Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 4.2

Inleiding

Op 16-12-2015 is release 4.2 met functionele uitbreidingen vrijgegeven. Belangrijkste uitbreidingen zijn de introductie van een dashboard voor leveranciers en suggesties voor buitengemeentelijke koppelingen (landelijke voorzieningen) voor gemeenten en samenwerkingen.

Nieuwe functionaliteit

Algemeen

Compliancy Monitor
Op de homepagina staat nu ook een “tegel” met de Compliancy-monitor. Daarin wordt op dezelfde wijze als in de reguliere publicatie de status van elke pakketversie weergegeven in relatie tot de standaarden. De standaarden waarover in de monitor gerapporteerd wordt, kunnen op het scherm uitgeklapt worden waarna het overzicht getoond wordt.

Pakketdetailpagina
De kolom “status standaard” zorgde voor veel verwarring omdat veel gebruikers de indruk hadden dat het ging over de implementatie van die standaard in de getoonde pakketversie. Het ging hier om de status van de standaard zelf. De kolom is weggehaald, mede omdat KING vrijwel altijd standaarden in de Softwarecatalogus opneemt, vanaf het moment dat ze de status in gebruik hebben. De weggehaalde kolom is nu vervangen door de nieuwe kolom “Opgelegd door referentiecomponent”. De bij de pakketversie aangegeven referentiecomponenten door de leverancier bepalen aan welke standaarden de betreffende pakketversie moet voldoen. Deze informatie is ook te vinden op www.gemmaonline.nl

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde leveranciers

Dashboard leveranciers
De portfoliopagina van de leverancier is nu uitgebreid met een dashboardtabblad. Hierop staan 3 “tegels”.

  1. De tegel “Pakketversies in compliancy monitor” toont het aantalpakketversies dat compliant is met standaarden waarover de compliancy-monitor rapporteert. Bij klik op “Toon compliancy monitor” wordt een overzicht gegeven vanuit het applicatieportfolio. Dit is dus actueler dan de momentopname in de gepubliceerde monitor.
  2. De tegel “Te corrigeren pakketten” bevat het aantal soort-fouten die tot voor kort via de notificatiemail gesignaleerd werden, en sinds de vorige release in de “Inbox” komen. Een klik op “Herstel fouten” toont de pakketten cq pakketversies per soort fout, die direct vanuit dat overzicht gewijzigd kunnen worden.
  3. De tegel “Geaccepteerde suggesties” geeft de terugkoppeling wat gemeenten gedaan hebben met de suggesties van u als leverancier (zie vorige releasebrief).

Referentiecomponenten “ingevuld door” op pakketpagina
De leverancier ziet, alleen van zijn “eigen gemeenten”, nu ook voor welke referentiecomponenten de gemeenten een pakket gebruiken door op het i-symbool te klikken.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

Tabblad Suggesties
Dit tabblad was in de vorige release alleen beschikbaar voor gemeenten. Nu ook voor samenwerkingen.

In het tabblad komen vanaf nu ook regelmatig suggesties beschikbaar welke koppelingen met landelijke voorzieningen volgens KING in productie zijn bij de gemeente cq samenwerking. KING raadpleegt hiervoor alleen betrouwbare bronnen bij collega e-overheidsinstanties zoals Logius. De beheerder bij de gemeente of samenwerking bepaalt zelf of de suggestie overgenomen wordt. Als er bijvoorbeeld onverhoopt een fout in de suggestie geslopen is, kan deze afgewezen worden. Goed gevulde gegevens over koppelingen zijn van belang voor het inzicht voor de gemeente en samenwerking zelf, maar ook voor KING. Het voorkomt (op termijn) het “vragen naar de bekende weg”.

Export van koppelingen
In het overzicht van “koppelingen” kan nu ook een export gemaakt worden.

Kolomteksten in exports
Enkele kolomnamen in de export “mijn pakketoverzicht” van gemeenten en samenwerkingen zijn gewijzigd. De kolomnamen van de diverse export zijn nu geüniformeerd. Zie voor nadere toelichting https://www.softwarecatalogus.nl/Beschrijving%20exportbestanden .

Referentiecomponenten “ingevuld door” op pakketpagina
Gemeenten en samenwerkingen zien nu ook welke gemeenten welke referentiecomponenten binnen een pakket gebruiken door op het “i”-symbool te klikken.

Tegel compliant pakketversies
Als de gemeente of samenwerking klikt op de tegel compliant pakketversies, dan verschijnt het overzicht met daarin een opsomming van de pakketten die compliant zijn op een eindproductstandaard. Deze pagina is nu voorzien van een toelichting zodat bekeken kan worden om welke standaarden het gaat.

Extra filters op pakketoverzicht
Er kan nu gefilterd worden op de technologie-kenmerken Saas en On-premise, en ook op het tonen van alleen de gemeentelijke pakketten of (ook) van 1 of meer samenwerkingen binnen het gemeentelijk landschap.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

1.            DA Systems

2.            Finetic

3.            Mavim

4.            Maxdoro

5.            TellTales Security

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Tot slot

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groeten,
Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig