Pakketten

Export to CSV
Search for software products

37 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
Maatwerk webapplicaties Auxilium Auxilium is 1 van de top 5 maatwerk software bureaus van Nederland, gespecialiseerd in complexere webprojecten binnen deadline en budget.
Maatwerk mobiele applicaties Auxilium Auxilium is 1 van de top 5 maatwerk software bureaus van Nederland. Naast de realisatie van complexere webapplicaties doen wij tevens de mobiele ontsluiting hiervan via smartphone of tablet.
InProces Zaken Brein Het introduceren van zaakgericht werken kan een stimulerende werking hebben op de bedrijfsvoering en dus de bedrijfsresultaten van een gemeentelijke organisatie positief beïnvloeden.
InProces Connect Brein InProces Connect is de Enterprise Service Bus of ook wel message broker genoemd.
C01 camerahandhaving (Brickyard module) Brickyard B.V. Een afsluiting met beweegbaar obstakel houdt ongewenste voertuigen tegen, maar is schadegevoelig en dus kostbaar in onderhoud.
Minipark (Brickyard module) Brickyard B.V. Minipark, ook wel "cameraparkeren" genoemd, is een alternatief parkeersysteem voor afgesloten parkeerlocaties zoals parkeerterreinen en parkeergarages.
Brickyard Backoffice Brickyard B.V. * Alle beheerapplicaties onder 1 dak * Ook open voor applicaties van derden * Combineer data tot waardevolle managementinformatie * Brickyard als basis voor informatiegestuurde handhaving * Cloud-
Bluebrick Brickyard B.V. De nieuwe handhavingssoftware Bluebrick brengt al het beste van voorgangers Eltraweb en Sphynxx naar handheld, smartphone en tablet.
BySpy Touch Registratie BySpy BTR is een door BySpy ontwikkeld systeem voor snelle en adequate verwerking van bekeuringen, overtredingen en waarschuwingen op Android Smartphones.
Key2Parkeren Centric Key2Parkeren ondersteunt procesgerichte dienstverlening. De applicatie kunt u beschouwen als het middelpunt van zowel de horizontale als de verticale ketenintegratie.
Suite4Werk en Inkomen Centric Suite4Werk en Inkomen biedt u dé oplossing om de bedrijfsvoering voor inkomensondersteuning en participatie efficiënt en effectief uit te voeren: • workflow: oog voor goede procesondersteuning • gege
X-Works Company-X Afdelingen sociale zaken staan de komende tijd voor aanzienlijke uitdagingen.
DPS-matrix Competensys DPS-matrix; frauderisicoprofiel in combinatie met een betrouwbare diagnose DPS‑matrix wordt steeds meer ingezet om het frauderisico simpel en eenvoudig in te kunnen schatten.
Huurteam CoolProfs De Huurteam applicatie ondersteunt huurders in de particuliere sector bij kwesties over de huurprijs en achterstallig onderhoud.
BuurtBoxx Gemboxx De BuurtBoxx levert ondersteuning voor de gemeentelijke processen voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu.
PowerBrowser Genetics PowerBrowser is een specifiek op het VT&H-domein toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio's, waterschappen en rijksdien
PowerForms Genetics PowerForms is een zaakgerichte backoffice oplossing voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten.
Green Valley Zaaksysteem Green Valley Het Green Valley Zaaksysteem is een oplossing die volledige ondersteuning biedt voor organisatiebreed en organisatie overkoepelend (ketensamenwerking) zaakgericht werken.
Aeolus Back Hoogwaardig handhaven Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Applicatie voor fraude Ambtenaren
Onegov ilionx ilionx helpt overheden met efficiënt digitaal (samen-)werken op basis van het Microsoft Office 365 platform.
EvenementAssistent Impactive Intelligent aanvraagsysteem (kennissysteem) voor evenementen plus een gezamenlijk dossier van gemeenten, politie, brandweer, GHOR en ook de organisator.
Liaan Meldingen Liaan Binnen de openbare ruimte vindt handhaving plaats. Milieupolitie en Toezichthouders zijn hier continu mee bezig. Deze activiteiten moeten worden geregistreerd, bewaakt, gestuurd en beoordeeld.
SZeebra ProfessionalCenter Matchcare Een juiste diagnose is essentieel. Door de gestructureerde wijze waarop u met SZeebra de diagnose vormgeeft bespaart u tijd en geld.
SZeebra Bestandsanalyse Matchcare Iedere manager en beleidsmaker van een sociale dienst wil een goed inzicht in zijn klantenbestand.
Huisbezoek app Montr Met deze app ondersteunen we deze huisbezoeken. Doel van de applicatie is om het proces van verslaglegging te optimaliseren, versnellen en kwalitatief te verbeteren.
Mozard Suite Mozard Mozard is een MidOffice Suite waarmee organisaties hun dienstverlening en hun informatievoorziening flink kunnen verbeteren.
AVOI Manager NTREE Solutions AVOI Manager is een web-toepassing die gebruikt wordt voor het aanvragen en verlenen van graafvergunningen voor nutsbedrijven.
Op Orde Op Orde Op Orde is een online systeem waarmee buitendienstmedewerkers met apps op hun mobiele devices eenvoudig hun administratieve werkzaamheden (meldingen opnemen, bonnen uitschrijven, activiteiten vastlegg
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
OpenWave REM Automatisering bv OpenWAVE is het Open Source pakket voor Vergunning, Toezicht en Handhaving gebouwd voor de Omgevingsvergunning en vrijwel alle andere soorten vergunningen, geschikt voor gemeenten en Omgevingsdiensten
Squit2Go Roxit Squit 2Go is een oplossing voor (offline) mobiel toezicht en is geïntegreerd met Squit XO.
Squit XO Roxit Squit XO is software voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Squit XO integreert alle bestaande vergunning- en handhavingzaken in één modern zaaksysteem.
SBA Forms Stadsbeheer b.v. SBA Forms is een applicatie voor vergunningen, toezicht & handhaving, bezwaar & beroep en Klachten & Meldingen.
KiC, Kwaliteit in Controle (kwaliteit, sturing en verantwoording). Stimulansz KiC, hét alles-in-1-pakket voor sturing en verantwoording in het Sociaal Domein. KiC is hét programma voor kwaliteitscontrole voor gemeenten, publieke dienstverleners en zorginstellingen.
Stratech-CVS Stratech Stratech biedt een flexibel en gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem dat inzicht verschaft in de re-integratietrajecten van uw cliënten. U heeft continu inzicht in de voortgang van het traject.
Demo Zaaksysteem VNG Realisatie Demo Voor al uw zaakjes: naar de gemeente!
Zaaksysteem.nl Zaaksysteem.nl Mintlab Zaaksysteem.nl is een all-in-one oplossing om de dienstverlening te verbeteren. Het bevat alle functionaliteiten om processen te digitaliseren van A to Z. Denk hier o.a.