Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus versie 2.2

Inleiding

Op 27 maart 2014 is de nieuwe Softwarecatalogus versie 2.0 gelanceerd. Sinds juni 2015 zijn alle gemeenten, ruim 50 samenwerkingsverbanden, en ruim 180 leveranciers aangesloten op de GEMMA Softwarecatalogus en dit aantal neemt nog dagelijks toe.
KING houdt regelmatig regiosessies. Deze regiosessies zijn bedoeld om gemeenten (verder) kennis te laten maken met de mogelijkheden van de Softwarecatalogus en ook ervaringen te delen over het gebruik van de Softwarecatalogus.

In de vorige releasebrief van 12 juni zijn de wijzigingen van release 2.11 toegelicht.
Er is nu op 1-7-2014 in release 2.2 extra functionaliteit en inhoud toegevoegd aan de Softwarecatalogus.

In deze releasebrief de volgende onderwerpen:

Nieuwe functionaliteit

In deze release is de volgende nieuwe functionaliteit toegevoegd.

Publieke functionaliteit (niet ingelogd):

 1. De homepagina en menustructuur is gewijzigd en in lijn met de nieuwe KING-websites.
  1. De 4 knoppen onder de zoekbalk zijn nu vervangen door keuzes onder het menu-item “Wat is er te vinden”; ook is hier de marktscan-keuze en het nieuwe pakketversie-overzicht (zie 2) te vinden;
  2. Inloggen is verplaatst van het rode blok naar rechtsboven in de menubalk;
   let op: de keuze voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord krijgt u nu pas na het invullen van een foutief wachtwoord;
  3. De titel GEMMA Softwarecatalogus heeft tevens de functie van “terug naar de home-pagina”;
  4. Onder “Hoe werkt het” zijn de handleidingen en veel gestelde vragen te vinden; deze zijn nu in HTML opgenomen én een PDF.
  5. Onder “Wie doen er mee” vindt u de overzichten van gemeenten en leveranciers die accounts voor de softwarecatalogus hebben, en hoe u zich kunt aanmelden.
  6. Helemaal rechtsboven kunt u naar andere KING-websites;
  7. In de voet vindt u diverse links; met “Meld aan KING” kunt een e-mail naar softwarecatalogus@kinggemeenten.nl sturen met vragen of opmerkingen over de pagina waar u zich op dat moment bevindt.
  8. Er zijn zgn tooltips bij de kopteksten van filters (in de linker kolom van het scherm) gezet waarmee met een “mouse-over” een toelichting verschijnt wat het effect van een filter is.
 2. Er is nu een pagina met alle productversies van leveranciers met de planning (indien ingevuld); daarbij is in de linkerkolom een extra filter-mogelijkheid om producten te selecteren van leveranciers die een testrapport van een betreffende standaard hebben gepubliceerd.
 3. In de pakketversie-informatie van leveranciers is de status van een standaard nu zichtbaar in de regel waar de leverancier aanvinkt of hij betreffende standaard ondersteunt.
 4. Bij het raadplegen van pakketten van een geselecteerde leverancier via de menukeuze “welke leveranciers doen mee”, kunt u een plot maken van het leveranciersaanbod op de GEMMA applicatielandschaps-plaat.
 5. Bij het overzicht van leveranciers (in menu “wie doet er mee?”) is nu het aantal addenda dat de leverancier heeft ondertekend zichtbaar. Er kan ook gezocht worden welke leveranciers welk addendum ondertekend hebben met het filter “Ondertekend addendum”. Het “omgekeerde” overzicht is er ook: ondertekenaars-convenant-en-addenda.

Voor gemeenten:

 1. Op de lijst van “alle gemeenten” is een indicatie van volledigheid van ingevulde gegevens geplaatst. Kijk naar verbeteren voortgang om te zien hoe je als gemeente sterren kunt "verdienen". Deze indicatie is binnenkort ook terug te zien onder “Wie doet er mee (kaart)” . Gemeenten die meedoen hebben een kleur, de kleur is afhankelijk van het aantal sterren. 
 2. Op het overzicht “alle gemeenten” en “pakketoverzicht van uw gemeente” zijn nu ook de selectiemogelijkheden (filters): Status, Beleidsthema, Referentiecomponent en Standaard toegevoegd. De selectiemogelijkheden op Leverancier en Pakket zijn nu alfabetisch gesorteerd.
 3. Alle gemeentebeheerders die een account hebben, krijgen één maal per week een notificatie e-mail met de verzamelde wijzigingen die leveranciers in de softwarecatalogus doorgevoerd hebben in die week. Indien dit een wijziging betreft van een bestaande pakket(versie) krijgt u hiervan alleen een melding als de versie  in uw landschap is opgenomen. Van toevoegingen van nieuwe pakketten en pakketversies krijgen alle gemeentebeheerders een notificatie. Dit is in eerste instantie een proef waarbij we graag uw reactie vernemen over de bruikbaarheid. We hebben namelijk geen exact inzicht in de mutatiefrequentie van leveranciers in relatie tot uw landschap. U kunt in de e-mailtekst kennisnemen wat voor u van belang is. Vanwege het proefstadium is er ook nog geen mogelijkheid om u van de geadresseerden-lijst te laten verwijderen. Uiteraard kunt u deze wekelijkse mail wel eenvoudig negeren/verwijderen indien het niet voor u van toepassing is.
 4. Bij de pakketten én pakketversies in uw landschap is vanaf nu een koppelsleutel aanwezig voor andere toepassingen in uw gemeente waarin u gegevens over applicaties bijhoudt, zoals voor Helpdeskondersteuning,  ConfigurationManagementDataBases (CMDB), Procesmanagement, Contactmanagement e.d. In de export van het gemeentelijk landschap wordt deze sleutel ook meegenomen zodat u daarmee kunt koppelen met de bovengenoemde toepassingen. Het is aan de betrokken leveranciers van deze toepassingen om de betreffende unieke sleutel (UUID) over te nemen.
 5. Op het pakketoverzicht van een gemeente wordt bij de pakketstatus “gepland” cq “uit te faseren” nu ook de geplande datum aangegeven.
 6. De “eigen” pakketten heten nu “externe” pakketten en de gegevens zijn beter gestructureerd: in plaats van het ene vrije tekstblok, kunnen nu apart de leverancier, pakketnaam, en versie ingegeven worden. De reeds aanwezige tekstblokken zijn geconverteerd naar het veld pakketnaam. U kunt nu verder zelf de leveranciersnaam en versie invullen. Het separate overzicht van eigen pakketten is vervallen. De externe pakketten staan nu gewoon in uw pakketoverzicht maar dan zonder link bij de leveranciers- en pakketnaam omdat deze verder niet in de softwarecatalogus aanwezig zijn. De externe pakketten worden ook in de export meegenomen.
 7. In de Softwarecatalogus is nu ook zichtbaar welke leveranciers de verschillende addenda hebben ondertekend. Ga hiervoor naar overzicht “Alle leveranciers” en vink het betreffende addenda aan.
 8. De marktscans zijn nu uitgebreid met planningsinformatie per pakketversie. Hiermee krijgt u direct inzicht in de planning van de diverse pakketversies die verbonden zijn aan de marktvraag.
 9. In het nieuwe overzicht “Alle pakketversies en planning” kan naast de planning van alle pakketversies met bijbehorende filters, ook eenvoudig worden gefilterd op “met testrapport” hier kan op de standaarden worden gefilterd die een compliancy voorziening hebben die een testrapport genereren. U krijgt dan de pakketten te zien waar de leverancier als bewijs van compliancy een testrapport heeft ge-upload. 

Verder is de bug opgelost waardoor u nu wel (meerdere) “externe” applicaties aan een referentiecomponent kunt koppelen waarvoor al een applicatie opgenomen is. Ook kunt u nu referentiecomponenten bij de “externe applicaties” wijzigen. KING gaat de inhoud van de door gemeenten zelf opgevoerde leveranciers volgen om daarmee ook een indicatie te krijgen welke leveranciers KING zou kunnen benaderen voor het convenant. Dan kunnen betreffende leveranciers ook toegang tot de softwarecatalogus krijgen.

Voor leveranciers:

 1. Er is nu de mogelijkheid om uw eigen productportfolio te plotten op de GEMMA referentiecomponenten-kaart. Overigens kunnen ook niet-ingelogde raadplegers deze plot maken.
 2. Leveranciers kunnen (alleen!) van hun pakket(ten) zien welke gemeenten betreffend pakket in hun applicatielandschap opgenomen hebben. Leveranciers krijgen geen vertrouwelijke informatie te zien zoals de status van een pakket. Met dit overzicht kunnen leveranciers gemeenten ook stimuleren de actualiteit van het gemeentelijk landschap bij te houden bijvoorbeeld door de actuele releases van een pakket op te nemen.

Nieuwe / gewijzigde referentiecomponenten

Er zijn geen referentiecomponenten toegevoegd.

Nieuwe / gewijzigde standaarden

De volgende standaarden of versie van standaarden zijn toegevoegd, of de status is veranderd, in deze release van de Softwarecatalogus:

 • Van Stuf-EF hebben de versies 3.11, 3.10 en 2.04 de status “einde ondersteuning” gekregen.

Nieuwe leveranciers

Sinds de vorige releasebrief hebben de volgende leveranciers een convenant ondertekend met KING en daarmee beloofd ook hun productportfolio op te nemen in de GEMMA Softwarecatalogus:

 1. C3Group
 2. Metafoor Vastgoed en Software
 3. Nazca IT Solutions
 4. Samen2014
 5. Yenlo

Maakt u als gemeente gebruik van pakketten van deze leveranciers, dan kunt u kijken of deze leveranciers inmiddels hun productportfolio hebben opgevoerd en deze opvoeren in uw applicatieportfolio en plotten op uw gemeentekaart.

Voor meer informatie over nieuwe referentiecomponenten, standaarden en leveranciers: kijk in de Softwarecatalogus.

Stand van zaken beheer

Na deze release zal een actualisatie van de standaarden plaatsvinden. We roepen de leveranciers op om aan KING te melden welke standaarden of versies daarvan zij missen. Gebruik hiervoor het nieuw geïntroduceerde e-mailadres softwarecatalogus@kinggemeenten.nl. Dit kunt u ook op de pagina van betreffende standaard in de voet kiezen bij “Meld aan KING”. Dan is er al een e-mail voor-ingevuld over betreffende standaard.

Mocht u verder vragen of suggesties hebben, stuur die dan s.v.p. ook naar softwarecatalogus@kinggemeenten.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het softwarecatalogus team: Mark Backer, Dirk Moree en Jeroen de Ruig