SMARTonPEOPLE Software Suite

C3Group

De SMARTonPEOPLE Software Suite (sinds 2006) is een integraal regiesysteem en samenwerkingssysteem ter ondersteuning van de gemeentelijke regie en samenwerking met burgers en ketenpartners binnen de transformatie van de drie decentralisaties. Alles volgens de laatste eisen van de privacywetgeving en door middel van twee-factor authenticatie. Binnen de domeinen Participatie & Werk, Jeugd & Onderwijs, Welzijn, Wmo en Veiligheid worden gezamenlijke processen eenvoudig en gestructureerd vastgelegd. De kracht ligt in het feit dat partners gezamenlijk en in samenhang informatie uitwisselen, analyseren en komen tot een sluitend plan van aanpak volgens de 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur mehtode. Daarmee wordt de regie op het resultaat versterkt. Door slim informatiemanagement is er ook sprake van tijdbesparing en kwaliteitswinst. De productiviteit van de verschillende ketenpartners wordt daarmee verhoogd. De SMARTonPEOPLE Software Suite biedt ondersteuning voor regie met betrekking tot personen & families, groepen & vindplekken, criminele panden & organisaties met mogelijkheden van een geografische weergave. Het systeem is geschikt voor: - meldingen - intakeformulieren - het keukentafelgesprek - zelfredzaamheidmatrix - sociale kaart - integraal klantbeeld - 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur - gezinsplan - cliëntvolgsysteem - tijdslijn - looplijsten - overlegregie - ketensamenwerking - regie op ketenpartners - kosten- en urenregistratie - aanpak- en kostenbeheersing - participatie- en matchingssysteem De SMARTonPEOPLE Software Suite is daarmee uitermate geschikt voor sociale (wijk)teams - CJG - LTHG - LZN - Jeugd Ondersteunende Teams - Nazorg Ex-gedetineerden.

Gerrit Duizer
g.duizer@c3group.nl
0345 - 638 090
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
SMARTonPEOPLE Software Suite 2.1 In gebruik 30-1-2017

Toelichting versie

De SMARTonPEOPLE Software Suite ondersteunt het volledige ketensamenwerkingsproces met en rondom burgers, families en groepen. Wij noemen dit SMART SAMENWERKEN met regie op het resultaat van het ´1 gezin, 1 regisseur en 1 plan´ concept. De SMARTonPeople samenwerkingsmethodiek ondersteunt het volledige werkproces van de gemeente en haar ketenpartners. De volgende functies zijn beschikbaar: • Ketenregie- en overlegmanagement • Casusregie en Procesregie • Cliëntbegeleiding • Familie- en groepenbegeleiding • Signaleringsmanagement • Actiemanagement • Volgmanagement • Aanpak- en kostenmanagement • Leefgebiedmanagement • Communicatiemanagement • Baliemanagement • Intakemanagement • Sociale kaartmanagement • Doorverwijsmanagement • Externe expertisemanagement Het volledige werkproces wordt ondersteund en iedere ketenpartner heeft op het juiste moment toegang tot de geautoriseerde informatie. Uitgebreide rapportagemogelijkheden geven op ieder gewenst moment inzicht in aantallen, aanpakken, kosten, risicoprofielen, leefgebieden en resultaten. In deze versie is de koppeling gemaakt met met JustID -> CORV

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-6-2016

Start test

31-12-2016

Start distributie

30-1-2017
SMARTonPEOPLE Software Suite 2.0 In gebruik 1-1-2013

Toelichting versie

De SMARTonPEOPLE Software Suite ondersteunt het volledige ketensamenwerkingsproces met en rondom burgers, families en groepen. Wij noemen dit SMART SAMENWERKEN met regie op het resultaat van het ´1 gezin, 1 regisseur en 1 plan´ concept. De SMARTonPeople samenwerkingsmethodiek ondersteunt het volledige werkproces van de gemeente en haar ketenpartners. De volgende functies zijn beschikbaar: • Ketenregie- en overlegmanagement • Casusregie en Procesregie • Cliëntbegeleiding • Familie- en groepenbegeleiding • Signaleringsmanagement • Actiemanagement • Volgmanagement • Aanpak- en kostenmanagement • Leefgebiedmanagement • Communicatiemanagement • Baliemanagement • Intakemanagement • Sociale kaartmanagement • Doorverwijsmanagement • Externe expertisemanagement Het volledige werkproces wordt ondersteund en iedere ketenpartner heeft op het juiste moment toegang tot de geautoriseerde informatie. Uitgebreide rapportagemogelijkheden geven op ieder gewenst moment inzicht in aantallen, aanpakken, kosten, risicoprofielen, leefgebieden en resultaten.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2011

Start test

30-6-2014

Start distributie

1-1-2013
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (12)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Afsprakenbeheercomponent0 gemeenten
Baliecomponent2 gemeenten
Beveiliging- en privacycomponent0 gemeenten
Buurtmarktplaatscomponent4 gemeenten
Cocreatiecomponent0 gemeenten
CORV-component4 gemeenten
Documentbeheercomponent4 gemeenten
Documentregistratiecomponent4 gemeenten
Generiek zaakafhandelcomponent3 gemeenten
Jeugdzorgcomponent7 gemeenten
Kantoorautomatiseringcomponent2 gemeenten
Kennisbeheercomponent3 gemeenten
Klachten- en meldingencomponent3 gemeenten
Klantfeedbackcomponent2 gemeenten
Klantgeleidingcomponent5 gemeenten
Klanttevredenheidcomponent2 gemeenten
Managementinformatiecomponent4 gemeenten
Medewerker-registratiecomponent0 gemeenten
Meldingen openbare ruimtecomponent2 gemeenten
Personeelsinformatiecomponent0 gemeenten
Regiecomponent6 gemeenten
Relatiebeheercomponent (CRM)4 gemeenten
Salarisadministratie en -verwerkingcomponent0 gemeenten
Samenwerkingscomponent6 gemeenten
Servicebuscomponent1 gemeente
Sociale mediacomponent0 gemeenten
Tijdregistratiecomponent0 gemeenten
Verzamelcomponent3 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten
Zaakregistratiecomponent3 gemeenten
Zelfdiagnosecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: SMARTonPEOPLE Software Suite SMARTonPEOPLE Software Suite 2.1 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

4 van 27 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Afsprakenbeheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Afsprakenbeheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Afsprakenbeheercomponent
Besluiten API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)

Zaakregistratiecomponent
Catalogi API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Afsprakenbeheercomponent
Documenten API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Buurtmarktplaatscomponent

Klantgeleidingcomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
iJw voor gemeenten 2.3
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Jeugdzorgcomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Documentbeheercomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Documentbeheercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Zaakregistratiecomponent
20170102 - Regie- en Zaakservices 1.0.pdf
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
20160502_04_EINDRAPPORT_C3GROUP -Rvdk Ketentest Gemeentelijke Leveranciers.pdf
Zaak- en documentservices 1.0
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Zaakregistratiecomponent
20170102 - Zaak Document services 1.2.pdf
Zaak- en documentservices 1.1
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaken API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)

Zaakregistratiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)

Zaakregistratiecomponent
Documentcreatieservices 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent

Jeugdzorgcomponent
Documentcreatieservices 1.1
Generiek zaakafhandelcomponent

Jeugdzorgcomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent
EPUB 3.2
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Generiek zaakafhandelcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Generiek zaakafhandelcomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Documentregistratiecomponent

Zaakregistratiecomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Documentbeheercomponent
ODF 1.2
Documentbeheercomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Documentbeheercomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Documentbeheercomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Afsprakenbeheercomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
OWMS 4.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
SETU 1
Medewerker-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Documentbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent
StUF BG 3.10
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Documentbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent
StUFBG-testrapportage.pdf
StUF ZKN 3.10
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentregistratiecomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Zaakregistratiecomponent
StUF ZTC 3.10
Generiek zaakafhandelcomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component

Generiek zaakafhandelcomponent

Regiecomponent

Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Servicebuscomponent
Digikoppeling ebMS compliancy test Enable-U.pdf
Digikoppeling ebMS 2.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling ebMS compliancy test Enable-U.pdf
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Servicebuscomponent

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Documentbeheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Afsprakenbeheercomponent

CORV-component

Documentbeheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RSGB 2.01
CORV-component

Jeugdzorgcomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
iWmo voor gemeenten 2.0
StUF Jeugdzorg (CORV) 0.9.4
Rapportage StUF testplatform.zip

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Afsprakenbeheercomponent
Beheren van afspraken
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken
- Genereren van berichten mbt afspraken
Afsprakenbeheercomponent
Maken van afspraken
Beveiliging- en privacycomponent
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen
Buurtmarktplaatscomponent
Matchen van vraag en aanbod
- Tonen van sociale kaart
CORV-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Documentregistratiecomponent
Registreren en delen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers
- Versiebeheer van documenten
Generiek zaakafhandelcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van kennisbeheer
Kennisbeheercomponent
Ontsluiten van kennis
Klantgeleidingcomponent
Geleiden van klanten
- Beantwoorden van zoekvragen
Medewerker-registratiecomponent
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens
Relatiebeheercomponent (CRM)
Beheren van klantcontacten
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten
- Onderhouden van relaties
- Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken
- Uitzetten en opvolgen van terugbelverzoeken
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van city marketing
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Servicebuscomponent
Aanleveren bericht door bron
Servicebuscomponent
Routeren en transformeren van berichten
- Beveiligen van berichtenverkeer
- Loggen van berichtenverkeer
- Monitoren van berichtenverkeer
- Ontvangen van berichten
- Orkestreren van berichten
- Routeren van berichten
- Transformeren van berichten
Servicebuscomponent
Servicebuscomponentservice
- Applicatieservice
Servicebuscomponent
Verzenden bericht naar afnemers
Sociale mediacomponent
Publiceren social media feeds
Sociale mediacomponent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties
Tijdregistratiecomponent
Ondersteunen van tijdregistratie
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Beheren van webcontent
Zaakregistratiecomponent
Registreren en delen van zaken
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken
- Automatisch configureren van zaken
- Genereren unieke zaakaanduidingen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)