NGdW

Cadac Group

NGdW is een ruimtelijke database gebouwd in Oracle. NGdW valideert, vormt en verzorgt de opslag van objecten die naast hun geometrie ook administratieve kenmerken bevatten. De objecten worden gevormd en gevalideerd op basis van informatiemodellen. Dit kunnen de landelijk vastgestelde modellen zijn (BGT, IMGeo, BAG, WOZ, Wkpb, etc.), maar de gebruiker kan ook eigen modellen inbrengen. Door middel van check-in/check-out procedures bewerkt u de bestanden in uw CAD systeem (GEOCAD, IGOS of TopoCAD). Voor een efficiënt beheerproces wordt al uw object- en lijngericht kaartmateriaal met NGdW centraal opgeslagen, zodat er maar één plek is in uw organisatie waar de datasets van het kaartmateriaal worden beheerd. Eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik wordt hiermee mogelijk gemaakt.

Pakketversie Status Start distributie
4.5 In gebruik 1-10-2022

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-10-2022
4.4 In gebruik 15-6-2022

Toelichting versie

De belangrijkste aanpassingen van patch 8 betreffen: -Verbetering in de verwerking van StUF Geo-BAG kennisgevingen zonder ingevulde pand-status. Deze veroorzaken niet langer foutmeldingen die het StUF Geo-BAG berichtenverkeer ophouden. -Herstel van de mogelijk om binnenvlakbestanden te exporteren inclusief links-rechts informatie. Het advies is om deze patch zo snel mogelijk te installeren. Eerder waren de belangrijkste aanpassingen van patch 6 en 7: -Betere berekening uitcheckgebied wanneer een abonnementsbericht enkel twee puntobjecten bevat. (patch 7) -Ondersteuning van inwinningsmethode L (laser) en P (panoramabeelden) bij het muteren met CAD. Deze waarden worden doorgezet naar nieuw ontstane plaatsbepalingspunten. -Diverse aanpassingen voor BAG en BOR berichtenverkeer. -Verbetering van de decompositie indien een object gewijzigd is en het ook in een binnenkomend abonnementsbericht zit. -Betere berekening uitcheck gebied indien een abonnementsbericht alleen lijnen of punten bevat. -Het kunnen verwijderen van een vervallen object uit de dataset. Dit biedt de mogelijkheid om het object opnieuw toe te voegen. Informatie over NGdW 4.4: Hieronder een overzichtje met de meest relevante vernieuwingen in NGdW 4.4: -Er zijn om te beginnen een aantal wensen van de NGdW gebruikersgroep geïmplementeerd zoals het presenteren op attributen, meer flexibiliteit van de NGDW rollen, de introductie van een objectenpaspoort -Deze versie is geschikt om te functioneren met Oracle 19c en Oracle 12c -Het verwerken van abonnementsberichten en de geautomatiseerde uitwisseling met BRAVO is nog verder geautomatiseerd (verbeterde decompositie) -Er is extra functionaliteit toegevoegd voor een makkelijke en snellere uitrol van patches -NGdW 4.4 is gecertificeerd voor gebruik i.c.m. de Machtigingenmodule van het BRAVO portaal Voor het totale overzicht van vernieuwingen en verbeteringen verwijzen wij u naar de release notes. Waarbij in de release notes ook een aantal aandachtspunten staan voor de migratie van Oracle 12c naar Oracle 19c. Upgrade naar NGdW 4.4: Om uw huidige NGdW te upgraden naar deze nieuwe versie adviseren we u om dit met onze ondersteuning te doen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Cadac Group. Aandachtpunt Oracle 11G: In het geval dat u nog gebruik maakt van Oracle 11 adviseren we u contact op te nemen met Cadac Group, omdat dan ook een upgrade / migratie van Oracle nodig is.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

15-6-2022
4.3 In gebruik 10-6-2022

Toelichting versie

De belangrijkste aanpassing van versie 4.3.33 heeft te maken met: • Aanpassing in BAG berichtenverkeer voor het geval dat een BAG identificatie meer dan één keer aanwezig is. In eerdere patches waren onderstaande aanpassingen al doorgevoerd: • De afhandeling van verzoeken die binnenkomen via horizontaal berichtenverkeer. • Ondersteuning van het horizontaal berichtenverkeer met GeoVisia (Dataquint). • Een aantal verbeteringen in relatie tot de BAG-BGT synchronisatie en de verwerking van BAG kennisgevingen doorgevoerd. • Nieuw is een BAG object rapportage • Een aantal verbeteringen in relatie tot het horizontale en verticale berichtenverkeer. • Diverse aanpassingen t.b.v. het verwerken van horizontale mutatieverzoeken (via BOR koppelvlak). Het advies is om deze patch zo snel mogelijk te installeren! Highlights versie 4.3: • Attribuutprikker voor beheerfase • Ondersteuning aanvullende BOR elementen • Geometrie filtering voor BOR berichten (StUF-Geo BOR koppelvlak) • Volledige ondersteuning Plantopo, dus ook uitwisseling met LV-BGT(Gecertificeerd) • PBP info overnemen uit Tachymeter metingen • Aut. verwerking van verticale berichten. • Extra kwaliteits queries voor fase 2 van de BGT • Ondersteuning StUF-Geo BAG koppelvlak (Gecertificeerd) • Ontdubbelen van lijnen Let op! Voor NGdW versie 4.3 worden geen patches meer voor gereleased.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

10-6-2022
4.2 Einde ondersteuning 1-7-2017

Toelichting versie

Onderdeel van NedBGT 4.2

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-7-2017
4.1 Einde ondersteuning 1-4-2016

Toelichting versie

NGdW 4.1 is onderdeel van NedBGT 4.1. - StUF-Geo IMGeo initiële leveringen en mutatie leveringen aan CS en SVB-BGT, ook verwerking van mutaties vanuit het SVB is mogelijk. Op basis van geautomatiseerd berichtenverkeer.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-4-2016
4.0 Einde ondersteuning 1-9-2015

Toelichting versie

NGdW 4.0 is onderdeel van NedBGT 4.0. - StUF-Geo IMGeo initiële leveringen en mutatie leveringen aan CS en SVB-BGT, ook verwerking van mutaties vanuit het SVB mogelijk.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-9-2015
3.3 Einde ondersteuning 1-10-2014

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-10-2014
3.2 Einde ondersteuning 1-7-2013

Toelichting versie

NGdW 3.2 is onderdeel van NedBGT 3.2

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-7-2013
3.1 Einde ondersteuning

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (95)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BGT-beheercomponent62 gemeenten
Geo-gegevens inwincomponent85 gemeenten

Details pakketversie: NGdW 3.2 - Status: Einde ondersteuning

Eindproduct standaarden

0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Geo-gegevens inwincomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens inwincomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Geo-gegevens inwincomponent
StUF Geo IMGeo 1.2 (BGT)
Geo-gegevens inwincomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 (BOR)
Geo-gegevens inwincomponent

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Geo-gegevens inwincomponent
Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Database - Oracle
OS - Windows server