Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD]

Stipter

Stipter als uitvoeringspartner verzorgt en ondersteunt uw Wmo-uitvoering en uw regisseur(s) nu en straks met deskundige medewerkers en state-of-the art ICT. Dat doen wij al sinds 2007 met ons Maatschappelijk Ondersteuningsplatform®. Het resultaatgericht uitvoeren en automatiseren van alle gemeentelijke inkoop- en beheerprocessen binnen het sociale domein staat centraal in onze organisatie en daarmee in onze (ICT) dienstverlening. Het MO-platform is BSN-based ingericht en biedt u de mogelijkheid om 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in de praktijk te brengen. Ons MO-platform valt uiteen in een digitaal regisseurs-, burger- en zorgverlenersportaal. Vanuit ons platform dragen wij zorg voor alle processen rond de uitvoering van de Wmo door gemeenten. Denk daarbij aan melding/gesprek/indicatie, zorgtoewijzing, facturatie, controles, meten klanttevredenheid, informatievoorziening naar ketenpartners, burgers en de verantwoordelijken binnen uw gemeenten. Alle mogelijke Wmo-voorzieningen kunt u integraal toewijzen en beheren. Het platform is voorbereid op de drie decentralisaties in het bijzonder op de transities AWBZ en jeugdzorg. Opschalen naar andere werkvelden binnen het sociale domein zoals werk en inkomen is mogelijk. Wat het leveren van maatwerk betreft aan cliënten kunt u bijvoorbeeld vraaggericht of wel vrij inkopen per cliënt. U krijgt dan vanuit verschillende leveranciers via onze E-marktplaats (in)formele zorg een trajectplan ter beoordeling aangeboden om zo maatwerk te realiseren per client. Een schat aan managementinformatie krijgt u op http://www.wmostuurcijfers.nl

Pakketversie Status Start distributie
Jeugdzorg 2015 Teruggetrokken 1-1-2015

Toelichting versie

In realisatie aansluiting op Corv i.v.m. berichtenuitwisseling decentralisatie Jeugdzorg

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

19-6-2014

Start test

31-10-2014

Start distributie

1-1-2015
Productie In gebruik 1-1-2007

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2007

Start test

Start distributie

1-1-2007
MO-platform referentiecomponenten In gebruik 1-1-2007

Toelichting versie

Overzicht referentiecomponenten MO-platform

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2007

Start test

1-1-2007

Start distributie

1-1-2007
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (3)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Afsprakenbeheercomponent0 gemeenten
Archiefbeheercomponent0 gemeenten
Archiefregistratiecomponent0 gemeenten
Buurtmarktplaatscomponent0 gemeenten
Cocreatiecomponent0 gemeenten
Contractbeheercomponent0 gemeenten
CORV-component0 gemeenten
Data-warehousecomponent0 gemeenten
Documentbeheercomponent0 gemeenten
Documentcreatiecomponent0 gemeenten
Documentregistratiecomponent0 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent0 gemeenten
Financieel component0 gemeenten
GBA-administratiecomponent0 gemeenten
Gegevensdistributiecomponent0 gemeenten
Generiek zaakafhandelcomponent0 gemeenten
Inkoopcomponent2 gemeenten
Inningencomponent0 gemeenten
Kantoorautomatiseringcomponent0 gemeenten
Ketenpartner-portaalcomponent0 gemeenten
Klachten- en meldingencomponent0 gemeenten
Klantfeedbackcomponent0 gemeenten
Klantgeleidingcomponent0 gemeenten
Klanttevredenheidcomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Meldingen openbare ruimtecomponent0 gemeenten
Open-data-portaalcomponent0 gemeenten
Regiecomponent0 gemeenten
Relatiebeheercomponent (CRM)0 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent0 gemeenten
Terugmeldingen-registratiecomponent0 gemeenten
Verzamelcomponent0 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten
WMO-component3 gemeenten
Zaakregistratiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD] Productie - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 53 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
BAG-GBA 1.2 koppelvlak
GBA-administratiecomponent
Besluiten API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)
Betalen en invorderen services 1.0
Financieel component

Inningencomponent

WMO-component
Catalogi API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Digimelding (actueel)
GBA-administratiecomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Documentcreatieservices 1.0
Documentcreatiecomponent

Inningencomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Documentcreatiecomponent

Inningencomponent

WMO-component
Documenten API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Buurtmarktplaatscomponent

Cocreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Klantgeleidingcomponent

Open-data-portaalcomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component

Ketenpartner-portaalcomponent
GBA koppelvlak (actueel)
GBA-administratiecomponent

Gegevensdistributiecomponent
iWmo voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent

WMO-component
Norm beveiligingsassessment DigiD 2021
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
ODF 1.2
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component

Ketenpartner-portaalcomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component

Ketenpartner-portaalcomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inningencomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.1
Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inningencomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inningencomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component
Zaken API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
BAG bevragen API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
BAG Compact 1.0
Gegevensdistributiecomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensdistributiecomponent
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Tabellen API-standaard (actueel)
GBA-administratiecomponent
Geen compliancy-instrument
EPUB 3.2
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
iJw voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Meldingen openbare ruimtecomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Meldingen openbare ruimtecomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Documentbeheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PIVA-V koppelvlak (cf LO BES 1.0)
GBA-administratiecomponent
Geen compliancy-instrument
PIVA-V koppelvlak (cf LO BES 1.2)
GBA-administratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Regie- en zaakservices 1.0
WMO-component
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensdistributiecomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensdistributiecomponent
StUF Geo IMGeo 1.2
Gegevensdistributiecomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
Gegevensdistributiecomponent
StUF HR 3.00
Gegevensdistributiecomponent
Geen compliancy-instrument
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent

Financieel component

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Archiefregistratiecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Archiefregistratiecomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
OWMS 4.0
Open-data-portaalcomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent
Geen compliancy-instrument
IPMV 4.0
Open-data-portaalcomponent
Geen compliancy-instrument
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component

Inningencomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Financieel component

GBA-administratiecomponent

Gegevensdistributiecomponent

Inningencomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Financieel component

GBA-administratiecomponent

Gegevensdistributiecomponent

Inningencomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Documentregistratiecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inningencomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent

Financieel component
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling ebMS 2.0
Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling WUS 1.0
Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Terugmeldingen-registratiecomponent
StUF protocolbindingen 03.01
Gegevensdistributiecomponent
StUF protocolbindingen 03.02
Gegevensdistributiecomponent

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Archiefbeheercomponent

Archiefregistratiecomponent

Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Data-warehousecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Data-warehousecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Data-warehousecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Data-warehousecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inningencomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Contractbeheercomponent

Documentbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Inningencomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Contractbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

GBA-administratiecomponent

Inningencomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Contractbeheercomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

GBA-administratiecomponent

Inningencomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
GBA koppelvlak LO GBA 3.9
IMGeo (BGT) 2.1
StUF onderlaag 2.04

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Archiefbeheercomponent
Archiveren van informatieobjecten
- Beheren gearchiveerde informatieobjecten
- Documenteren van beheer van informatieobjecten
- Tonen en zoeken van informatieobjecten
Archiefregistratiecomponent
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
- Converteren informatieobject naar duurzaam formaat
- Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten
- Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten
- Valideren van informatieobjecten
- Verwijderen/vernietigen van informatieobjecten
Buurtmarktplaatscomponent
Matchen van vraag en aanbod
- Tonen van sociale kaart
Cocreatiecomponent
Ondersteunen van burgerparticipatie
- Input vragen voor beleid
- Ondersteunen van burgerinitiatieven
- Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Data-warehousecomponent
Registreren en delen van gegevenssets
- Delen van gegevenssets
- Inzamelen en transformeren van gegevens
- Opslaan van gegevenssets
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Documentcreatiecomponent
Genereren van documenten
Documentregistratiecomponent
Registreren en delen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers
- Versiebeheer van documenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
GBA-administratiecomponent
Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP)
GBA-administratiecomponent
Meldingen openbare ruimtecomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Gegevensdistributiecomponent
Distribueren en synchroniseren van gegevens
- Configureren distributieregels
- Configureren van abonnementen
- Configureren van bronnen en afnemers
- Distribueren van gegevens
- Inwinnen van gegevens
- Synchroniseren van gegevens
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
Inningencomponent
Ondersteunen van innen van vorderingen
Ketenpartner-portaalcomponent
Aanleveren van informatie
- Aanleveren van statistische informatie
- Aanleveren van verantwoordingsinformatie
- Aanleveren van zaakinformatie
- Authenticeren ketenpartner
Ketenpartner-portaalcomponent
Ondersteunen van factuur en declaratieindiening
Klachten- en meldingencomponent
Beheren van klachten en meldingen
Klantgeleidingcomponent
Geleiden van klanten
- Beantwoorden van zoekvragen
Klanttevredenheidcomponent
Klanttevredenheidsmeting en analyse
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Meldingen openbare ruimtecomponent
Beheren van meldingen openbare ruimte
Open-data-portaalcomponent
Verzamelen en ontsluiten van open data
- Delen van open data
- Inwinnen van open data
- Transformeren van open data
Relatiebeheercomponent (CRM)
Beheren van klantcontacten
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten
- Onderhouden van relaties
- Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken
- Uitzetten en opvolgen van terugbelverzoeken
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van city marketing
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement
Terugmeldingen-registratiecomponent
Registreren en delen van terugmeldingen
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding
- Configureren bronhouders
- Routeren van terugmelding naar bronhouder
WMO-component
Beheren van casusregievoering
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Beheren van webcontent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)