Enable-U 2Secure

Enable U

Enable-U 2Secure verzorgt de beveiliging van de servicelaag in de ICT architectuur. Het is een belangrijke component voor elke organisatie die privacy en beveiliging van alle systemen eenduidig wil waarborgen. Met Enable-U 2Secure kunnen toegangsregels (policies) eenvoudig worden gedefinieerd én worden afgedwongen. Hiermee wordt het berichtenverkeer optimaal beveiligd tussen interne systemen, maar ook extern naar landelijke voorzieningen en derde partijen. In Enable-U 2Secure zijn DigiD, eHerkenning en Idensys (eIDAS) modules gemaakt. Hiermee is het ook mogelijk om toegang tot formulieren, website en service te geven op basis van eHerkenning, Idensys en DigiD autorisatie. Enable-U 2Secure is dé oplossing om cloud connecties te maken naar externe systemen, waarbij gegevensuitwisseling noodzakelijk is.

J.S. (Jascha) Gregorowitsch
jascha.gregorowitsch@enable-u.nl
06 51877613
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (1)
Overzicht ondertekende addenda
  1. Groeipact Common Ground

    06-11-2019 06-11-2019

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
1.1 In gebruik 3-10-2013

Toelichting versie

Enable-U 2Secure verzorgt de beveiliging van de servicelaag in de ICT architectuur. Het is een belangrijke component voor elke organisatie die privacy en beveiliging van systemen on-premises en in de cloud eenduidig wil waarborgen. Met Enable-U 2Secure kunnen toegangsregels (policies) eenvoudig worden gedefinieerd én worden afgedwongen. Hiermee wordt het berichtenverkeer optimaal beveiligd tussen interne systemen, maar ook extern naar landelijke voorzieningen en derde partijen.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

2-9-2013

Start test

2-10-2013

Start distributie

3-10-2013
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (44)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BPM-engine-component0 gemeenten
Gebruikersbeheercomponent17 gemeenten
Gegevensdistributiecomponent10 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent1 gemeente
IT-objectencomponent6 gemeenten
Mijngemeentecomponent1 gemeente
Open-data-portaalcomponent1 gemeente
Servicebuscomponent30 gemeenten
Serviceregistercomponent11 gemeenten
VOA-component2 gemeenten

Details pakketversie: Enable-U 2Secure 1.1 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

3 van 23 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Mijngemeentecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Mijngemeentecomponent
eHerkenning Rapport Enable-u.pdf
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Mijngemeentecomponent
Besluiten API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Mijngemeentecomponent
https://www.logius.nl/ondersteuning/digid/ict-leveranciers-digid/20130522 Testrapport preproductie1.pdf
Documenten API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Mijngemeentecomponent

Open-data-portaalcomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2021
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
Mijngemeentecomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Gegevensmagazijncomponent

Mijngemeentecomponent
Compliancy Testrapportage.pdf
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.2
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
Zaken API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Mijngemeentecomponent
BAG Compact 1.0
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
BRK Levering 1.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.2.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 2.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Gegevensmagazijncomponent
GBA koppelvlak (actueel)
Gegevensdistributiecomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Mijngemeentecomponent
PDOK services (actueel)
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
StUF HR 3.00
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.12
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.13
Gegevensmagazijncomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Mijngemeentecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Mijngemeentecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Mijngemeentecomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
OWMS 4.0
Mijngemeentecomponent

Open-data-portaalcomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent

Mijngemeentecomponent

VOA-component
StUF BG 3.10
Gegevensdistributiecomponent

Gegevensmagazijncomponent

Mijngemeentecomponent

VOA-component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
IMKAD Kadastrale percelen 2.1
Gegevensmagazijncomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.2
Gegevensmagazijncomponent
IPMV 4.0
Mijngemeentecomponent

Open-data-portaalcomponent
Geen compliancy-instrument
StUF ZKN 3.10
Mijngemeentecomponent

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Gegevensmagazijncomponent

Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Servicebuscomponent
Digikoppeling ebMS 2.0
Servicebuscomponent
https://www.logius.nl/ondersteuning/digikoppeling/ict-leveranciers-digikoppeling/
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Servicebuscomponent
https://www.logius.nl/ondersteuning/digikoppeling/ict-leveranciers-digikoppeling/
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF protocolbindingen 03.01
Gegevensdistributiecomponent
StUF protocolbindingen 03.02
Gegevensdistributiecomponent
Compliancy niet aangetoond

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Gegevensmagazijncomponent

Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Gegevensmagazijncomponent

Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
DigiD CGI koppelvlak (actueel)
https://www.logius.nl/ondersteuning/digid/ict-leveranciers-digid/20130522 Testrapport preproductie1.pdf
Digikoppeling WUS 3.0
Norm beveiligingsassessment DigiD 2015
SAML 2.0
eHerkenning Rapport Enable-u.pdf
StUF onderlaag 2.04
StUF onderlaag 3.01
Compliancy niet aangetoond

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
BPM-engine-component
Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen
- Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen
- Monitoren en loggen van procesuitvoering
- Uitvoeren processen
Gebruikersbeheercomponent
Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
- Beheren gebruikers
- Beheren toegangsrechten
Gegevensdistributiecomponent
Distribueren en synchroniseren van gegevens
- Configureren distributieregels
- Configureren van abonnementen
- Configureren van bronnen en afnemers
- Distribueren van gegevens
- Inwinnen van gegevens
- Synchroniseren van gegevens
Gegevensmagazijncomponent
Registreren en delen van basisgegevens
- Delen van basisgegevens
- Registreren van basisgegevens
IT-objectencomponent
Ondersteunen van IT-objectenbeheer
Mijngemeentecomponent
Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens
- Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren
- Tonen berichten
- Tonen en bijwerken mijn gegevens (bedrijf)
- Tonen en bijwerken mijn gegevens (burger)
- Tonen lopende & afgesloten zaken
- Tonen persoonsgegevens gebruik
Open-data-portaalcomponent
Verzamelen en ontsluiten van open data
- Delen van open data
- Inwinnen van open data
- Transformeren van open data
Servicebuscomponent
Aanleveren bericht door bron
Servicebuscomponent
Routeren en transformeren van berichten
- Beveiligen van berichtenverkeer
- Loggen van berichtenverkeer
- Monitoren van berichtenverkeer
- Ontvangen van berichten
- Orkestreren van berichten
- Routeren van berichten
- Transformeren van berichten
Servicebuscomponent
Servicebuscomponentservice
- Applicatieservice
Servicebuscomponent
Verzenden bericht naar afnemers
Serviceregistercomponent
Registreren en delen van servicebeschrijvingen
VOA-component
Uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise