GEOCAD

NedGraphics BV

GEOCAD is een op MicroStation/Bentley Map gebaseerde applicatie voor beheer en bijhouding van geodata, die speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Zo is de applicatie geschikt om te werken volgens verschillende standaard informatiemodellen, zoals BAG en BGT/IMGeo. GEOCAD is modulair opgebouwd en kan, naar behoefte, met specifieke functionaliteit (bijv. structureren of presentatie) worden uitgebreid. GEOCAD past naadloos in de NedBGT suite van NedGraphics en is een ideale werkomgeving voor het opbouwen en beheren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Pakketversie Status Start distributie
7.8 In gebruik 27-2-2019

Toelichting versie

• Ondersteuning Plantopo • Ondersteuning BAG werkvoorraad vanuit StUF-Geo BAG koppelvlak • Street Smart module • NLCS-IMGEO convertor

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

27-2-2019
7.7 In gebruik 1-3-2018

Toelichting versie

PDOK-BGT import mogelijkheid • NGdW monitor zichtbaar bij inchecken • Ondersteuning LocatieServer versie 3 • Ondersteuning Terugmeldingen NedGlobe en/of NedBrowser • Aanpassingen t.a.v. de werkvoorraad • Importeren z.g.n. Werklijst • Default attribuutwaarden bij xml-import

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-3-2018
7.6 In gebruik 6-7-2017

Toelichting versie

• Ondersteuning NGdW 4.2 • Importeren en raadplegen StUF-Geo bestand • Splitsen van een mutatielevering • Rapportage van werkbestand, overzicht van aantallen attributen. • Betere ondersteuning “diagonaal” berichtenverkeer (bronhouder – landmeetkundig bureau)

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

6-7-2017
7.5 Einde ondersteuning 15-12-2016

Toelichting versie

• Ondersteuning NGdW 4.2 • CAD Inwinning • Check-in met wachtrij • Workflow-achtige ondersteuning in CAD-omgevingen • Ondersteuning MicroStation Connect

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

15-12-2016
7.4 Einde ondersteuning 6-4-2016

Toelichting versie

• Geschikt voor NGdW 4.1 • Vooraankondigingen kunnen getoond en geplaatst worden. • Plaatsbepalingspunten kunnen getoond worden. • Presenteren op L/R-classificaties • Bovenstaande zaken zijn alleen beschikbaar in combinatie met NGdW 4.1 • Ondersteuning MicroStation Connect

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

6-4-2016
7.3.2 Einde ondersteuning 19-1-2016

Toelichting versie

• Geschikt voor NGdW 4.1 • Vooraankondigingen kunnen getoond en geplaatst worden. • Plaatsbepalingspunten kunnen getoond worden. • Beide zaken zijn alleen beschikbaar in combinatie met NGdW 4.1

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

19-1-2016
7.3 Einde ondersteuning 16-9-2015

Toelichting versie

Is onderdeel van NedBGT 4.0 Heeft uitbreiding met de volgende functionaliteiten: - Presenteren op attribuutwaarden - Afhandeling mutaties van landelijke voorziening SVB-BGT

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

16-9-2015
7.2 Einde ondersteuning 1-10-2014

Toelichting versie

Is onderdeel van NedBGT 3.3 Heeft uitbreiding met de volgende functionaliteiten: -Ondersteuning multi-geometrie -Zoeken op adres -Zoeken op attribuutwaarden

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-10-2014
7.1.3 Einde ondersteuning

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (66)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Digitaal ontwerpencomponent (CAD)58 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent45 gemeenten

Details pakketversie: GEOCAD 7.6 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BRT Levering 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
IFC 2x3 TC1
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
IFC IFC4
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf
StUF Geo IMGeo 1.2
Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150723_certificering_geobor_toetsformulier_nedgraphics.pdf

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
IMGeo (BGT) 2.1
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)

Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20160301_bgt_certificeren_automatisch_toetsformulier_nedgraphics.pdf
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2010
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2013
Geo-gegevens beheercomponent
TOP10NL Topografie 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
NEN 3610:2011 nl
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)

Geo-gegevens beheercomponent
RSGB 2.01
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Digitaal ontwerpencomponent (CAD)
Geo-gegevens beheercomponent
Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren en exploiteren van gebouweigendommen
- Beheren en exploiteren van grond-eigendommen
- Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
- Beheren van aansturing onderhoud openbare ruimte
- Beheren van accommodaties
- Beheren van afvalgegevens
- Beheren van afvalinzameling
- Beheren van begraafplaatsen
- Beheren van beperkingsbesluiten
- Beheren van bodemvoorzieningen (bruin)
- Beheren van digitale ruimtelijke plannen
- Beheren van gebouwen (rood)
- Beheren van grafrechten
- Beheren van groenvoorzieningen (groen)
- Beheren van havens
- Beheren van lucht en geluid
- Beheren van meldingen openbare ruimte
- Beheren van monumentgegevens
- Beheren van omgevingsvergunningen
- Beheren van parkeerdiensten
- Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
- Beheren van verkeersprognoses
- Beheren van verkeersregelinstallaties
- Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
- Maken van bestekken
- Ondersteunen van archeologie
- Ondersteunen van grondroeren en KLIC-meldingen
- Ondersteunen van toezicht
- Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Desktop - Microsoft Windows