MeldDesk

Beheervisie

MeldDesk is een informatiesysteem voor het registreren en afhandelen van meldingen en klachten van burgers in de openbare ruimte. Door gebruik te maken van MeldDesk verkort u de doorlooptijden, verbetert de dienstverlening en voorkomt u fouten. Dit bespaart kosten, verbetert de kwaliteit van de dienstverlening en vermindert risico’s. Het systeem is zeer flexibel in te richten, waardoor het altijd aansluit bij de eigen organisatie, protocollen, processen en systemen. U neemt alleen de modules af die u nodig hebt. Melden én opvolgen In onze filosofie is het efficiënt managen van meldingen een tweetrapsraket. In de eerste plaats moeten inwoners meldingen laagdrempelig kunnen doorgeven en eenvoudig de status van meldingen kunnen volgen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de gemeente meldingen vlekkeloos opvolgt, risico’s tijdig inschat en snel actie onderneemt. MeldDesk helpt gemeenten om deze dubbele doelstelling waar te maken. Voor meldingen in de openbare ruimte biedt MeldDesk veruit de meeste functionaliteit in de markt. Oftewel: compleet meldingenmanagement binnen één omgeving. Oplossing voor het hele proces MeldDesk levert een oplossing voor het hele proces van melden en afhandelen. Zowel burgers, gemeentelijke organisatie als buitendienst kunnen gebruikmaken van het systeem, dankzij de mogelijkheden voor apps en integratie met social media. MeldDesk verbindt burgers en medewerkers binnen en buiten de organisatie. Informatie wordt eenmalig ingevoerd en meldingen kunnen helemaal digitaal worden afgehandeld.

Pakketversie Status Start distributie
20.7.0.0 In gebruik 1-6-2020

Toelichting versie

Deze release heeft een groot aantal bugfixes en enkele nieuwe features. De hoogtepunten uit deze release zijn: o Mogelijkheid om persoonsgegevens per subcategorie te bepalen o Mogelijkheid om templates toe te kennen op basis van keuzelijst o Mogelijkheid om eigenschapsvelden toe te voegen aan het webformulier

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-2-2020

Start test

1-4-2020

Start distributie

1-6-2020
20.4.0.0 In gebruik 5-4-2019

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-2-2019

Start test

1-2-2019

Start distributie

5-4-2019
20.0.0.0 In gebruik 20-9-2016

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

14-3-2016

Start test

15-8-2016

Start distributie

20-9-2016
19.0.0.0 In gebruik 14-9-2015

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

9-2-2015

Start test

10-8-2015

Start distributie

14-9-2015
18.0.0.0 In gebruik 1-9-2014

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

3-2-2014

Start test

1-8-2014

Start distributie

1-9-2014
17.0.0.1 In gebruik 14-3-2013

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

30-11-2012

Start test

31-1-2013

Start distributie

14-3-2013
17.0.0.0 In gebruik 5-12-2012

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

5-5-2012

Start test

5-11-2012

Start distributie

5-12-2012
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (56)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Klachten- en meldingencomponent40 gemeenten
Klantfeedbackcomponent28 gemeenten
Klanttevredenheidcomponent25 gemeenten
Meldingen openbare ruimtecomponent53 gemeenten

Details pakketversie: MeldDesk 20.7.0.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Klachten- en meldingencomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Zaak- en documentservices 1.0
Meldingen openbare ruimtecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Meldingen openbare ruimtecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Meldingen openbare ruimtecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF ZKN 3.10
Meldingen openbare ruimtecomponent

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Klachten- en meldingencomponent
Beheren van klachten en meldingen
Klanttevredenheidcomponent
Klanttevredenheidsmeting en analyse
Meldingen openbare ruimtecomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Meldingen openbare ruimtecomponent
Verwerken meldingen openbare ruimte

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Database - Oracle