COMPAS

Emergo Systems

COMPAS is een standaard softwarepakket voor het uitvoeren van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening. 71 % van de Werkbedrijven (voormalige WSW bedrijven) in Nederland werkt met COMPAS. Het systeem voorziet in geïntegreerde functionaliteit voor Relatiebeheer(CRM), Personeelsinformatie(HRM) en Cliënten volgen(CVS). De focus ligt daarbij op het vinden van beschut of regulier werk.Dat begint bij een diagnose m.b.v. de competentiemodule, waarna de personen worden geplaatst bij een werkgever. Detachering- en Plaatsings functionaliteit staan ter beschikking, rekening houdend met contracten, planning, loonkostensubsidie, verantwoording, urenverwerking en de facturatie van de plaatsing. Naast maatwerkrapportage staan een aantal standaardrapportages te beschikking waaronder de SRG Statistiek tbv de Participatiewet, WSW Statistieken, SiSa, Blik op Werk en meer.

Pakketversie Status Start distributie
COMPAS 5 SR5 In gebruik 30-12-2016

Toelichting versie

Meest Recente COMPAS versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

30-12-2016
5 SR4 In gebruik

Toelichting versie

Meest Recente COMPAS versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

4.2 SR7 Einde ondersteuning

Toelichting versie

Sinds 1 januari 2016 zijn alle COMPAS gebruikers over op COMPAS 5. COMPAS 4.2 wordt niet meer ondersteund.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (15)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Agressieregistratie-component0 gemeenten
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent1 gemeente
Contractbeheercomponent5 gemeenten
Documentregistratiecomponent1 gemeente
Gebruikersbeheercomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent1 gemeente
Medewerker-registratiecomponent3 gemeenten
Personeelsinformatiecomponent9 gemeenten
Relatiebeheercomponent (CRM)4 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent7 gemeenten
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent2 gemeenten
Scanning-en-imagingcomponent0 gemeenten
Sociale werkvoorzieningcomponent11 gemeenten
Subsidiecomponent0 gemeenten
Tijdregistratiecomponent2 gemeenten
Vacaturematchingcomponent4 gemeenten

Details pakketversie: COMPAS COMPAS 5 SR5 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 10 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Besluiten API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)
Documenten API-standaard v1.x
Documentregistratiecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent

Contractbeheercomponent

Gebruikersbeheercomponent

Managementinformatiecomponent

Medewerker-registratiecomponent

Personeelsinformatiecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Salarisadministratie en -verwerkingcomponent

Sociale werkvoorzieningcomponent

Subsidiecomponent

Tijdregistratiecomponent

Vacaturematchingcomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Contractbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Scanning-en-imagingcomponent

Subsidiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Contractbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Scanning-en-imagingcomponent

Subsidiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Contractbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Scanning-en-imagingcomponent

Subsidiecomponent
Zaken API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentregistratiecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
Betalen en invorderen services 1.0
Subsidiecomponent
Documentcreatieservices 1.0
Subsidiecomponent
Documentcreatieservices 1.1
Subsidiecomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Documentregistratiecomponent
StUF HR 3.00
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kinderopvang 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentregistratiecomponent

Scanning-en-imagingcomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentregistratiecomponent

Scanning-en-imagingcomponent
Geen compliancy-instrument
SETU 1
Medewerker-registratiecomponent

Personeelsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent

Contractbeheercomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Subsidiecomponent
StUF BG 3.10
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent

Contractbeheercomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Subsidiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF ZKN 3.10
Contractbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Subsidiecomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Contractbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Contractbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Contractbeheercomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Contractbeheercomponent

Managementinformatiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van bedrijven- en instellingengegevens
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Documentregistratiecomponent
Registreren en delen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers
- Versiebeheer van documenten
Gebruikersbeheercomponent
Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
- Beheren gebruikers
- Beheren toegangsrechten
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Medewerker-registratiecomponent
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens
Personeelsinformatiecomponent
Ondersteunen van personeelsmanagement
Relatiebeheercomponent (CRM)
Beheren van klantcontacten
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten
- Onderhouden van relaties
- Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken
- Uitzetten en opvolgen van terugbelverzoeken
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van city marketing
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Vacaturematchingcomponent
Beheren van arbeidsbemiddeling
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent
Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking
Scanning-en-imagingcomponent
Digitaliseren van documenten
Sociale werkvoorzieningcomponent
Beheren van sociale werkvoorziening
Subsidiecomponent
Beheren van subsidies
Subsidiecomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Tijdregistratiecomponent
Ondersteunen van tijdregistratie

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)