Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 2.2.1

Inleiding

In de vorige releasebrief van 1 juli zijn de wijzigingen van release 2.2 toegelicht.
Er is nu op 23-7-2014 in release 2.2.1 extra inhoud toegevoegd aan de Softwarecatalogus.

In deze releasebrief de volgende onderwerpen:

Nieuwe / gewijzigde referentiecomponenten / platen

De ketenkaart Documentcreatie is toegevoegd bij de te selecteren kaarten in het venster “GEMMA applicatielandschap”. Na klik op “Toon kaart” worden op de ketenkaart de bij de gemeente cq leverancier aanwezige applicaties vermeld in de donkerblauwe vakjes. Dit is vooralsnog een proef. Komende tijd worden, mede op basis van de ervaringen met deze proef, de op http://gemmaonline.nl/index.php/Overzicht_architectuurplaten gepubliceerde overige ketenplaten die in Visio gemaakt waren, successievelijk toegevoegd aan de Softwarecatalogus.

Aan de referentiecomponent Identity-management kunnen nu pakketten gekoppeld worden door leveranciers.

De referentiecomponent ETL is nu zichtbaar op de VISD-kaarten.

Nieuwe / gewijzigde standaarden

De volgende standaarden of versie van standaarden zijn toegevoegd, of de status is veranderd, in deze release van de Softwarecatalogus:

De standaarden die te maken hebben met winstpakkers zijn daar waar nodig aangevuld of aangepast bij referentiecomponenten m.b.t. hun rol als Voorgeschreven of Relevant. Met name leveranciers die addenda ondertekend hebben, dienen het voldoen van hun pakketversies aan deze standaarden te controleren en zo nodig aan te passen cq aan te vullen met testrapporten. Dit is reeds langs andere weg met betrokken leveranciers gecommuniceerd.

Het betreft de standaarden:

 • Betalen en Invorderen services 1.0
 • Documentcreatie services 1.0
 • Prefill eFormulieren services 1.0
 • Toezicht en handhaving services 1.0
 • Wabo-BAG services 1.0
 • Zaak-Document services 1.0

Zaak-Document services 1.0 is bijvoorbeeld als relevante Standaard opgenomen bij de Referentiecomponenten die te maken hebben met de winstpakker “Zaakgericht werken in het Sociaal Domein”.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

 1. Bakker en Spees
 2. Cale Nederland (hebben REDLINE parkeeroplossing overgenomen van Redora)
 3. Compliance Assessment Group (CA-group)
 4. HTA Software
 5. Kana Software
 6. Nazca IT Solutions
 7. Techtek Engineering
 8. Zoombim

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Tot slot

Voor meer informatie over nieuwe referentiecomponenten, standaarden en leveranciers: kijk in de Softwarecatalogus.

Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het softwarecatalogus team Mark Backer, Dirk Moree, Jeroen de Ruig