ChaloIS GISviewer

HawarIT

De ChaloIS GISviewer is het antwoord op de vraag naar betrouwbare en toegankelijke data. Opdrachtgevers, contractors, gebouwbeheerders, allerhande partijen hebben behoefte aan snel toegankelijke data. Met het ChaloIS portaal is de data op iedere plek online te bereiken. De data wordt opgeslagen op een (cloud)server en is door meerdere gebruikers gelijktijdig te benaderen. Het portaal is een digitaal archief van alle ingevoerde data en kan alle data reproduceren / exporteren. Ook kunnen via het portaal wijzigingen worden doorgevoerd. De toegang via het portaal is beveiligd om ongewenst gebruik te voorkomen.

Pakketversie Status Start distributie
ChaloIS GISviewer 2.3 In gebruik 18-9-2015

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

18-9-2015

Start test

18-9-2015

Start distributie

18-9-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (1)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BGT-beheercomponent0 gemeenten
Geo-gegevens inwincomponent1 gemeente
Managementinformatiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: ChaloIS GISviewer ChaloIS GISviewer 2.3 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 9 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens inwincomponent

Managementinformatiecomponent
StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0
BGT-beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens inwincomponent
StUF Geo IMGeo 1.2 (BGT)
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens inwincomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 (BOR)
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens inwincomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digimelding (actueel)
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens inwincomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
BGT-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.1
BGT-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.2
BGT-beheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
BGT-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
BGT-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
StUF ZKN 3.10
BGT-beheercomponent

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Gegevenscatalogus BGT 1.1.1
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
IMGeo (BGT) 2.1
BGT-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
BGT-beheercomponent
Beheren van BGT gegevens
Geo-gegevens inwincomponent
Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)