Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus 6.0

Inleiding

Op 21-3-2017 is release 6.0 met functionele uitbreidingen vrijgegeven. De belangrijkste uitbreidingen zijn:

 • Het GEMMA2 architectuurmodel is nu onderdeel van de Softwarecatalogus;
 • De pagina’s van de Softwarecatalogus tonen direct de definities van de referentiecomponenten en standaarden. Middels links wordt direct naar de juiste pagina op GEMMA Online gesprongen;
 • Er is functionaliteit voor leveranciers, gemeenten en samenwerkings-verbanden om de pakketten van GEMMA1-referentiecomponenten te migreren naar GEMMA2-referentiecomponenten.
 • Leveranciers kunnen met de GEMMA2-applicatiefuncties definiëren wat de functionaliteit van een pakket is.

De afgelopen twee jaar hebben we middels co-creatie samen met gemeenten, samenwerkingsverbanden en leveranciers GEMMA 2 ontwikkeld. De co-creatie is nu zover gevorderd dat GEMMA 2 geïmplementeerd is in de Softwarecatalogus. In deze versie 6.0 zijn de nodige aanpassingen gedaan om de migratie van de pakketversies zo eenvoudig mogelijk te maken. We hebben de migratiefunctionaliteit ook beproefd met een beperkt aantal gemeenten, samenwerkingsverbanden en leveranciers.

Leveranciers kunnen meteen aan slag met na het bekijken van het instructiefilmpje of het lezen van de instructie migratie GEMMA2

Impact migratie

De pagina’s ‘Alle pakketten’ en ‘Alle pakketversies’ tonen alleen de pakketten die zijn gemigreerd naar GEMMA2. Dit betekent dat direct na de release deze pagina’s leeg zijn. Zodra een leverancier zijn pakketten heeft gemigreerd, verschijnen deze weer op de pagina’s.

Gemeenten en samenwerkingen die pakketten aan hun pakketoverzicht willen toevoegen, moeten wachten totdat hun leveranciers zijn gemigreerd. Alleen pakketten die gemigreerd zijn, zijn immers zichtbaar.

Pakketten van leveranciers zonder convenant zullen niet gemigreerd worden. Deze pakketten blijven wel zichtbaar in de pakketoverzichten van gemeenten en samenwerkingen, maar verdwijnen uit de ‘Alle’ pagina’s.

Nieuwe of gewijzigde functionaliteit

Vanaf nu kunnen de pakketversies van zowel de gemeenten en samenwerkingsverbanden, alsook van de leveranciers alleen nog maar gemigreerd worden naar GEMMA 2 en van daaruit gewijzigd worden. Wijzigingen in GEMMA 1 zijn niet meer mogelijk.

De leveranciers hebben het verzoek gekregen om al hun pakketversies te migreren vóór 5 april 2017. Hierbij wordt de leverancier ondersteund met een door KING opgesteld was-wordt advies (deze referentiecomponent was in GEMMA 1…. en is in GEMMA 2…….).

Voor het opvoeren van nieuwe pakketversies ben je als gemeente of samenwerkingsverband vanaf 21 maart afhankelijk van de leveranciers. Als de leverancier zijn pakketversie(s) gemigreerd heeft dan kun je deze opvoeren. Heeft de leverancier dit nog niet gedaan dan moet je even wachten tot de leverancier zijn pakketversies heeft gemigreerd.

Ook de gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen gebruik maken van het was-wordt advies. Hoe dit werkt wordt uitgelegd in de instructie die binnenkort wordt verstuurd naar de gemeenten.

Op 5 april is het KING congres Digitale Agenda 2020 en vanaf dat moment willen we de gemeenten gaan oproepen om hun pakketversies te migreren. Gemeenten kunnen dan ook eventueel nog niet opgevoerde pakketversies opvoeren vanuit de gemigreerde pakketversies door de leverancier. Wij bevelen gemeenten en samenwerkingsverbanden aan om hun leveranciers die op 4 april nog niet gemigreerd zijn, te benaderen met de vraag om hun pakketten te migreren. Leveranciers die al hun pakketversies hebben gemigreerd op 4 april, krijgen een eervolle vermelding tijdens het congres. Tijdens het congres zullen we vanaf 10.00 uur een stand hebben waar je terecht kunt met je vragen en opmerkingen over de migratie en GEMMA 2.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde leveranciers

 1. Het bestaande tabblad “Pakketten” heet nu zolang de migratieperiode loopt “Pakketten GEMMA1”. En er zijn 2 tabbladen toegevoegd: Te migreren versies, en Pakketten GEMMA2.
 2. Pakketversies kunnen via de was/wordt suggesties van KING aangepast worden. De suggesties kunnen per pakketversie nog gewijzigd worden. Leveranciers wordt aanbevolen de suggesties goed te controleren.
 3. Per pakket kunnen de suggesties ook in 1 keer verwerkt worden. Dit kost wel even tijd!
 4. Het resultaat kan op het tabblad GEMMA2-pakketten gecontroleerd worden.
 5. Op het tabblad GEMMA2 zijn nu weer extra kaarten beschikbaar, o.a. van het Sociaal domein en het ruimtelijk domein (ivm de Omgevingswet).
 6. De applicatiefuncties zijn toegevoegd aan de detailgegevens van pakketversies. Samen met de Standaarden en Gebruikte technologie werd de pakketdetailpagina te onoverzichtelijk. De drie onderdelen zijn nu ondergebracht in tabbladen.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

De functionaliteit is vrijwel gelijk aan die van de leveranciers zoals hierboven beschreven met de volgende aandachtspunten:

 1. Mocht een leverancier de pakketversie(s) die aanwezig zijn in het landschap van de gemeente of het samenwerkingsverband nog niet gemigreerd hebben, dan zullen bij migratie door de gemeente of het samenwerkingsverband, de referentiecomponenten voorlopig in de groep “Toegevoegde referentiecomponenten” gezet worden. Zodra de leverancier migreert, verschuiven de referentiecomponenten naar die van de leverancier.
 2. De functionaliteit om applicatiefuncties toe te voegen wordt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden later operationeel.

Wijzigingen in  standaarden en referentiecomponenten

In deze release 6.0 zijn veel referentiecomponenten toegevoegd en gewijzigd, en dus ook hun relaties naar standaarden. Zie hiervoor: http://www.gemmaonline.nl/index.php/Van_GEMMA_1_naar_GEMMA_2

Tot slot

Oriënteer je als gemeente of samenwerkingsverband tot 5 april alvast op GEMMA 2 en de was-wordt adviezen op GEMMA-online:
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Van_GEMMA_1_naar_GEMMA_2

Mocht je vragen of suggesties hebben, bijvoorbeeld over de nieuwe GEMMA2-referentiecomponenten of domeinkaarten, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Alvast veel succes met de migratie!

Met vriendelijke groet,

Het Architectuur- en Softwarecatalogus- team van KING