Instructie migratie GEMMA2 voor leveranciers

Inleiding

Het is eindelijk zover. Vandaag 21-3-2017 start de migratie van GEMMA 1 naar GEMMA 2 in de Softwarecatalogus. Leveranciers en gemeenten gaan hun pakketten komende weken in de Softwarecatalogus plotten op de nieuwe GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA 2).

Deze instructie beschrijft hoe leveranciers hun pakketten in de Softwarecatalogus kunnen migreren naar GEMMA 2. Wij vragen leveranciers om al hun pakketten te migreren naar GEMMA 2 vóór 5 april 2017 (Congres DA2020). Vanaf dat moment gaan we de gemeenten oproepen hun pakketten te migreren naar GEMMA 2. Gemeenten kunnen dan optimaal gebruikmaken van de reeds gemigreerde pakketten door leveranciers. Leveranciers die voor 5 april hun pakketversies hebben gemigreerd naar GEMMA 2 in de Softwarecatalogus, krijgen een eervolle vermelding op het Congres DA2020.

Belangrijk vooraf:

 1. GEMMA1-pakketten kunnen NIET meer gewijzigd worden (ook niet om testrapporten te uploaden). Pakket(ten) moet(en) eerst gemigreerd worden naar GEMMA2 dan kunnen ze weer gewijzigd worden.
 2. Het migreren beperkt zich tot het aanpassen van de referentiecomponenten en invullen van de applicatiefuncties en eventuele subfuncties. Standaarden en andere gegevens blijven gekoppeld aan een pakketversie. Deze wijzigen niet en migreren dus automatisch mee.
 3. In het migratieproces worden leveranciers (en gemeenten) ondersteund met een advies. De zogenaamde “was-wordt suggesties”, zie:  http://gemmaonline.nl/index.php/Van_GEMMA_1_naar_GEMMA_2.  Verder hebben alle referentiecomponenten volgens de GEMMA 2 naamgevingsconventie een nieuwe naam gekregen. Referentiecomponenten kunnen zijn:
  1. Samengevoegd;
  2. Gesplitst;
  3. Vervallen (bijv. verdwenen gemeentelijke taken, van binnengemeentelijk naar buitengemeentelijk).
 4. Referentiecomponenten zijn verder gedetailleerd in applicatiefuncties en subfuncties. Deze detaillering maakt meer inzichtelijk wat de functionaliteit van het portfolio van de leverancier wel en niet bevat.
 5. GEMMA 1 en 2 gegevens worden zo min mogelijk vermengd om verwarring te voorkomen. Er zijn aparte platen en aparte tabbladen. Er is daarop 1 uitzondering gemaakt:
  Via de dashboardtegel compliant pakketversies worden ook GEMMA1-pakketversies in de compliancy-monitor getoond; argument: compliancy geldt nog steeds ook voor GEMMA1-pakketversies.
 6. Het pakketdetailscherm is nu opgesplitst in 3 tabbladen: standaarden, functionaliteit, en technologie. Dit biedt een beter overzicht. NB: De opslaan-knop na ingave van mutaties, geldt voor alle 3 de tabbladen.
 7. Beleidsthema’s zijn gewijzigd naar domeinen en bedrijfsfuncties; hierop kan gefilterd worden.
 8. Front/mid- en backoffice zijn gewijzigd naar klant, gemeente, en keten; hierop kan gefilterd worden.
 9. Er zijn nieuwe platen van domeinarchitecturen; deze kunnen gekozen worden om het portfolio op te plotten.
 10. Raadplegen Referentiecomponenten en Standaarden is naar GEMMAOnline verplaatst; (daar wordt op één bronlocatie de architectuur beheerd door KING).
 11. Standaarden zijn op GEMMAOnline op “hoofdniveau” aan referentiecomponenten gekoppeld; bij de pakketversies blijft het aangeven van ondersteuning en compliancy op standaard-versieniveau.

Wat is de status van de uitwerking van GEMMA2

De applicatiefuncties van de domeinen Generieke Informatiestructuur, Sociaal Domein, Klant- en keteninteractie, en de Vergunningen- en BOR-onderdelen van het Ruimtelijke Domein zijn goed uitgewerkt. Aan de verdere uitwerking van de domeinen Publieksdiensten, Openbare Orde en Veiligheid, Bedrijfsvoering, en de overige onderdelen van het Ruimtelijke Domein, wordt nog gewerkt.

Wat moet je als leverancier doen om naar GEMMA2 te migreren

Het onderstaande is ook te zien in een instructiefilmpje.

We onderscheiden twee stappen:

 1. Verwerken wijzigingen in referentiecomponenten
 2. Toevoegen applicatiefuncties

Verwerken wijzigingen in referentiecomponenten

Op de homepagina na inloggen is een extra tabblad zichtbaar: “Te migreren pakketversies”.
De eerste maal dat het tabblad geopend wordt, (maar ook na elke uitlog) wordt de vraag gesteld of je klaar bent voor migratie.

PopUp migratie van GEMMA1 naar GEMMA2

Je kunt dan evt. nog een plot maken van de situatie van vóór de migratie. Deze plot kan je gebruiken als naslag van de situatie voor de migratie.

Als je accepteert, kom je in het migratiescherm. Daarop staan de (nog) te migreren pakketversies.

De migratie hoeft niet in één keer volledig uitgevoerd te worden, maar kan later vervolgd worden. Reeds gemigreerde pakketversies zijn doorgestreept.

Op het migratiescherm kun je ook tijdens het migratieproces een plot maken, zie (1).

In het migratiescherm worden was-wordt suggesties gegeven. Voor referentie-componenten die niet meer in GEMMA2 terugkomen wordt de verzamelcomponent als suggestie gegeven. Deze kun je alsnog aanpassen of verwijderen.

Met de “Suggestie aanpassen”-knop (zie 2) kunnen referentiecomponenten verwijderd of toegevoegd worden. Indien de suggesties kloppen, kan met de “Opslaan”-knop (zie 3) de suggestie overgenomen worden. Met de “Alles-opslaan”-knop (zie 4) worden alle versies van een pakket in één keer verwerkt conform de ongewijzigde suggesties. Met de “Opslaan voor alle versies”-knop (zie 5) worden alle versies van een pakket in één keer verwerkt conform de gewijzigde suggesties van 1 versie van het pakket. Na opslaan is zichtbaar naar welk aantal referentiecomponenten de pakketversie gemigreerd is (Let op: we hebben ervoor gekozen niet na iedere actie een automatische refresh te doen, dit gaat ten koste van de performance. Maak gebruik van de F5 functie om pagina te refreshen waardoor de teller in het tabblad bijgewerkt wordt).

Pakketversies die niet meer ondersteund worden hoeven in principe niet gemigreerd te worden, mits  gemeenten geen gebruik meer maken van betreffende pakketversie.

Als tabblad(den) “Pakketten GEMMA 1” leeg is/zijn (let op dat dit voor alle pagina’s het geval is, zie nummering onderaan), dan zijn alle pakketversies gemigreerd.

Toevoegen applicatiefuncties:

Via het tabblad “GEMMA2-pakketten” kunnen applicatiefuncties toegevoegd worden aan pakketversies. Op het wijzigingsformulier staan nu 3 “subtabbladen”. Op het tabblad “Functionaliteit” worden per referentiecomponent de bijbehorende applicatiefuncties getoond. Je kunt hier aanvinken welke applicatiefunctie(s) de betreffende pakketversie ondersteunt.

\Users\backe_m\AppData\Local\Temp\msoh

De hoofdfunctie staat op de eerste regel naast de referentiecomponent. Als er meer hoofdfuncties zijn per referentiecomponent, dan wordt de naam van de referentiecomponent per hoofdfunctie herhaald. Als een hoofdfunctie onderverdeeld is in subfuncties, kun je de hoofdfunctie “openklappen’ en worden de subfuncties getoond. Als je een hoofdfunctie aangevinkt hebt, worden alle subfuncties ook aangevinkt.

Aanbeveling: loop bij een hoofdfunctie de subfuncties één voor één af. Stel jezelf per subfunctie de vraag of het pakket de functie ondersteunt? Vink vervolgens alleen de functies aan die het pakket daadwerkelijk ondersteunt!

Voor vragen of opmerkingen: mail naar softwarecatalogus@vng.nl . Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie, eventueel met verwachte oplostijd.

Heel veel succes met de migratie!

Achtergrondinformatie

Waarom GEMMA2?
Voor achtergrondinfo daarover, zie http://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Architectuur 

Welke architectuurprincipes hanteert GEMMA2?
Zie http://gemmaonline.nl/index.php/Inleiding_GEMMA_Architectuurprincipes

Wat is nieuw in GEMMA2?
Zie http://gemmaonline.nl/index.php/Cocreatie