Pakketten

Export to CSV
Search for software products

776 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
CiVision Zaakafhandeling PinkRoccade Local Government CiVision Zaakhandeling is onderdeel van de Zaaksuite van PinkRoccade Local Government en is uitermate geschikt om zaakprocessen in te modelleren, eenvoudig of complex.
CJG plus Elkander Het digitale CJG is de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Op deze website staat veel informatie over opvoeden en opgroeien.
CJG-Loket L2C Link2Control Link2Control ondersteunt al sinds 2007 samenwerkende keten(partner)s met de registratie, signalering, regievoering en de uitwisseling van procesinformatie op basis van haar Toolkit L2C.
CMIS 1.0 Adapter for OpenText eDOCS One Fox One Fox CMIS adapter is speciaal ontwikkeld voor de gestandaardiseerde informatie uitwisseling van en naar OpenText eDOCS.
CMIS 1.1 Adapter for OpenText eDOCS One Fox One Fox CMIS adapter is speciaal ontwikkeld voor de gestandaardiseerde informatie uitwisseling van en naar OpenText eDOCS.
CommunicatieBoxx Gemboxx De Communicatieboxx ondersteunt alle communicatieprocessen die voor de gemeente van belang zijn en legt daarbij relevante informatie vast: contactpersonen, contactgegevens, contacthistorie, afspraken,
COMPAS Emergo Systems COMPAS is een standaard softwarepakket voor het uitvoeren van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening.
CompetenSYS® Competensys Met behulp van software maken we mensenwerk menselijker. Elke gemeente en elk SW-bedrijf kan bij ons op maatwerk rekenen om cliënten zo goed mogelijk te helpen.
Conclusion CVS Conclusion Het Conclusion CVS is een Cliënt Volg Systeem, waarmee u een oplossing heeft voor de registratie en monitoring van zorgtaken. Het CVS wordt modulair opgebouwd en is flexibel in te richten.
Conductor Centric De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem.
Content service platform Contezza
CoolProfs gemeenteplatform CoolProfs Als gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten bent u met de decentralisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van steeds meer taken.
Cordiplan Cordiplan Cordiplan is een online softwareprogramma voor het overzicht van objecten op kaartmateriaal. Aan die objecten kan informatie toegevoegd worden en ze kunnen in planningen opgenomen worden.
Corsa BCT Document Management (Corsa/DMS) Record Management (Corsa/RMA) Workflow Management (Corsa/CASE) Bestuurlijke Besluitvorming (Corsa/Bestuur) Digitale factuurafhandeling (Corsa/Invoice) Elektronische fac
CS DMS Alfresco Simac Obec BV Open Source Document Management Systeem midoffice
Dariuz Works® Assessment Dariuz BV Om grip te krijgen op het functioneren en de ontwikkeling van werknemers binnen een (beschutte) werkomgeving heeft Dariuz het Assessment ontwikkeld.
Dariuz Works® Diagnose Dariuz BV De Dariuz Works® Diagnose geeft een verdiepend beeld van de cliënt en zijn / haar ervaren kansen en belemmeringen op belangrijke (leef)gebieden, zoals kwaliteiten, sociale omgeving, motivatie, gezondh
Dariuz Works® Loonwaarde Dariuz BV Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol.
Dariuz Works® Matching (2TTM) Dariuz BV Om invulling te geven aan een effectieve werkgeversbenadering heeft Dariuz 2TTM ontwikkeld: een matchingsinstrument op basis van competenties om mensen vanuit een ontwikkeltraject met een sterke werkc
Dariuz Works® Mentorwijs Dariuz BV Mentorwijs is een praktische training voor leidinggevenden die zich richt op het ontwikkelen en versterken van specifieke kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor de begeleiding van kwets
Dariuz Works® PRO-werk Dariuz BV Presteren - Ontwikkelen - Werkplezier Het belang van duurzame inzetbaarheid en levenslang leren neemt sterk toe.
Dariuz Works® Wegwijzer Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
Dariuz Works® Wegwijzer Sonar Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
Decos D5 Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
Decos KCS Decos Information Solutions De ultieme frontoffice applicatie waarmee alle informatiebronnen met elkaar verbonden worden; een gebruikersvriendelijk systeem waarmee snel en eenduidig informatie gegeven kan worden aan klanten en v
Demo Belastingen test wijziging VNG Realisatie Demo Suite voor Waarderen Heffen Innen
Demo Financieel systeem VNG Realisatie Demo Debiteuren Crediteuren
Demo Integraal Geopakket VNG Realisatie Demo Alle Geo-basisregistraties en ontsluitingen
Demo Mijn gemeente (PIP) VNG Realisatie Demo Een Mijn gemeente portaal met verklaring Norm logius ICT-Beveiligingsassessment DigiD
Demo Persoonsregistratie VNG Realisatie Demo Van GBA naar BRP
Demo SaaS VNG Realisatie Demo
Demo Sociaal Domein naamswijziging VNG Realisatie Demo Jeugd, Zorg, Participatie
Demo Technische componenten VNG Realisatie Demo De verbindingen.
Demo Zaaksysteem VNG Realisatie Demo Voor al uw zaakjes: naar de gemeente!
Dezta Archiveren Roxit Dezta Archiveren is een applicatie voor het archiveren van digitale ruimtelijke plannen, geheel volgens de regels vanuit o.a. de Archiefwet.
Dezta IMRO Tekenen Roxit Dezta IMRO Tekenen is gespecilaiseerde software voor het tekenen en coderen van digitale ruimtelijke plannen binnen een CAD/GIS omgeving.
Dezta Plan Roxit Dezta Plan is gespecialiseerde software voor het opstellen en beheren van digitale planteksten voor ruimtelijke plannen (conform de RO Standaarden).
Dezta Plan Monitor Roxit Dezta Plan Monitor is gespecialiseerde software voor de ondersteuning van digitale ruimtelijke plannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening.
Dezta PlanpROces Roxit PlanpROces is ontwikkeld ter ondersteuning van de digitale planvereisten volgens de Wro.
Dezta RO Viewer Roxit Dezta RO Viewer is een gespecialiseerde GIS viewer voor het raadplegen van ruimtelijke plannen binnen een website.
dg DIALOG BGT Sweco Nederland B.V. dg DIALOG BGT is een complete applicatie voor het inwinnen, de opbouw en het beheer van de topografische basiskaart.
dg DIALOG BOR Sweco Nederland B.V. Volledige grip op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is van essentieel belang.
Diagnose & Matching Competensys Overzicht houden is het allerbelangrijkste onderdeel bij cliëntdiagnoses.
DigEplan Lifecycle Technology DigEplan stelt organisaties in staat om papierloos te werken en daarmee te voldoen aan de archiefeisen.
DigiD-Signing KPN Lokale Overheid Veel overheidsorganisaties gebruiken DigiD ter identificatie van een burger.
DigiD-X Adapter Arpha Met de DigiD-X Adapter van Arpha kunt u eenvoudig en snel gebruik maken van het nieuwe koppelvlak van DigiD en de bijbehorende functionaliteit, zoals Eenmalig Inloggen (ook wel Single Sign On).
Digiraadhuis H2 hydrogenic Digiraadhuis is een volledig cloud gebaseerde klant-, zaak- en archiefoplossing waarmee bovendien processen rondom dienstverlening, toezicht en handhaving integraal worden ondersteund.
Digistekker Arpha De Digistekker van Arpha is een generieke Digikoppeling adapter met Enterprise Service Bus (ESB) mogelijkheden.
Digitaal Loket AlterNET AlterNET heeft een module ontwikkeld voor TYPO3 waarmee u een digitaal loket kunt creëren op uw website.

Pagina's