Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 4.4

Inleiding

Op 16-06-2016 is release 4.4 met functionele uitbreidingen vrijgegeven. Voor gemeenten en samenwerkingen betreft de belangrijkste uitbreiding de mogelijkheid om koppelingen op te voeren waarin één of meer zogenaamde “externe pakketten” betrokken zijn.

Voor leveranciers (maar ook voor gemeenten en samenwerkingen die deze informatie raadplegen) is de belangrijkste uitbreiding de sortering van pakketversies op distributiedatum, en de zichtbaarheid van het feit dat een leverancier het nieuwe KING-convenant 2016-2018 niet ondertekend heeft.

Wijzigingen in  standaarden en referentiecomponenten

In deze release 4.4 zijn geen gegevens gewijzigd. Begin juni zijn deze wijzigingen reeds doorgevoerd. Zie https://www.softwarecatalogus.nl/Releasebrief%20inhoud%20GEMMA%20Softwarecatalogus%202-6-2016.

Nieuwe of gewijzigde functionaliteit

Algemeen

Bestaande leveranciers in de Softwarecatalogus, die het actuele KING-convenant 2016-2018 niet ondertekend hebben, en waarvan wel pakketten opgenomen zijn in applicatielandschappen van gemeenten en/of samenwerkingen, worden gekenmerkt met een waarschuwingssymbool. Dit is zichtbaar op de openbare pagina’s “alle leveranciers”, op de pakketdetailpagina van de leverancier, en in het zoekresultaat van de pagina’s van “Pakketten” en “Alle pakketversies en planningen”. Het is ook zichtbaar op de pagina “Pakketoverzicht” van een ingelogde gemeente of samenwerking. De leveranciers die niet-ondertekend hebben én niet in applicatielandschappen van gemeenten en/of samenwerkingen voorkwamen, zijn uit de Softwarecatalogus gehaald.

Leveranciers die van KING een gouden, zilveren of bronzen medaille hebben gekregen voor één of meer van hun pakketversies (zie  https://www.vngrealisatie.nl/producten/leveranciersconvenant-en-addenda) verschijnen bovenaan in het zoekresultaat van “Pakketten” en “Alle pakketversies en planningen”. De pilot voor de toekenning van medailles wordt binnenkort afgesloten, en dan zullen medailles geleidelijk zichtbaar worden zodra leveranciers de toekenningsprocedure met positief resultaat hebben doorlopen.

Op de pakketdetailpagina van leveranciers is de sortering van pakketversies gewijzigd: eerst op distributiedatum en daarbinnen op versieaanduiding. Dit is gewijzigd op verzoek van leveranciers waar de versieaanduiding niet altijd leidt tot het bovenaan zetten van de recentste versies. Mocht dit bij sommige leveranciers tot een ongewenste volgorde leiden, dan is dit door de leverancier aan te passen door de distributiedatum in te vullen.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde leveranciers

Er gaat vanaf nu een notificatiemail naar beheerders bij leveranciers dat er een bericht met inconsistentiecontroles in de inbox staat. Het bericht linkt door naar dezelfde pagina als vanaf het dashboard met “te corrigeren pakketten”. Op deze pagina worden per type fout de betreffende pakketten cq pakketversies getoond met hyperlinks.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

Er kunnen nu externe pakketten opgegeven worden in koppelingen. Deze kunnen ingevuld worden bij binnengemeentelijke koppelingen tussen een extern pakket met een “convenant’-pakket of met een “Buitengemeentelijke Voorziening”. Er kan ook een koppeling opgevoerd worden tussen twee externe pakketten onderling. In dat laatste geval worden geen standaarden aangeboden en dient bij “Standaard” altijd “Onbekend” of “Maatwerk” ingevuld te worden. Er kan ook een extern pakket ingevuld worden bij “Intermediar”.

De in samenwerkingen deelnemende gemeenten staan in de filterkolom nu helemaal alfabetisch gesorteerd (en niet meer op het aantal samenwerkingen waarin een gemeente zit).

Pakketten die de gemeente heeft “uitgefaseerd”, worden niet meer gesignaleerd voor het dashboard “einde ondersteuning”.

Het kenmerk “SaaS” wordt nu ook meegenomen in de export-csv van het applicatielandschap van gemeente en samenwerking.

Nieuwe leverancier(s)

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leverancier(s) een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

  1. CoolProfs.

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leverancier(s), dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart. NB: mocht u reeds een pakket van deze leverancier(s) als “extern pakket” opgevoerd hebben, verwijder dit dan s.v.p. en voer het als “convenantpakket” op.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@vng.nl .

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig