Pakketten

Export to CSV
Search for software products

37 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
InProces WIJZER Brein Wijzer is de totale oplossing voor het uitvoeren van alle regie taken voor de sociaal domein casussen. Het is een eenvoudige visueel ingestelde applicatie met groot gebruiksgemak.
SMARTonPEOPLE Software Suite C3Group De SMARTonPEOPLE Software Suite (sinds 2006) is een integraal regiesysteem en samenwerkingssysteem ter ondersteuning van de gemeentelijke regie en samenwerking met burgers en ketenpartners binnen de t
Mensontwikkeling en EVC Competensys Voor SW bedrijven en gemeenten bieden we slimme instrumenten om competenties van cliënten in kaart te brengen en op basis hiervan gedegen keuzes te maken.
CompetenSYS® Competensys Met behulp van software maken we mensenwerk menselijker. Elke gemeente en elk SW-bedrijf kan bij ons op maatwerk rekenen om cliënten zo goed mogelijk te helpen.
Zelfredzaamheidmatrix Competensys De zelfredzaamheid matrix compleet geïntegreerd als online vragenlijst. Ingebouwd i.s.m. de ontwikkelaars van de GGD Amsterdam.
Burgerportaal Conclusion
Conclusion CVS Conclusion Het Conclusion CVS is een Cliënt Volg Systeem, waarmee u een oplossing heeft voor de registratie en monitoring van zorgtaken. Het CVS wordt modulair opgebouwd en is flexibel in te richten.
Leerlingenvervoer.nu Decos Information Solutions Compleet set met kennissystemen voor zowel de aanvraag als de besluitvorming van vergoedingen leerlingenvervoer.
InkomensAssistent Bijzondere Bijstand Decos Information Solutions Compleet doe-het-zelf aanvraagkennissysteem voor aanvragen Bijzondere Bijstand. Kan in 50-90% van de aanvragen automatisch beslissen. Op maat gemaakt voor elke gemeente.
InkomensAssistent Levensonderhoud Decos Information Solutions Compleet doe-het-zelf aanvraagkennissysteem voor een uitkering levensonderhoud Participatiewet. De regelhulp is gekoppeld aan DigiD, en het digitaal klantdossier (DKD) en levert direct een complete (
Jalp (inwonersportaal sociaal domein) Elkander Jalp is het complete digitale inwonersportaal voor het sociaal domein. Jalp biedt laagdrempelige informatie en tips waarmee u de zelfredzaamheid van uw inwoners kunt vergroten.
InwonerCloud Gemboxx In samenwerking met een aantal gemeenten en marktpartijen werken wij aan de InwonerCloud, een selectie van apps in het sociaal domein die de autonomie van de inwoner versterken. Daar waar gemeenten de
Leerlingenvervoer.nu Impactive Compleet set met kennissystemen voor zowel de aanvraag als de besluitvorming van vergoedingen leerlingenvervoer.
c2Wmo Info Support / c2GO Online modulaire applicatie met brede ondersteuning voor zowel de frontoffice als de backoffice van de WMO. De burger staat hierbij centraal, en middels de verschillende portalen (o.a.
c2Jeugd Info Support / c2GO Online modulaire applicatie met brede ondersteuning voor zowel de frontoffice als de backoffice van de Jeugdwet. De burger staat hierbij centraal, en middels de verschillende portalen (o.a.
c2Participatie Info Support / c2GO Online modulaire applicatie voor Werk en Inkomen. De burger staat hierbij centraal, en middels de verschillende portalen (o.a.
FIT (TNO en LDC) LDC Business Een online vragenlijst van LDC/TNO voor cliënten met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking.
Mijn Gemeente Portaal Lost Lemon De Burgermodule is een online portaal dat professionals en burgers digitaal aan elkaar verbindt. U betrekt uw klanten actief bij het dienstverleningsproces en laat hen zelf de regie voeren.
e-Kracht Lost Lemon Met e-Kracht laat u zien dat u mensen graag ondersteunt in samenredzaamheid en hen daarin wilt faciliteren.
SZeebra TalentCenter Matchcare Het SZeebra TalentCenter ondersteunt en enthousiasmeert mensen bij het vinden van werk en het bereiken van persoonlijke doelen.
SZeebra ProfessionalCenter Matchcare Een juiste diagnose is essentieel. Door de gestructureerde wijze waarop u met SZeebra de diagnose vormgeeft bespaart u tijd en geld.
MEXTRA MEXTRA MEXTRA is een eHealth dossier waarin de dialoog tussen client en zorgprofessional, aangevuld met eventueel mantelzorgers/familie, centraal staat.
MoGuide, een unieke tool bij alle gesprekken. Een ideaal instrument voor wijkteams. MoGuide De MoGuide is een innovatieve tool/ applicatie te gebruiken op een tablet waarmee gesprekken tussen de burger en wijkteam lid of consulent kunnen worden vastgelegd en verwerkt.
MY-LEX Sociaal Domein® MY-LEX Een antwoord op alle zorgvragen.
iSamenleving PinkRoccade Local Government De productlijn voor regievoering in en op het sociaal domein.
VIND Hulpwijzer SDU VIND Hulpwijzer informeert en adviseert over wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen en jeugd & gezin aan de hand van de lokale sociale kaart en logische vraaggeleiding.
VIND Antwoord SDU KCC-oplossing met een actuele database van zo’n 2.000 VAC’s, direct gebruiken en publiceren. Eenvoudig aan te passen aan de lokale situatie. U kunt eigen VAC’s toevoegen. Koppeling met PDC.
Central Station Simac Obec BV Central Station is een geïntegreerd systeem van front-, mid- en backofficefuncties. Central Station wordt onder meer ingezet in de sector Zorg, Welzijn en Maatschappelijk Werk en bij gemeenten.
Sociale kaart Sociale kaart Nederland De Sociale kaart van Sociale kaart Nederland is een digitale kaartenbak met formele en informele organisaties en hun diensten die gemeenten en organisaties binnen het sociaal domein helpt bij het onde
WIZportaal Solviteers De gemeente vervult sinds 1 januari 2015 de centrale regierol in het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen binnen de samenleving.
z Wmo App (ondersteuning keukentafelgesprek) Stimulansz Dit is een iPad app ter ondersteuning van het voeren van het keukentafelgesprek Nieuwe Stijl.
Publieksinformatie Stimulansz In deze video’s leggen we onderwerpen op een laagdrempelige en juridisch correcte manier uit. De video’s zijn gemaakt voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
Demo Sociaal Domein naamswijziging VNG Realisatie Demo Jeugd, Zorg, Participatie
ZorgNed Wmo-Ned ZorgNed Automatisering Wmo-Ned is de complete applicatie voor de ondersteuning van de uitvoering van de Wmo. Van eerste aanmelding, berichtenverkeer, factuurcontrole tot de uitbetaling kan worden ingevoerd in het pakket.
ZorgNed Rondom ZorgNed Automatisering Voor de jeugd- en sociale wijkteams is de module Rondom ontwikkeld. Dit is het regiesysteem deel van de ZorgNed applicatie.
ZorgNed Jeugd-Ned ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned is de complete applicatie voor de ondersteuning van de uitvoering van de Jeugdwet.