Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD]

Stipter

Stipter als uitvoeringspartner verzorgt en ondersteunt uw Wmo-uitvoering en uw regisseur(s) nu en straks met deskundige medewerkers en state-of-the art ICT. Dat doen wij al sinds 2007 met ons Maatschappelijk Ondersteuningsplatform®. Het resultaatgericht uitvoeren en automatiseren van alle gemeentelijke inkoop- en beheerprocessen binnen het sociale domein staat centraal in onze organisatie en daarmee in onze (ICT) dienstverlening. Het MO-platform is BSN-based ingericht en biedt u de mogelijkheid om 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in de praktijk te brengen. Ons MO-platform valt uiteen in een digitaal regisseurs-, burger- en zorgverlenersportaal. Vanuit ons platform dragen wij zorg voor alle processen rond de uitvoering van de Wmo door gemeenten. Denk daarbij aan melding/gesprek/indicatie, zorgtoewijzing, facturatie, controles, meten klanttevredenheid, informatievoorziening naar ketenpartners, burgers en de verantwoordelijken binnen uw gemeenten. Alle mogelijke Wmo-voorzieningen kunt u integraal toewijzen en beheren. Het platform is voorbereid op de drie decentralisaties in het bijzonder op de transities AWBZ en jeugdzorg. Opschalen naar andere werkvelden binnen het sociale domein zoals werk en inkomen is mogelijk. Wat het leveren van maatwerk betreft aan cliënten kunt u bijvoorbeeld vraaggericht of wel vrij inkopen per cliënt. U krijgt dan vanuit verschillende leveranciers via onze E-marktplaats (in)formele zorg een trajectplan ter beoordeling aangeboden om zo maatwerk te realiseren per client. Een schat aan managementinformatie krijgt u op http://www.wmostuurcijfers.nl

Pakketversie Status Start distributie
Jeugdzorg 2015 Teruggetrokken 1-1-2015

Toelichting versie

In realisatie aansluiting op Corv i.v.m. berichtenuitwisseling decentralisatie Jeugdzorg

Status

Teruggetrokken

Start ontwikkeling

19-6-2014

Start test

31-10-2014

Start distributie

1-1-2015
Productie In gebruik 1-1-2007

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2007

Start test

Start distributie

1-1-2007
MO-platform referentiecomponenten In gebruik 1-1-2007

Toelichting versie

Overzicht referentiecomponenten MO-platform

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2007

Start test

1-1-2007

Start distributie

1-1-2007
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (3)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Afsprakenbeheercomponent0 gemeenten
Archiefbeheercomponent0 gemeenten
Archiefregistratiecomponent0 gemeenten
Buurtmarktplaatscomponent0 gemeenten
Cocreatiecomponent0 gemeenten
Contractbeheercomponent0 gemeenten
CORV-component0 gemeenten
Data-warehousecomponent0 gemeenten
Documentbeheercomponent0 gemeenten
Documentcreatiecomponent0 gemeenten
Documentregistratiecomponent0 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent0 gemeenten
Financieel component0 gemeenten
GBA-administratiecomponent0 gemeenten
Gegevensdistributiecomponent0 gemeenten
Generiek zaakafhandelcomponent0 gemeenten
Inkoopcomponent2 gemeenten
Inningencomponent0 gemeenten
Kantoorautomatiseringcomponent0 gemeenten
Ketenpartner-portaalcomponent0 gemeenten
Klachten- en meldingencomponent0 gemeenten
Klantfeedbackcomponent0 gemeenten
Klantgeleidingcomponent0 gemeenten
Klanttevredenheidcomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Meldingen openbare ruimtecomponent0 gemeenten
Open-data-portaalcomponent0 gemeenten
Regiecomponent0 gemeenten
Relatiebeheercomponent (CRM)0 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent0 gemeenten
Terugmeldingen-registratiecomponent0 gemeenten
Verzamelcomponent0 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten
WMO-component3 gemeenten
Zaakregistratiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD] Jeugdzorg 2015 - Status: Teruggetrokken

Eindproduct standaarden

1 van 2 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Regie- en zaakservices 1.0
CORV-component
Zaak- en documentservices 1.0
CORV-component
Zaak- en documentservices 1.2
CORV-component

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
CORV-component
StUF BG 3.10
CORV-component
StUF ZKN 3.10
CORV-component

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
CORV-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
CORV-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
CORV-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
CORV-component
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF Jeugdzorg (CORV) 0.9.4
20141204-61300-testrapportage.pdf
StUF onderlaag 2.04

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
CORV-component
Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren van acquisities
- Beheren van arbeidsbemiddeling
- Beheren van bruto c.q. netto verwerking
- Beheren van budgetbeheer
- Beheren van casusregievoering
- Beheren van groepstraject
- Beheren van jeugdzorg
- Beheren van kredietverstrekking
- Beheren van leerlingenadministratie
- Beheren van leerlingenvervoer
- Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van schuldhulpverleningen
- Beheren van sociale werkvoorziening
- Beheren van voorzieningenverstrekkingen
- Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling
- Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
- Ondersteunen van handhaving

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)