GeolinQ

IntellinQ

GeolinQ is een datamanagement platform om voor gemeenten eenvoudig en efficiënt toepassingen te configureren waarbij gegevens beheerd en gedeeld kunnen worden. Voor een aantal toepassingen, zoals basisregistraties en koppelingen en views, beheren gegevens kabels en leidingen conform IMKL en de Basisregistratie Ondergrond, zijn standaard configuraties beschikbaar die eenvoudig uit te breiden en aan te passen zijn voor optimale aansluiting op de behoeften van elke gemeente. Het is ook mogelijk om eigen toepassingen te configureren. Deze configuraties zijn te exporteren naar andere GeolinQ omgevingen zodat configuraties eenvoudig tussen gemeenten uit te wisselen zijn. Met een GeolinQ omgeving kunnen meerdere configuraties naast elkaar gebruikt worden die waar gewenst gegevens met elkaar delen. De oplossing gaat uit van moderne gegevens uitwisselingprocessen op basis van REST, GDS, WFS en WMS.

Pakketversie Status Start distributie
1.7.0 In ontwikkeling 19-2-2020

Toelichting versie

GeolinQ 1.7.0. introduceert interfaces voor het kunnen toevoegen van meerdere en verschillende wijze van koppelen van datasets. Via configureerbare REST, WFS, GDS, SOAP en database interfaces kunnen datasets van derden worden ingewonnen of gekoppeld; Deze datasets kunnen via configuratie van o.a views, unions en koppeling op ID en geometrie worden gecombineerd en geselecteerd. Resultaat kan via configureerbare applicatie services beschikbaar worden gesteld aan eind gebruikers en via configureerbare REST, WMS, REST aan andere applicatie of (landelijke) voorzieningen. Met recht is GeolinQ 1.7.0. een no-code datamanagement platform!

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

2-12-2019

Start test

1-2-2020

Start distributie

19-2-2020
1.6.0 In gebruik 1-11-2019

Toelichting versie

Met de GeolinQ 1.6.0 release wordt, naast de bestaande REST interface voor het distribueren van datasets een REST interface geïntroduceerd voor het gebruik van datasets van derden. Hiermee wordt het totale WIBON proces voor netwerkbeheerders, van het leveren in IMKL formaat tot en met het ophalen vanmeldingen van grondroerders nuondersteund. Ook is GeolinQ gereed voor de ontwikkelingen van o.a het Kadaster om de basisregistraties via REST i.p.v. de GDS beschikbaar te stellen. Het daarnaast mogelijk Virtual File Servers (VFS) te koppelen. Bestanden kunnen worden gekoppeld aan objecten in GeolinQ.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

3-7-2019

Start test

18-10-2019

Start distributie

1-11-2019
1.5.0. In gebruik 25-7-2019

Toelichting versie

De introductie van configureerbare applicaties. Op basis van geconfigureerde en geimporteerde datamodellen kunnen applicatieschermen worden geconfigureerd en schermen in een workflow doorlopen worden. Met deze functionaliteit wordt het mogelijk data gedreven applicaties te maken zonder te programmeren. Applicaties zijn onderdeel van een databron en kunnen eenvoudig tussen GeolinQ omgevingen worden uitgewisseld.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-11-2018

Start test

15-3-2019

Start distributie

25-7-2019
1.4.9. Einde ondersteuning 7-12-2018

Toelichting versie

Nieuwe functionaliteit voor het inwinnen en muteren van gegevens via interactieve kaarten door eindgebruikers met validatie conform gebruikte gegevensmodellen.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

18-10-2018

Start test

16-11-2018

Start distributie

7-12-2018
1.4.8 Einde ondersteuning 18-10-2018

Toelichting versie

Nieuwe mogelijkheden voor het verwerken puntenwolken en rasters. Het ‘resample’ proces kan puntenwolken en rasterdatasets vereenvoudigen tot rasterdatasets met een celgrootte naar keuze. Per gridcel kunnen daarbij attribuutwaarden zoals het gemiddelde, standaard deviatie, mediaan, minimum en maximale waarde worden berekend vanuit de oorspronkelijk dataset. Introductie van WFS-T functionaliteit waarmee mutaties van attributen en geometrieën verwerkt worden uit Viewers en Apps. Ook is nieuwe procesfunctionaliteit beschikbaar waarmee datasets met elkaar ruimtelijk doorsneden kunnen worden. Met de procesfunctionaliteit kunnen ook uit puntenwolken en rasterdatasets contouren worden gegeneerd met als resultaat feature datasets. Met de Groupby functie is het draaitabellen te maken binnen views.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

18-10-2018
1.4.1 Einde ondersteuning 9-4-2018

Toelichting versie

Introductie van configureerbare kaartportalen voor het visualiseren van kaarten en beschikbaar stellen van datasets. Voor elk gebruikersdoeleinde, bijvoorbeeld voor een project of een groep klanten, kunnen portals geconfigureerd worden waarin kaarten en datasets voor een specifieke gebruiksgroep worden getoond. Styling van gegevens is integraal in het datamanagement te gebruiken. Het configureren van stijlen in kaarten en services is nu mogelijk conform de OGC Styled Layer Descriptor (SLD) standaard. SLD's voor datasets kunnen geïmporteerd, gebruikt en aangepast en geëxporteerd worden. Hiermee is GeolinQ de eerste web-based oplossing met een geïntegreerde SLD editor.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

9-4-2018
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Data-laad-en-transformatiecomponent0 gemeenten
Data-warehousecomponent0 gemeenten
Gegevensdistributiecomponent0 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent0 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent0 gemeenten
Informatievisualisatiecomponent0 gemeenten
IT-objectencomponent0 gemeenten
Open-data-portaalcomponent0 gemeenten
Samenwerkingscomponent0 gemeenten

Details pakketversie: GeolinQ 1.7.0 - Status: In ontwikkeling

Eindproduct standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Compact 1.0
Gegevensdistributiecomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensdistributiecomponent
GBA koppelvlak (actueel)
Gegevensdistributiecomponent
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensdistributiecomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensdistributiecomponent
StUF Geo IMGeo 1.2
Gegevensdistributiecomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
Gegevensdistributiecomponent
StUF HR 3.00
Gegevensdistributiecomponent
Geen compliancy-instrument

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Gegevensdistributiecomponent
StUF BG 3.10
Gegevensdistributiecomponent

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF protocolbindingen 03.01
Gegevensdistributiecomponent
StUF protocolbindingen 03.02
Gegevensdistributiecomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BRT Levering 2.2
Geen compliancy-instrument
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
IMKL Kabels en Leidingen 1.2

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Data-laad-en-transformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Data-warehousecomponent
Registreren en delen van gegevenssets
- Delen van gegevenssets
- Inzamelen en transformeren van gegevens
- Opslaan van gegevenssets
Gegevensdistributiecomponent
Distribueren en synchroniseren van gegevens
- Configureren distributieregels
- Configureren van abonnementen
- Configureren van bronnen en afnemers
- Distribueren van gegevens
- Inwinnen van gegevens
- Synchroniseren van gegevens
Informatievisualisatiecomponent
Visualiseren van data analyses
Informatievisualisatiecomponent
Visualiseren van geografische data
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Oracle
Database - PostgreSQL
OS - Linux en overige open source (server)