PowerBrowser

Genetics

PowerBrowser is een specifiek op het VT&H-domein toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio's, waterschappen en rijksdiensten (NEN2082 gecertificeerd). PowerBrowser combineert het generieke van een zaaksysteem met de kracht van een GIS en de inhoud van een VT&H backoffice-applicatie. Dit maakt PowerBrowser tot de beste keuze voor iedere overheidsorganisatie met een vergunningverlenings-, toezicht- of handhavingstaak. Of dit nu lokaal, regionaal of landelijk is. Door de modulaire opbouw, de brede koppelbaarheid en uitgebreide schaalbaarheid is PowerBrowser inpasbaar in de doelarchitectuur van zowel kleine als grote overheidsorganisaties. PowerBrowser realiseert een plaats en tijd onafhankelijke dienstverlening. Het is overal en altijd beschikbaar. Op de desktop, de laptop, de tablet en de telefoon. PowerBrowser biedt een ZTC-gestuurd zakenmagazijn en een flexibele workflow. Als DMS-engine is Microsoft Sharepoint© geïntegreerd, waarbij StUF-ZKN 3.10, de Zaak-Document Services en CMIS zijn gebruikt om zowel hiermee, als met externe systemen en platformen te koppelen. PowerBrowser biedt een groot aantal formulieren met VT&H-gerichte inhoud en functionaliteit. Dit onderscheidt PowerBrowser van de algemene zaaksystemen op de markt.

Pakketversie Status Start distributie
14.5.XXXX In gebruik 1-10-2018

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-4-2018

Start test

1-9-2018

Start distributie

1-10-2018
14.4.XXXX In gebruik 14-2-2018

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-11-2017

Start test

1-1-2018

Start distributie

14-2-2018
14.3.XXXX In gebruik 1-9-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-2-2017

Start test

1-7-2017

Start distributie

1-9-2017
14.2.XXXX In gebruik 31-1-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-9-2016

Start test

2-1-2017

Start distributie

31-1-2017
14.1.XXXX In gebruik 26-8-2016

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

30-1-2016

Start test

30-7-2016

Start distributie

26-8-2016
14.0.XXXX In gebruik 30-1-2016

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

30-6-2014

Start test

30-9-2014

Start distributie

30-1-2016
13.4.XXXX Einde ondersteuning 1-8-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-1-2015

Start test

1-8-2015

Start distributie

1-8-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (36)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Afsprakenbeheercomponent0 gemeenten
Archiefregistratiecomponent0 gemeenten
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)0 gemeenten
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent11 gemeenten
Bezwaar- en beroepcomponent0 gemeenten
Bodembeheercomponent1 gemeente
BPM-engine-component0 gemeenten
Data-laad-en-transformatiecomponent0 gemeenten
Documentbeheercomponent1 gemeente
Documentcreatiecomponent1 gemeente
Documentregistratiecomponent0 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent0 gemeenten
Generiek zaakafhandelcomponent0 gemeenten
Geo-gegevens inwincomponent0 gemeenten
Inspectiecomponent0 gemeenten
Kennisbeheercomponent0 gemeenten
Klachten- en meldingencomponent0 gemeenten
Klantfeedbackcomponent0 gemeenten
Klanttevredenheidcomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Meldingen openbare ruimtecomponent0 gemeenten
Producten-en-dienstencataloguscomponent0 gemeenten
Relatiebeheercomponent (CRM)0 gemeenten
Servicebuscomponent0 gemeenten
Tijdregistratiecomponent0 gemeenten
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein1 gemeente
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent25 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten
Wkpb-component0 gemeenten
WRO-component0 gemeenten
Zaakregistratiecomponent2 gemeenten
Zaaktypecataloguscomponent0 gemeenten

Details pakketversie: PowerBrowser 14.1.XXXX - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

1 van 34 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Afsprakenbeheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Afsprakenbeheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Afsprakenbeheercomponent
Besluiten API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)

Zaakregistratiecomponent
Catalogi API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Afsprakenbeheercomponent
Documenten API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Afsprakenbeheercomponent

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bodembeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Geo-gegevens inwincomponent

Kennisbeheercomponent

Klachten- en meldingencomponent

Klantfeedbackcomponent

Managementinformatiecomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

WRO-component

Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Zaaktypecataloguscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent
Referentielijsten en Selectielijst API-standaard v1.x
Zaaktypecataloguscomponent
RO Standaarden (actueel)
WRO-component
SIKB0101 11
Bodembeheercomponent
SIKB0101 12
Bodembeheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens inwincomponent
StUF Geo IMGeo 1.2 (BGT)
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens inwincomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 (BOR)
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens inwincomponent
StUF LVO 3.05
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF LVO 3.11
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF LVO 3.12
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF Wkpb 0102
Wkpb-component
Toezicht en handhaving services 1.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Wabo-BAG services 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Bodembeheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Wkpb-component

Zaakregistratiecomponent
20161130-65565-testrapportage.pdf
Zaak- en documentservices 1.1
Afsprakenbeheercomponent

Bodembeheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Wkpb-component

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Afsprakenbeheercomponent

Bodembeheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Wkpb-component

Zaakregistratiecomponent
Zaken API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)

Zaakregistratiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)

Zaakregistratiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
BAG Compact 1.0
Gegevensmagazijncomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensmagazijncomponent
Betalen en invorderen services 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
20161130-286553-testrapportage.pdf
BRK Levering 1.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.2.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 2.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRV Abonnementen 2.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein
Geen compliancy-instrument
BRV Interactieve/online gegevensdiensten 2.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Gegevensmagazijncomponent
Documentcreatieservices 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
20161130-63017-testrapportage.pdf
Documentcreatieservices 1.1
Generiek zaakafhandelcomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IFC 2x3 TC1
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IFC IFC4
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Generiek zaakafhandelcomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Generiek zaakafhandelcomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Zaakregistratiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
ODF 1.2
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens inwincomponent
Geen compliancy-instrument
Regie- en zaakservices 1.0
Zaakregistratiecomponent
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF BAG 3.10
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF HR 3.00
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Gegevensmagazijncomponent

Wkpb-component
StUF RIHa 03.00
Bodembeheercomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF RIHa 03.01
Bodembeheercomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF WOZ 03.12
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.13
Gegevensmagazijncomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IM Metingen 1.0
Bodembeheercomponent
Geen compliancy-instrument
OWMS 4.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Afsprakenbeheercomponent

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bodembeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

WRO-component

Wkpb-component
StUF BG 3.10
Afsprakenbeheercomponent

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bodembeheercomponent

Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

WRO-component

Wkpb-component
Compliancy niet aangetoond
StUF ZTC 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101)
Bodembeheercomponent
Geen compliancy-instrument
IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0102)
Bodembeheercomponent
Geen compliancy-instrument
IMKAD Kadastrale percelen 2.1
Gegevensmagazijncomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.2
Gegevensmagazijncomponent
IMRO Ruimtelijke Ordening 1.2
WRO-component
IMWE Welstand 2008
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IMWE Welstand 2014
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IPMV 4.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
StUF ZKN 3.10
Afsprakenbeheercomponent

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bodembeheercomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Meldingen openbare ruimtecomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Wkpb-component

Zaakregistratiecomponent
VISI 1.3
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
VISI 1.4
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Gegevensmagazijncomponent

Generiek zaakafhandelcomponent

Servicebuscomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Servicebuscomponent
Digikoppeling ebMS 2.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Servicebuscomponent

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Afsprakenbeheercomponent

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Wkpb-component

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Afsprakenbeheercomponent

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Wkpb-component

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
RIHa-Milieu 1.0
Bodembeheercomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RIHa 2.0
Bodembeheercomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Wkpb-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Wkpb-component
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG LV koppelvlak 1.2.1
GBA koppelvlak LO GBA 3.9
NEN 3610:2011 nl
StUF EF 3.12
StUF EF 3.15
StUF onderlaag 3.01
Compliancy niet aangetoond
StUF protocolbindingen 03.01

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Afsprakenbeheercomponent
Beheren van afspraken
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken
- Genereren van berichten mbt afspraken
Afsprakenbeheercomponent
Maken van afspraken
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Beheren van processen
- Analyseren processen
- Definiëren processen
- Monitoren processen
Bodembeheercomponent
Beheren van bodemgegevens
Gegevensmagazijncomponent
Registreren en delen van basisgegevens
- Delen van basisgegevens
- Registreren van basisgegevens
Generiek zaakafhandelcomponent
Meldingen openbare ruimtecomponent
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Geo-gegevens inwincomponent
Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van kennisbeheer
Kennisbeheercomponent
Ontsluiten van kennis
Klachten- en meldingencomponent
Beheren van klachten en meldingen
Klanttevredenheidcomponent
Klanttevredenheidsmeting en analyse
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Meldingen openbare ruimtecomponent
Verwerken meldingen openbare ruimte
Relatiebeheercomponent (CRM)
Beheren van klantcontacten
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten
- Onderhouden van relaties
- Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken
- Uitzetten en opvolgen van terugbelverzoeken
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van city marketing
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement
Servicebuscomponent
Aanleveren bericht door bron
Servicebuscomponent
Routeren en transformeren van berichten
- Beveiligen van berichtenverkeer
- Loggen van berichtenverkeer
- Monitoren van berichtenverkeer
- Ontvangen van berichten
- Orkestreren van berichten
- Routeren van berichten
- Transformeren van berichten
Servicebuscomponent
Servicebuscomponentservice
- Applicatieservice
Servicebuscomponent
Verzenden bericht naar afnemers
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen van handhaving
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen van toezicht
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Beheren van BW- en APV-vergunningen
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Beheren van winkels, markt en straathandel
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid
- Ondersteunen handhaving vergunningen evenementen
- Ondersteunen handhaving vergunningen horeca
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid
- Ondersteunen vergunningverlening evenementen
- Ondersteunen vergunningverlening horeca
WRO-component
Beheren van Wro-plannen
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Beheren van webcontent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties
Wkpb-component
Beheren van beperkingsbesluiten
Zaakregistratiecomponent
Registreren en delen van zaken
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken
- Automatisch configureren van zaken
- Genereren unieke zaakaanduidingen
Zaaktypecataloguscomponent
Registreren en delen van zaaktypen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)