Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD]

Stipter

Stipter als uitvoeringspartner verzorgt en ondersteunt uw Wmo-uitvoering en uw regisseur(s) nu en straks met deskundige medewerkers en state-of-the art ICT. Dat doen wij al sinds 2007 met ons Maatschappelijk Ondersteuningsplatform®. Het resultaatgericht uitvoeren en automatiseren van alle gemeentelijke inkoop- en beheerprocessen binnen het sociale domein staat centraal in onze organisatie en daarmee in onze (ICT) dienstverlening. Het MO-platform is BSN-based ingericht en biedt u de mogelijkheid om 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in de praktijk te brengen. Ons MO-platform valt uiteen in een digitaal regisseurs-, burger- en zorgverlenersportaal. Vanuit ons platform dragen wij zorg voor alle processen rond de uitvoering van de Wmo door gemeenten. Denk daarbij aan melding/gesprek/indicatie, zorgtoewijzing, facturatie, controles, meten klanttevredenheid, informatievoorziening naar ketenpartners, burgers en de verantwoordelijken binnen uw gemeenten. Alle mogelijke Wmo-voorzieningen kunt u integraal toewijzen en beheren. Het platform is voorbereid op de drie decentralisaties in het bijzonder op de transities AWBZ en jeugdzorg. Opschalen naar andere werkvelden binnen het sociale domein zoals werk en inkomen is mogelijk. Wat het leveren van maatwerk betreft aan cliënten kunt u bijvoorbeeld vraaggericht of wel vrij inkopen per cliënt. U krijgt dan vanuit verschillende leveranciers via onze E-marktplaats (in)formele zorg een trajectplan ter beoordeling aangeboden om zo maatwerk te realiseren per client. Een schat aan managementinformatie krijgt u op http://www.wmostuurcijfers.nl

Pakketversie Status Start distributie
Jeugdzorg 2015 Teruggetrokken 1-1-2015

Toelichting versie

In realisatie aansluiting op Corv i.v.m. berichtenuitwisseling decentralisatie Jeugdzorg

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

19-6-2014

Start test

31-10-2014

Start distributie

1-1-2015
Productie In gebruik 1-1-2007

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2007

Start test

Start distributie

1-1-2007
MO-platform referentiecomponenten In gebruik 1-1-2007

Toelichting versie

Overzicht referentiecomponenten MO-platform

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2007

Start test

1-1-2007

Start distributie

1-1-2007
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (3)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Afsprakenbeheercomponent0 gemeenten
Archiefbeheercomponent0 gemeenten
Archiefregistratiecomponent0 gemeenten
Buurtmarktplaatscomponent0 gemeenten
Cocreatiecomponent0 gemeenten
Contractbeheercomponent0 gemeenten
CORV-component0 gemeenten
Data-warehousecomponent0 gemeenten
Documentbeheercomponent0 gemeenten
Documentcreatiecomponent0 gemeenten
Documentregistratiecomponent0 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent0 gemeenten
Financieel component0 gemeenten
GBA-administratiecomponent0 gemeenten
Gegevensdistributiecomponent0 gemeenten
Generiek zaakafhandelcomponent0 gemeenten
Inkoopcomponent2 gemeenten
Inningencomponent0 gemeenten
Kantoorautomatiseringcomponent0 gemeenten
Ketenpartner-portaalcomponent0 gemeenten
Klachten- en meldingencomponent0 gemeenten
Klantfeedbackcomponent0 gemeenten
Klantgeleidingcomponent0 gemeenten
Klanttevredenheidcomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Meldingen openbare ruimtecomponent0 gemeenten
Open-data-portaalcomponent0 gemeenten
Regiecomponent0 gemeenten
Relatiebeheercomponent (CRM)0 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent0 gemeenten
Terugmeldingen-registratiecomponent0 gemeenten
Verzamelcomponent0 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten
WMO-component3 gemeenten
Zaakregistratiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD] MO-platform referentiecomponenten - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 51 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Besluiten API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)

Zaakregistratiecomponent
Betalen en invorderen services 1.0
Financieel component

Inningencomponent

WMO-component
Catalogi API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Zaakregistratiecomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Digimelding (actueel)
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Documentcreatieservices 1.0
Documentcreatiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Inningencomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Documentcreatiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Inningencomponent

WMO-component
Documenten API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Cocreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component
iWmo voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent

WMO-component
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2021
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
ODF 1.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Kantoorautomatiseringcomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component
Prefill eFormulieren services 1.0
Afsprakenbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Regiecomponent

WMO-component

Zaakregistratiecomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component
Zaak- en documentservices 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Inningencomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Afsprakenbeheercomponent

Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Inningencomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Afsprakenbeheercomponent

Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Inningencomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Zaakregistratiecomponent
Zaken API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)

Zaakregistratiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)

Zaakregistratiecomponent
BAG bevragen API-standaard (actueel)
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
EPUB 3.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
iJw voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Generiek zaakafhandelcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Generiek zaakafhandelcomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Zaakregistratiecomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Documentbeheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
StUF Kinderopvang 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component

Inningencomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Afsprakenbeheercomponent

Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Financieel component

Inningencomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Afsprakenbeheercomponent

Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Financieel component

Inningencomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
Afsprakenbeheercomponent

Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Inningencomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Zaakregistratiecomponent
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent

Financieel component
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
DKIM RFC 6376
Kantoorautomatiseringcomponent
Geen compliancy-instrument
SPF RFC 7208
Kantoorautomatiseringcomponent
STARTTLS en DANE RFC 3207 en RFC 7672
Kantoorautomatiseringcomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent

Regiecomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling ebMS 2.0
Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling WUS 1.0
Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Terugmeldingen-registratiecomponent

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Inningencomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Afsprakenbeheercomponent

Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Inningencomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Contractbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inningencomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Contractbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inningencomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
StUF onderlaag 3.01

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Afsprakenbeheercomponent
Beheren van afspraken
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken
- Genereren van berichten mbt afspraken
Afsprakenbeheercomponent
Maken van afspraken
Cocreatiecomponent
Ondersteunen van burgerparticipatie
- Input vragen voor beleid
- Ondersteunen van burgerinitiatieven
- Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Documentcreatiecomponent
Genereren van documenten
Documentregistratiecomponent
Registreren en delen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers
- Versiebeheer van documenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Generiek zaakafhandelcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
Inningencomponent
Ondersteunen van innen van vorderingen
Kantoorautomatiseringcomponent
Ondersteunen van kantoorautomatisering
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Relatiebeheercomponent (CRM)
Beheren van klantcontacten
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten
- Onderhouden van relaties
- Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken
- Uitzetten en opvolgen van terugbelverzoeken
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van city marketing
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Beheren van arbeidsbemiddeling
Terugmeldingen-registratiecomponent
Registreren en delen van terugmeldingen
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding
- Configureren bronhouders
- Routeren van terugmelding naar bronhouder
Zaakregistratiecomponent
Registreren en delen van zaken
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken
- Automatisch configureren van zaken
- Genereren unieke zaakaanduidingen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Er zijn geen ondersteunde technologieën ingevoerd