Pakketten

Export to CSV
Search for software products

17 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
SMARTonPEOPLE Software Suite C3Group De SMARTonPEOPLE Software Suite (sinds 2006) is een integraal regiesysteem en samenwerkingssysteem ter ondersteuning van de gemeentelijke regie en samenwerking met burgers en ketenpartners binnen de t
KING-API C3Group C3Group heeft een API ontwikkeld voor verschillende KING standaarden.
Suite4Jeugdzorg Centric De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan de bezuinigingsmaatregelen binnen de jeugdzorg niet aan gemeenten voorbij.
X-Works Company-X Afdelingen sociale zaken staan de komende tijd voor aanzienlijke uitdagingen.
Burgerportaal Conclusion
Conclusion CVS Conclusion Het Conclusion CVS is een Cliënt Volg Systeem, waarmee u een oplossing heeft voor de registratie en monitoring van zorgtaken. Het CVS wordt modulair opgebouwd en is flexibel in te richten.
Basisregistratie Gezin en Jeugd CoolProfs Ter ondersteuning van de jeugdteams in de uitvoering van gemeentelijke taken is in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag de Basisregistratie Gezin en Jeugd gerealiseerd.
Toolkit L2C (vh VIS2) Link2Control Link2Control ondersteunt al sinds 2007 samenwerkende keten(partner)s met de registratie, signalering, regievoering en de uitwisseling van procesinformatie op basis van haar Toolkit L2C.
MetaRegie Metaobjects Gemeenten voeren nieuwe taken uit in het kader van de drie decentralisaties en de transformatie van het Sociaal Domein.
Mozard Suite Mozard Mozard is een MidOffice Suite waarmee organisaties hun dienstverlening en hun informatievoorziening flink kunnen verbeteren.
iSamenleving PinkRoccade Local Government De productlijn voor regievoering in en op het sociaal domein.
REGAS Regas Regas B.V. is leverancier van het full SaaS-product REGAS en ondersteunt op innovatieve wijze de professionals in de zorg- en welzijnssector bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
Central Station Simac Obec BV Central Station is een geïntegreerd systeem van front-, mid- en backofficefuncties. Central Station wordt onder meer ingezet in de sector Zorg, Welzijn en Maatschappelijk Werk en bij gemeenten.
WIZportaal Solviteers De gemeente vervult sinds 1 januari 2015 de centrale regierol in het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen binnen de samenleving.
TCare Terbit Information Een flexibel workflow gestuurd systeem voor de ondersteuning van het volledige administratieve traject bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
TOP Financieel Topicus TOP Financieel stelt je in staat om de enorme (grotendeels nieuwe) stroom aan declaraties van zorgaanbieders te verwerken met zeer hoge automatiseringsgraad.