Pakketten

Export to CSV
Search for software products

15 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Aeolus Back Jeugd Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Back office applicatie voor de verwerking van alle Jeugd Hulp.
Basisregistratie Gezin en Jeugd CoolProfs Ter ondersteuning van de jeugdteams in de uitvoering van gemeentelijke taken is in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag de Basisregistratie Gezin en Jeugd gerealiseerd.
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
Gidso Financieel Topicus Gidso Financieel stelt je in staat om de enorme (grotendeels nieuwe) stroom aan declaraties van zorgaanbieders te verwerken met zeer hoge automatiseringsgraad.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) Stipter
MensCentraal Lost Lemon Samen met u bedenken we hoe u informatie zo slim mogelijk kunt gebruiken en kunt samenwerken met uw (keten)partners.
myneva Myneva myneva Nederland B.V. is leverancier van het full SaaS-product myneva en ondersteunt op innovatieve wijze de professionals in de zorg- en welzijnssector bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
PDC (Producten en Diensten Catalogus) Lost Lemon Vanaf 2015 bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe WMO taken rond begeleiding en begeleid wonen en kortdurend verblijf.
Plus-Plan 2.1 Jeugdweb.nl PlusPlan is een applicatie met als doel de administratieve en werkprocessen te ondersteunen voor de Jeugd en Gezinsteams in de regio Hollandrijnland en Rijnstreek.
Suite4Jeugdzorg Centric De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan de bezuinigingsmaatregelen binnen de jeugdzorg niet aan gemeenten voorbij.
Suite4Sociale Regie Centric Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams.
Suite4Werk en Inkomen Centric Suite4Werk en Inkomen biedt u dé oplossing om de bedrijfsvoering voor inkomensondersteuning en participatie efficiënt en effectief uit te voeren: • workflow: oog voor goede procesondersteuning • gege
X-Works Blinqt Afdelingen sociale zaken staan de komende tijd voor aanzienlijke uitdagingen.
Zorg-Portaal Zorg-Lokaal Het Zorg-Portaal is een registratiesysteem ten behoeven van de administratieve opvolging van cliënten in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet.