Releasebrief inhoud GEMMA Softwarecatalogus 2-6-2016

Inleiding

Op 02-06-2016 is een aantal standaarden, referentiecomponenten en hun onderlinge relatie toegevoegd of gewijzigd. Er zijn geen functionele wijzigingen toegevoegd. Vandaar dat deze releasebrief geen nieuw versienummer voor de Softwarecatalogus heeft.

Nieuwe/gewijzigde standaarden/referentiecomponenten

Deze wijzigingen zijn vooral van belang voor leveranciers, maar de laatstgenoemde mutatie “Verzamelreferentiecomponent” is ook van betekenis voor gemeenten.

Leveranciers dienen te  controleren of deze wijzigingen consequenties hebben voor hun gegevens in de Softwarecatalogus. Als standaarden vervallen zijn bij bepaalde Referentiecomponenten, en de leverancier had daar wel ondersteuning, (en evt. compliancy en een testrapport) ingevuld, dan is die informatie wel behouden: die staat dan nu bij “Toegevoegde standaarden” bij de betreffende pakketversie.

Naast het verbeteren van gewijzigde URL’s van websites van standaardisatie-partners, zijn de volgende mutaties in standaarden aangebracht:

Standaard / Referentiecomponent

Wijziging

Afsprakenstelsel eHerkenning Koppelvlak DV-HM

1.9 niet verplicht, 1.7 wel.

ArchiMate Model Exchange File Format versie Augustus 2015

Nieuw; (nog niet gekoppeld aan een referentiecomponent).

BRV-standaarden

Gekoppeld aan referentiecomponent Rijbewijzen.

UBL-SimplerInvoicing versies 1.0 en 1.1.

Nieuw, gekoppeld aan buitengemeentelijke referentiecomponent Digipoort.

Digi*standaarden

Weggehaald bij referentiecomponent Gemeentelijke  servicebus; hiervoor moet de referentiecomponent Digikoppeling Adapter gebruikt worden.

GBA-V Koppelvlak

Weggehaald bij referentiecomponent Gemeentelijke  servicebus, toegevoegd aan Gegevensdistributie.

Gegevensmagazijn, Gegevensdistributie,  Gemeentelijke servicebus en Zakenmagazijn

Specifieke  koppelvlakken zoals BAG-GBA, WABO-BAG zijn daar weggehaald. Kijk ook op http://www.gemmaonline.nl/index.php/KV2_Referentiecomponenten voor toelichting op verbindingscomponenten.

Nationaal Parkeer Register (buitengemeentelijke referentiecomponent; nog geen standaard  bekend)

Nieuw. Overigens staat deze component (nog) niet op de kaart(en). Dat wordt in de volgende release begin juli gerealiseerd.

Norm beveiligingsassessment DigiD 2014

Norm 2015 toegevoegd voor alle betrokken referentiecomponenten.

StUF BG 3.10

Nu ook gekoppeld aan referentiecomponenten Baliesysteem en VOA.

StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV)

Versie 1.0 die aan pakketten gekoppeld was, is gewijzigd naar 0.9.4: dat was tot voor kort formeel de versie die leveranciers konden inbouwen. Versie 1.0 is nu de formeel vastgestelde versie. Ook is nu de formele naam gehanteerd.

StUF-koppelvlak Kadastrale mutatieservices 1.0

Nieuw, gekoppeld aan referentiecomponent Kadastrale administratie. Status is nog wel "in ontwikkeling".

Verzamelreferentiecomponent

Hiermee kunnen leveranciers en gemeenten, pakketten voorzien van een referentiecomponent als er geen andere passende gevonden wordt. De precieze informatie moet dan uit omschrijvingen en toegevoegde standaarden blijken. Overigens staat deze component (nog) niet op de kaart(en). Dat wordt in de volgende release begin juli gerealiseerd.

 

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

  1. Geonovation;
  2. Kred’it;
  3. Omgevingsviewer.

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart. NB: mocht u reeds een pakket van deze leveranciers als “extern pakket” opgevoerd hebben, verwijder dit dan s.v.p. en voer het als “convenantpakket” op.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig