensdistributiecomponent
StUF protocolbindingen 03.02
Gegevensdistributiecomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BRT Levering 2.1
Geen compliancy-instrument
GBA koppelvlak LO GBA 3.9
iJw voor gemeenten 1.0
www.groenevink.nlEnable-U 28-9-2016.docx
iJw voor gemeenten 2.0
IMGeo (BGT) 2.1
IMRO Ruimtelijke Ordening 1.2
iWmo voor gemeenten 1.0
www.groenevink.nlEnable-U 28-9-2016.docx
iWmo voor gemeenten 2.0
PDOK services (actueel)
Geen compliancy-instrument
StUF onderlaag 3.01
TOP10NL Topografie 2.1
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Data-laad-en-transformatiecomponent
Verwerven en transformeren van data
Data-warehousecomponent
Registreren en delen van gegevenssets
- Delen van gegevenssets
- Inzamelen en transformeren van gegevens
- Opslaan van gegevenssets
Gegevensdistributiecomponent
Distribueren en synchroniseren van gegevens
- Configureren distributieregels
- Configureren van abonnementen
- Configureren van bronnen en afnemers
- Distribueren van gegevens
- Inwinnen van gegevens
- Synchroniseren van gegevens
Gegevensmagazijncomponent
Registreren en delen van basisgegevens
- Delen van basisgegevens
- Registreren van basisgegevens
Servicebuscomponent
Aanleveren bericht door bron
Servicebuscomponent
Routeren en transformeren van berichten
- Beveiligen van berichtenverkeer
- Loggen van berichtenverkeer
- Monitoren van berichtenverkeer
- Ontvangen van berichten
- Orkestreren van berichten
- Routeren van berichten
- Transformeren van berichten
Servicebuscomponent
Servicebuscomponentservice
- Applicatieservice
Servicebuscomponent
Verzenden bericht naar afnemers
Serviceregistercomponent
Registreren en delen van servicebeschrijvingen
Terugmeldingen-registratiecomponent
Registreren en delen van terugmeldingen
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding
- Configureren bronhouders
- Routeren van terugmelding naar bronhouder
VOA-component
Uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Oracle
OS - Linux en overige open source (server)