Pakketten

Export to CSV
Search for software products

179 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
TYPO3 Gemeentekit AlterNET alterNET ontwikkelde in nauwe samenwerking met verschillende gemeenten en partners de TYPO3 Gemeentekit.
Digistekker Arpha De Digistekker van Arpha is een generieke Digikoppeling adapter met Enterprise Service Bus (ESB) mogelijkheden.
Atos e-Suite Atos Een zaakgerichte oplossing voor verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering: - zowel extern (portaal, mijnloket voor klanten, slimme webformulieren) - als intern (zaaksysteem, inclusief
DocSys B-ware Business Software Documentgenerator, content- en sjablonenbeheer, output management Dankzij DocSys heeft u slechts één applicatie nodig om al uw document-gerelateerde processen te optimaliseren.
B3P BRMO (Basisregistratie MidOffice) B3Partners Na de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) komen nu ook de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Nieuwe Handelsregister (NHR)beschikbaar.
WebIS Portal (KCC) BakerWare Belastingkantoren, gemeenten en waterschappen werken continu aan het verbeteren van hun serviceverlening.
WebIS Notaris BakerWare Met Webis Notaris krijgen externe partijen (o.a. notarissen) toegang tot de aanslagen gebouwd en ongebouwd via internet.
WebIS Mijn Overheid BakerWare Nu de overheid inzet op het beëindigen van het verzenden van de blauwe envelop, zal de digitalisering versnellen.
WebIS Digikoppeling BakerWare BakerWare ondersteunt u bij de aansluiting op de LV-WOZ, BAG, BRK, NHR, BGT, RDW, OLO etc.
WebIS Rapportages BakerWare Voor sturing van operationele processen en verantwoording naar deelnemers, accountant en bestuur is het nodig dat uw organisatie toegang heeft tot deze informatie en hieruit de juiste rapportages kan
WebIS Onvermogen BakerWare Via Webis Onvermorgen (Schuldhulpverlening) kan de schuldbemiddelaar gedurende het gehele traject zelfvoorzienend te werk gaan en kunnen acties geautomatiseerd verwerkt worden in het belastingsysteem.
WebIS Voormelding WOZ BakerWare Met WebIS Voormelding WOZ kunnen huiseigenaren zelf via de Digitale Balie (het Burgerportaal) van BakerWare de nieuwe WOZ-waarde voor het komende belastingjaar vooraf inzien.
WebIS Kwijtschelding BakerWare Klanten die niet meer in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding zorgen voor een behoorlijke werklast.
WebIS Mobiele Portal BakerWare WebIS Mobiele Portal is het WebIS Portal (KCC) op uw tablet!
Corsa BCT Document Management (Corsa/DMS) Record Management (Corsa/RMA) Workflow Management (Corsa/CASE) Bestuurlijke Besluitvorming (Corsa/Bestuur) Digitale factuurafhandeling (Corsa/Invoice) Elektronische fac
MeldDesk Beheervisie MeldDesk is een informatiesysteem voor het registreren en afhandelen van meldingen en klachten van burgers in de openbare ruimte.
Vergunningen Informatie Systeem (VIS) Berkeley Bridge Vergunningen systeem waarin aanvraag, controle en handhaving ondersteund wordt voor Bijzondere Wetten en APV.
InProces Zaken Brein Het introduceren van zaakgericht werken kan een stimulerende werking hebben op de bedrijfsvoering en dus de bedrijfsresultaten van een gemeentelijke organisatie positief beïnvloeden.
InProces Bestuur Brein Met InProces Bestuur wordt het beheren van de bestuurlijke organisatie en informatie sterk vereenvoudigd.
BySpy Touch Registratie BySpy BTR is een door BySpy ontwikkeld systeem voor snelle en adequate verwerking van bekeuringen, overtredingen en waarschuwingen op Android Smartphones.
Gemeentebox website en CMS CARE Internet Services BV Op open standaarden gebaseerd multi-site CMS pakket dat geschikt is voor en modules bevat voor gemeentelijke websites en intranetten. Ideaal voor implementatie toptaken website.
Product vervangen door SaaS product "Gemeentebox Website en CMS". CARE Internet Services BV Dit product svp niet meer selecteren maar product "Gemeentebox Website en CMS" kiezen.
Key2Bodem Centric Key2Bodem is het bodeminformatiesysteem voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Key2Bodem heeft uitgebreide ondersteuning voor zowel het bevoegd gezag als het niet-bevoegd gezag.
Key2Eigendommen Centric Key2Eigendommen is het vastgoedregistratiesysteem voor overheden.
Key2Datadistributie Centric Key2Datadistributie verzorgt de uitwisseling van basisgegevens tussen de basisregistraties en procesapplicaties.
Key2BAG Centric Met Key2BAG kiest u voor efficient BAG-gegevens beheer en een betrouwbare Basistegistraties Adressen en Gebouwen! Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (de BAG) is voor u een wetteli
Key2Burgerzaken Centric De ontwikkeling van deze oplossing is gebaseerd op de kennis en ervaring die Centric in de loop der jaren met dit soort systemen heeft opgedaan.
Key2VOA Centric Verzend en Ontvangststation voor afnemers van het GBA netwerk
Key2GBA-V Centric Raadpleegapplicatie voor de GBA-V met module om te kunnen terugmelden aan de TMV personen.
Conductor Centric De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem.
Gegevensmagazijn Centric Het Gegevensmagazijn voorziet uw website van gegevens die u beschikbaar wilt stellen aan uw burgers, bedrijven en instellingen.
Key2Klantcontact Centric Met het concept Antwoord© werkt u aan de kwaliteit van uw dienstverlening en daardoor begint uw klantcontactcentrum (KCC) nu echt vorm te krijgen.
HIS@all Centric Applicatie voor WOZ, Heffen en Innen Centric is per 15 mei 2015 gestopt met de belastingapplicatie HIS@all. De ondersteuning is per 20 mei 2016 beëindigd.
Digitale Belasting Balie (DBB) Centric Een digitaal portaal voor burgers en bedrijven
Key2Onderwijs Centric
Key2Parkeren Centric Key2Parkeren ondersteunt procesgerichte dienstverlening. De applicatie kunt u beschouwen als het middelpunt van zowel de horizontale als de verticale ketenintegratie.
Key2Jongerenmonitor Centric Key2Jongerenmonitor maakt het mogelijk de administratieve afhandeling van zaken omtrent jongeren te koppelen aan uw bestaande processen en werkinstructies.
Suite4Jeugdzorg Centric De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan de bezuinigingsmaatregelen binnen de jeugdzorg niet aan gemeenten voorbij.
Suite4Werk en Inkomen Centric Suite4Werk en Inkomen biedt u dé oplossing om de bedrijfsvoering voor inkomensondersteuning en participatie efficiënt en effectief uit te voeren: • workflow: oog voor goede procesondersteuning • gege
Suite4Zorg Centric De Suite4Zorg bestaat uit Key2Wmo, Key2Stadspas en Key2Inkomensbeheer. Key2Wmo ondersteunt gemeenten bij contactregistratie, onderzoek, besluitvorming en administratie van de zorg.
Key2Financien Centric Snel en alert reageren op veranderende economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Optimale financiële sturing van uw organisatie is daarvoor onontbeerlijk.
Key2Vergunningen Centric Key2Vergunningen is onderdeel van de Suite4Omgevingsdiensten.
Key2Belastingen Centric Totaal oplossing voor WOZ, Waarderen, Heffen en Innen.
GISVG Centric Geïntegreerd product voor WOZ, Heffen, Innen, Milieu, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Key2Begraven Centric Snel een overzicht van uw begraafplaatsgegevens? En altijd up-to-date. Dat kan met Key2Begraven. Hét systeem voor begraafplaatsen en crematoria.
Verseon E-Suite Circle Software De Verseon E-Suite is de totaaloplossing van Circle Software voor multichannel elektronische dienstverlening. Klanten kunnen via alle kanalen communiceren met uw organisatie.
X-Works Company-X Afdelingen sociale zaken staan de komende tijd voor aanzienlijke uitdagingen.
Huurteam CoolProfs De Huurteam applicatie ondersteunt huurders in de particuliere sector bij kwesties over de huurprijs en achterstallig onderhoud.
Decos D5 Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
Decos KCS Decos Information Solutions De ultieme frontoffice applicatie waarmee alle informatiebronnen met elkaar verbonden worden; een gebruikersvriendelijk systeem waarmee snel en eenduidig informatie gegeven kan worden aan klanten en v

Pagina's