Nieuws

GEMMA-release

(10-8-2020) Afgelopen periode hebben er twee GEMMA-releases plaatsgevonden op GEMMA Online en de softwarecatalogus. Hierdoor zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in de referentiecomponenten en standaarden. Veelal zijn deze gericht op informatiebeveiliging en de Omgevingswet.

De volledige rapporten zijn online te vinden:

Een korte samenvatting van de wijzigingen:

---------------------

Basisbeveiligingniveau (BBN) plaat van de IBD toegevoegd

(10-8-2020) Eén van de toevoegingen die heeft plaatsgevonden is het toevoegen van een architectuurview voor BBN van de referentiecomponenten. Hiermee wordt een overzicht gemaakt van de inschattingen van de IBD voor basisbeveiliginsniveau’s (BBN uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en schade voor betrokkenen per referentiecomponent.

De views zijn te vinden op Gemma Online onder Meerdere architectuurlagen. Door een view te openen kan via de legenda de BBN classificatie geselecteerd worden en wordt deze getoond in de architectuurplaat.

Door middel van de legenda aan de rechterkant kan er gefilterd worden op verschillende Beschikbaarheid, Integriteit of Vertrouwelijkheid (BIV) scores.

Op informatiebeveiligingsdienst.nl staat uitgelegd wat BBN inhoudt en waarvoor het ingezet kan worden.

---------------------

Open source pakketten registreren

Het registreren van open source pakketten door gemeenten en samenwerkingen vindt vaak plaats door deze zelf toe te voegen via de optie “Voeg extern pakket toe.” Er worden regelmatig verschillende schrijfwijzen werden gebruikt en het is lastig te achterhalen welke andere gemeente of samenwerking dezelfde oplossing gebruikt. Om de datakwaliteit te verbeteren en meer inzicht te krijgen in het gebruik van open source pakketten is er de leverancier “Open Source Pakketten“ aangemaakt. Onder deze leverancier staat nu een aantal veelgebruikte open source pakketten geregistreerd, dat toegevoegd kan worden aan het pakkettenoverzicht.

Er wordt niet gewerkt met versies, zodat het beheer voor gemeenten en samenwerkingen beperkt is.

Mocht u nog een open source pakket missen, geef het door aan softwarecatalogus@vng.nl.