Enable-U Digikoppeling

Enable U

De Enable-U digikoppeling zorgt voor een snelle en eenvoudige implementatie van de Digikoppeling standaard. De Enable-U Digikoppeling werkt als een brievenbus. Alle midoffice en backoffice applicaties kunnen hun berichten aanbieden aan deze Digikoppelingadapter die het vervolgens verstuurd. In combinatie met Enable-U’s bewezen implementatie-strategie worden overheidsorganisaties snel, effectief en tegen lage kosten geholpen om aan te sluiten op landelijke voorzieningen. Na de eerste implementatie bent u in staat om zelfstandig het aantal digikoppelingen uit te breiden. Beheer en monitoring van het berichtenverkeer gaat eenvoudig via een webbased user interface.

Pakketversie Status Start distributie
5.x In gebruik 11-1-2016

Toelichting versie

Versie 5 van de Enable-U Digikoppeling adapter is al sinds begin dit jaar gereleased. Hierin zijn performance verbeteringen in opgenomen, geavanceerde ondersteuning van meerdere protocollen (FTPS, SFTP, Secure SMTP, Jetsonic, EDI), vernieuwde webuserinterface en volledige ondersteuning voor digikoppeling ebMS berichtenverkeer voor de OLO, Digilevering, LV WOZ, Berichtenbox, Lopende Zaken, CORV, GGK, enz.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2016

Start test

5-1-2016

Start distributie

11-1-2016
4.5 Einde ondersteuning

Toelichting versie

er wordt aan alle klanten geadviseerd om automatisch te upgraden naar de hoogste versie van de oplossing

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (73)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Jeugdzorgcomponent2 gemeenten
JUBES-component15 gemeenten
Ketenpartner-portaalcomponent4 gemeenten
Samenwerkingscomponent2 gemeenten
Servicebuscomponent70 gemeenten
Terugmeldingen-registratiecomponent15 gemeenten

Details pakketversie: Enable-U Digikoppeling 5.x - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

4 van 17 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digimelding (actueel)
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Digitoegankelijk versie 1.1.2
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent

Ketenpartner-portaalcomponent

Samenwerkingscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent

Ketenpartner-portaalcomponent

Samenwerkingscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Ketenpartner-portaalcomponent
iJw voor gemeenten 1.0
Jeugdzorgcomponent
stuf test iJW enable-u.pdf
iJw voor gemeenten 2.0
Jeugdzorgcomponent
stuf test iJW enable-u.pdf
iJw voor gemeenten 2.1
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.2
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.3
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent
iPgb voor gemeenten actueel
Jeugdzorgcomponent
StUF Jeugdzorg 0.9.4
JUBES-component
Digikoppeling CORV testrapporten.zip
StUF Jeugdzorg 1.0
JUBES-component
20160126-112204-testrapportage.pdf
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent

Ketenpartner-portaalcomponent

Samenwerkingscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent

Ketenpartner-portaalcomponent

Samenwerkingscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Documentcreatieservices 1.0
Jeugdzorgcomponent
Documentcreatieservices 1.1
Jeugdzorgcomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Ketenpartner-portaalcomponent
Regie- en zaakservices 1.0
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Ketenpartner-portaalcomponent
SimplerInvoicing-UBL 1.0
Ketenpartner-portaalcomponent
SimplerInvoicing-UBL 1.1
Ketenpartner-portaalcomponent
Zaak- en documentservices 1.0
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent
Zaak- en documentservices 1.1
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent
Zaak- en documentservices 1.2
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent
StUF BG 3.10
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent
StUF ZKN 2.01
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent
StUF ZKN 3.10
JUBES-component

Jeugdzorgcomponent

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
JUBES-component

Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling CORV compliancy test Enable-U.pdf
Digikoppeling ebMS 2.0
Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Digikoppeling ebMS compliancy test Enable-U.pdf
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Compliancy WUS final 1.0.pdf
Digikoppeling WUS 2.0
Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent
Compliancy WUS final 1.0.pdf
Digikoppeling WUS 3.0
Servicebuscomponent

Terugmeldingen-registratiecomponent

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG LV koppelvlak 1.2.1
Compliancy niet aangetoond
BRK Levering 1.1
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.1
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Compliancy niet aangetoond
GBA koppelvlak LO GBA 3.9
iWmo voor gemeenten 1.0
stuftest iwmo Enable-u.pdf
iWmo voor gemeenten 2.0
stuftest iwmo Enable-u.pdf
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid20131001_Checklist_Testen_Berichtenbox_v1.1 Enable-U compleet.pdf
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid20131001_Checklist_Testen_Berichtenbox_v1.1 Enable-U compleet.pdf
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid
StUF HR 3.00
Geen compliancy-instrument
StUF LVO 3.05
Compliancy niet aangetoond
StUF LVO 3.11
Compliancy niet aangetoond
StUF LVO 3.12
Compliancy niet aangetoond
StUF WOZ 03.11
Compliancy niet aangetoond
StUF WOZ 03.12
Compliancy niet aangetoond

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
JUBES-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Jeugdzorgcomponent
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Ketenpartner-portaalcomponent
Aanleveren van informatie
- Aanleveren van statistische informatie
- Aanleveren van verantwoordingsinformatie
- Aanleveren van zaakinformatie
- Authenticeren ketenpartner
Ketenpartner-portaalcomponent
Ondersteunen van factuur en declaratieindiening
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Servicebuscomponent
Aanleveren bericht door bron
Servicebuscomponent
Routeren en transformeren van berichten
- Beveiligen van berichtenverkeer
- Loggen van berichtenverkeer
- Monitoren van berichtenverkeer
- Ontvangen van berichten
- Orkestreren van berichten
- Routeren van berichten
- Transformeren van berichten
Servicebuscomponent
Servicebuscomponentservice
- Applicatieservice
Servicebuscomponent
Verzenden bericht naar afnemers
Terugmeldingen-registratiecomponent
Registreren en delen van terugmeldingen
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding
- Configureren bronhouders
- Routeren van terugmelding naar bronhouder

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server
Database - Oracle
Database - Oracle MySQL
OS - Linux en overige open source (server)
OS - Windows server