NedBGT

NedGraphics BV

NedBGT is een applicatie suite voor het opbouwen en beheren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De suite is gebaseerd op NedGeodataWarehouse (NGdW) en de CAD-pakketten GEOCAD, TopoCAD en IGOS. Dit zijn allen beproefde applicaties. NedBGT is een flexibele, modulaire en schaalbare oplossing die volledig geïntegreerd kan worden in meerdere werkprocessen binnen de organisatie, zoals de BAG-, WOZ- en BOR administratie.

Pakketversie Status Start distributie
4.3 In gebruik 1-6-2019

Toelichting versie

• Attribuutprikker voor beheerfase • Ondersteuning aanvullende BOR elementen • Geometrie filtering voor BOR berichten (StUF-Geo BOR koppelvlak) • Volledige ondersteuning Plantopo, dus ook uitwisseling met LV-BGT(Gecertificeerd) • PBP info overnemen uit Tachymeter metingen • Aut. verwerking van verticale berichten. • Extra kwaliteits queries voor fase 2 van de BGT • Ondersteuning StUF-Geo BAG koppelvlak (Gecertificeerd) • Ontdubbelen van lijnen

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-6-2019
4.2 In gebruik 1-7-2017

Toelichting versie

- Check-in met wachtrij - Diverse verbeteringen in aansluitfunctionaliteit - Workflow-achtige ondersteuning in CAD-omgevingen - Incl. NedBGT Dashboard

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-7-2017
4.1 In gebruik 1-4-2016

Toelichting versie

Ondersteuning geautomatiseerd berichtenverkeer SVB-BGT. http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf Ondersteuning geautomatiseerd berichtenverkeer BOR leveranciers. http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150723_certificering_geobor_toetsformulier_nedgraphics.pdf

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-4-2016
4.0 Einde ondersteuning 1-10-2015

Toelichting versie

De NedBGT suite 4.0 bestaat uit de volgende componenten: - NGdW 4.0 - GEOCAD 7.3 - IGOS 8.0 - NedView GIS 8.0 - TopoCAD 9.4 - Modeleditor 4.0 - StUF-connector 4.0

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-10-2015
3.3 Einde ondersteuning 1-10-2014

Toelichting versie

De NedBGT suite 3.3 bestaat uit de volgende componenten: - NGdW 3.3 - GEOCAD 7.2 - IGOS 7.7 / 7.8 - NedView GIS 7.7 / 7.8 - TopoCAD 9.3 - Modeleditor 3.3 - StUF-connector 1.0

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-10-2014
3.2 Einde ondersteuning 30-6-2013

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

30-6-2013
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (77)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BGT-beheercomponent76 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent30 gemeenten

Details pakketversie: NedBGT 4.2 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

3 van 5 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0
BGT-beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware
StUF Geo IMGeo 1.2
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150723_certificering_geobor_toetsformulier_nedgraphics.pdf
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BRT Levering 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Digimelding (actueel)
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
BGT-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.2
BGT-beheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
IMGeo (BGT) 2.1
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/certificering-bgtimgeo-bronhouderssoftware
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2010
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2013
Geo-gegevens beheercomponent
StUF BG 2.04
BGT-beheercomponent
StUF BG 3.10
BGT-beheercomponent
StUF ZKN 3.10
BGT-beheercomponent
TOP10NL Topografie 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Gegevenscatalogus BGT 1.1.1
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
NEN 3610:2011 nl
Geo-gegevens beheercomponent
RGBZ 1.0
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
BGT-beheercomponent
Geo-gegevens beheercomponent
Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren en exploiteren van gebouweigendommen
- Beheren en exploiteren van grond-eigendommen
- Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
- Beheren van aansturing onderhoud openbare ruimte
- Beheren van accommodaties
- Beheren van afvalgegevens
- Beheren van afvalinzameling
- Beheren van begraafplaatsen
- Beheren van beperkingsbesluiten
- Beheren van bodemvoorzieningen (bruin)
- Beheren van digitale ruimtelijke plannen
- Beheren van gebouwen (rood)
- Beheren van grafrechten
- Beheren van groenvoorzieningen (groen)
- Beheren van havens
- Beheren van lucht en geluid
- Beheren van meldingen openbare ruimte
- Beheren van monumentgegevens
- Beheren van omgevingsvergunningen
- Beheren van parkeerdiensten
- Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
- Beheren van verkeersprognoses
- Beheren van verkeersregelinstallaties
- Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
- Maken van bestekken
- Ondersteunen van archeologie
- Ondersteunen van grondroeren en KLIC-meldingen
- Ondersteunen van toezicht
- Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Database - Oracle
Desktop - Microsoft Windows